Görmek duymak

Gayb hazinesinin âlem gözüne kapalı kapısının aralığından biraz bakalım:

Göz bir âlettir. Dışardaki bir cisimden gelen ziya dalgalan o cismin şeklini dimağa kadar götürür ve biz o cismi görürüz. Fakat cismi dışarda görürüz...

Kulak bir âlettir. Dışardan gelen ses dalgaları kulaktan dimağa kadar girer, duyarız, fakat sesi daima çıktığı yerde duyarız, kulağımızda değil…

Burun bir âlettir.. Bir yerden koku dalgaları burnumuza kadar gelir. Kokuyu burnumuzda duyarız, dışarda değil…

Gören, duyan kim?.. Kokuyu alan sen… “Ben, kulum ile görür, işitirim.” Koku alırım, değil…
Bu küçük misâli halletmeğe bak… Bunun hallinde “Feth” vardır.
Feth, kuvvetin bilinen, sırrıdır…
Görünmede hüner yoktur. Görünmeyeni görmede hüner vardır.
Beşerin anlama hududuna ilâhî sır ve kuvvetlerin varlığı ancak mucize, büyük tesadüf, şans kelimeleri ile girer ve beşer yine bunu gaflet hududundan çıkamadığı için şüphe halinde idrâk eder, reddedemez.
Hâdise vardır. Anlamadığı hâdiseleri garip ifadelerle mırıldanır durur. Bu hâdiselerin arkasında Allah’ın dostuna verdiği bilinmeyen kuvveti gizlidir. Bu gibi Allah dostları öldükten sonra
dönmezler.Kendi gözünü yumduktan sonra bizim gözümüzü açarlar…

5 thoughts on “Görmek duymak

 1. “Gören, duyan kim?.. Kokuyu alan sen… “Ben, kulum ile görür, işitirim.” Koku alırım, değil…
  Bu küçük misâli halletmeğe bak… Bunun hallinde “Feth” vardır.”Dr. Münir Derman Hazretleri bu tür ifadelerle bizleri düşünmeye sevkediyor. Okuyupta zihinlerinde birşeyler çağrıştıran kardeşlerimizin yorumlarıyla bu köşede paylaşmalarını rica ediyorum. Belki bizlere de ufuk açmış olursunuz.

 2. Gören, duyan kim?.. Kokuyu alan sen… “Ben, kulum ile görür, işitirim.” Koku alırım, değil…
  Bu küçük misâli halletmeğe bak… Bunun hallinde “Feth” vardır. Bu cümleleri fetheden var mı acaba ?

 3. Hayırlı geceler diliyorum
  Ben kulumla görür kulumla işitirim
  Bizim kendimize ait bir varlığımız yok
  Allah’ın kainatta üç tecellisi vardır
  Bunlar Efal sıfat ve zat tecellileri
  Zatından sıfatına sıfatındanda fiilleriyle açığa
  Çıkmasından ibarettir
  Dolayısıyla açığa çıkması İçin bir kaba ihtiyacı var
  Bizden gören duyan işiten hep Hakk
  Kokuyu almak İçin nefese ihtiyaç var nefes olmazsa ne kokuyu alabilirsin ne görebilirsin nede duyabilirsin
  Her şey o aldığın tek nefese bağlı
  Naçizane benim gönlüme böyle zuhur etti
  Tabi ki en doğrusunu Rabbim bilir
  Sizdende dinlemek ve bilgilenmek isterim
  Tekrar hayırlı geceler diliyorum

 4. Bu görmek duymak ruh ile alakalı.

Comments are closed.