RAMAZAN/ORUÇ YAZILARI (2)

“Oruç’ta er-Rezzak esmasının, kemal-i edep ve tazimle bir tarafa bırakılıp, el-Hayy esması ile Hayy’ın membaı olan Hayy-ı lâyemutun huzuruna çıkmak vardır.


Oruçluda akşama doğru bir zevk hissi başlar. Bu his:

1- Uzviyetin yemeğe karşı duyduğu hasretin giderileceğini ruh vasıtası ile öğrendiği için, vücuttaki hafiflik zevkidir. Bu zevk makbul değildir. Zira bu memnuniyet verdiği itaatten duyulan mecburi uzvi açlığın bağırışıdır.

2- Ruhun duyduğu hafiflik ve dumanlanmadır ki bu da riyazetin uzviyet ve ruha vereceği hasletlerin, manevî yükselişin disiplinine alışmamış insanların, bir emri yerine getirmelerinden doğan, tatlı bir histir.

Bunun da arkasında, yine uzviyetin gizli açlık feryadının, edeben teskin edilişindeki çabalama
mevcuttur.

Hâlbuki orucun ve az yemenin hikmeti, manevî âlem hazinelerinin kilididir. Batın gönül pınarları, açlık ve oruç bereketi ile fışkırır. Herkesin aynada gördüklerinden daha fazlasını, bir tuğla parçasında görebilirsiniz.

Hakîkî oruçlu bir insanda:

  • simada Rahim esmasının tatlı soluk rengi,
  • gözlerde ötelerin ötesine bakan tatlı bir halavet,
  • Dilde, fazilet, adalet, şefkat ve doğruluk süzgecinden süzülmüş, inci gibi kelime ve sesler doludur.

Ne mutlu böyle insana.

Hayy esmasının tecellîsi olan
insan, bu esmayı er-Rezzak esması ile değil de Hayy’ı Hay ile beslerse daima hayy olur.

Hayy esmasının tecellîsi olan
insan, bu esmayı er-Rezzak esması ile değil de Hayy’ı Hayy ile beslerse daima Hayy olur.

Ecel, insana er-Rezzak esmasının Hayy’dan elini çektiği dakikada gelir.

Mevlâna Celâleddinî Rûmî, on yedi gün gece ve gündüz ağzına bir şey koymamış ve on sekizinci günü

“Öyle bir hamle yaptım, uçtum, uçtum Hayy-ı layemuta kavuştum.” diye bağırmıştır.

Oruçla, Halik bu ince kavuşma yolunu, müminlere hediye etmiştir. Anlayana ne mutlu.”

screenshot_20180520-012344_whatsapp.jpg

One thought on “RAMAZAN/ORUÇ YAZILARI (2)

Comments are closed.