RAMAZAN/ORUÇ YAZILARI (5)”kadir gecesi-1″

KADİR GECESİ

İdrakin dışındadır.

1.000 aydan hayırlıdır. Bunlar âyeti kerimedir.

Burada hayır nedir?

Aya neye göre kıymet veriliyor.

Kadir gecesi 1.000 aydan hayırlıdır buyuruluyor.

Kadir gecesi bir gece olduğuna nazaran gün hikâyesi yok. Yalnız 1.000 aydan daha hayırlıdır. Aya nisbeti nedendir.

Bir hadisi şerifte: Hayrın içinde şer, şerrin içinde hayır gizlidir buyrulmuştur.

Herhangi bir dünya işimizde (hayırlı olsun) …

(Allah sonunu hayır etsin) deriz …

Allah sonunu (hayır etsin) de hayır etsin kullanılmamıştır.

O halde hayır, malûm olmıyan bir keyfiyettir. Hayırlı etsin demiyoruz,

Böyle dersek hayırın ne olduğunu bilmiş oluruz.

O halde 1.000 aydan hayırlıdır. Hayrın içindeki hayır bu hadis içinde düşünülmelidir.

Kadir gecesinde bildirilen 1.000 aydan hayırlıdır demek: Onlarda, yani aylardaki hayırdan başka bir cins hayır demek olur.

Bu hayrın sonunda şer veya şerrin sonundaki hayır değildir bu hayır…

Allah indinde, dünyadaki 1.000 yıl = ilâhi 1 yıldır.

Bir hadisi şerifte dünya hayatı ve dünya bir andan ibarettir buyrulmuştur. Rüya gibi. O kadar uzun görülen rüya uyanmaya yakın bir saniyelik zamanda görülür.

Buradaki hayır ilâhi başka bir hayırdır. İlahi yıl ile dünya yılı düşünüldükte ve kadir gecesindeki hayır bu çerçeve dahilinde mütalâa edilirse bu hayır, her hayrın sonunda şer her şerrin sonunda hayır gizlidir Resulün hadisi doğrudan doğruya dünya hayatındaki yaratılmış her şeydeki maddi ve manevi muradın öyle olması ve ilâhi takdirin icabı kader ve kazasıdır.

Halbuki kadir gecesindeki hayır kelimesi , imkân aleminde olmayıp bir kudret âleminden inen hususi, ilâhi, kullara bir ihsandır. Bildiğimiz hayırla alâkası yoktur.
Ondan dolayı Kur’an o gecede ve yahut o gece Kur’an indiği için Kadirgecesi olmuştur.

O hayrın beşeri bilgi ile tarifi mümkün değildir. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah idrak edemizsiniz ;1.000 aydan daha hayırlıdır buyurmuştur !..

Kudret âleminin yılını imkân âlemine vurduğumuz zaman ve Resul-uEkrem’in dünya hayatı bir andan ibarettir, hadisinin yardımı ile anlamaya çalışırsak Hac ve Secde sûresinde ilâhi bir yıl 1.000 dünya yılına mukabildir buyrulması, bu idrakin dışındaki 1.000 yıl saniyeye vurulursa:

Allah indinde insan hayatı hesaba göre 6 sn.den azdır.

Bunun önünde hamd ile secdeden başka idrak sahası yoktur …

Muhitdini Arabi, “Essema” isimli risalisinde kadir gecesini şöyle tarif eder:

Lâtif, Berrak bir gece. Ne sıcak, ne soğuk. Sakin, hafif tatlı bir meltem ve hava olur.

Köpek sesleri duyulmaz …

Ertesi günü güneş kızıl doğar. Seher vakti koyun ve kuzular melemezler …

Horozlar ötmezler.

Niçin? Sorma:

Söyleyemem.Söylenemez. Lâflarının manası şudur:

Söylenenlerden şüphe edilirse, söylenen şeye töhmet edilmiş olur.

Hak’ka karşı hürmetsizliktir. İnanılmayan bir şeye yalan isnat edilmiş olur.

Bunu söyleyeni de töhmet altına almış olursun.

Küfre ve isyana girmiş olur. Öyle şeyler,

Meseleler vardır ki inanılmadığı takdirde insan kâfir olur. Kâfir Allah’ı inkâr demek değildir.

İnkârda olan bile tastik etmiştir. Olmayan birşeye yok denemez. İnanmayan kâfir olur. Bir kısmına inanıp da, bir kısmına aklı ile itiraz bile insanı kâfir yapar.

Bir emir yapmamak başkadır. Böyle şey olmaz demek başkadır.

Hak’kın emirlerini yapmıyor fakat bazı emirleri yapmak şartı ile inanıyorsa kâfir olmaz.

Kuzular, koyunlar melemezler.

Horozlar ötmezler.

Köpekler havlamazlar.

Kuzular, koyunlar, horozlar (Kadir gecesi müstesna ) Diğer gecelerde

seher vakti melerler, öterler.

Kadir gecesi diğer hayvanlar da ses çıkarmazlar.
Bunların niçin melemediklerini, ötmediklerini, köpeklerin niçin havlamadıklarını sorarsanız: .

Şunu öğren ilk evvel

Seher vaktinde niçin melerler,öterler onu öğre…

Köpeklerin de diğer gecelerde niçin havladıklarını öğren sonra gel.

Kadir gecesi niçin ses çıkarmadıklarını o zaman söylerim

Bütün hayvanlar :Her zaman, her mevsimde ses çıkarmazlar. Bazıları bazı zamanlarda,mevsimlerde susarlar.Tavuklar.Yumurtladıkları zaman bir de kuluçka zamanında ses çıkarırlar.

Leylekler ,yalnız yuvalarında öterler.

Yere kondukları zaman ötmezler. Niçin…

Aslanım. Ağam bunları öğren de gel.

Ortalık ulema. Şeyh. Mürşit. Ermiş geçinenlerle dolu sor öğren, öğrenmeden gelme … Lâf o kadar.