BİR SUALE CEVAP…

Muhterem Efendim.
Benden sorduğunuz sual: Namazda bazı kimselerin sağ el işaret parmaklarını kaldırarak şahadet getirmesinin dini bir hal olup olmadığını,hangi din büyüğü tarafından tavsiye veya vaaz edildiğine, bu hareketin doğru olup olmadığını ve ne gibi basit görünüş manalarından uzak ne gibi ruhani manası bulunduğunu soruyorsunuz. Sorduğunuz zatlardan aldığınız cevaplara doymadığınızı bildiriyorsunuz.

Gözlerinizi yumunuz ve dinleyiniz:Diyeceksiniz ki gözümü yumarsam yazdığınızı nasıl okuyup veya dinleyeyim.

İster okuyun ister okumayın söyleyen söyledi mi duyarsın.yazıları sihirlidir.Okumadan da konuşur sesli sözlü

Değişmeyen,değiştirilmeyen,benzemeyen ve benzetilemeyen sahibinin en sağlam şaşmaz bir künyesi parmak iziyle yapılan bir hüviyet ispatı tamamiyle katidir.

”Şahadet parmağı -işaret parmağı-BANANE ”başparmak.Parmağın üzerinde bulunan izler hiçbir insan oğlunda yekdeğerine benzemez.Parmak izi fenni bu gün değişmeyen teşrii teşekkülün sabit ve muhkem yaratılış hakikatı üzerine kurulmuştur.Polis teşkilatında parmak izlerinin çok büyük hizmeti bu değişmeyen izlerde elde edilir.Muhtelif parmak izleri milyonda bir benzeyiş gösterse de sağ el işaret parmağı bundan müstesnadır.

64 milyon parmak izinin tetkikinde ”GALTON”sağ işaret parmağında yekdiğerine benzeyen tesadüf etmediğini kitabında söylüyor.

Kuran’ı Kerim bu parmağı işaret buyurarak ”Âllah kudretinin hudutsuzluğunu ve azametini bu parmakta KIYAMET suresinde anlatır.İnsan oğlunun her ferdine has ve hiçbir zaman biri birine benzemeyen bu farikasıyla,insanın kendi kendine şahadet ederek parmağını HÜCCET göstermesi büyük bir hikmetin ne garip ve mahsa hakikat olarak ifadesidir.

Sağ elin kıymeti ruhaniyesi üzerine ve vücudun sağ tarafının Kalp solda olmasına rağmen kıymeti bu parmağın hürmetindendir.Zira bu işaret parmağı Kur’an tarafından tescil edilmiştir.Kuran’da uzuvlardan bahsedilirken daima sağdan bahsedilir.”YED” in mana ve kıymeti buna bağlıdır.
Diğer parmakların hareketlerinde diğerleri yardım etmeden muhdudiyet vardır.işaret parmağı diğerlerine ihtiyaç olmadan her hareketi yapmağa muktedirdir.

Tecrübe edebilirsiniz.Kudretin mührü işaret parmağı üzerine konmuştur.Burası çok ince bir mıntıkadır.Daha fazla açıklayamam zira ”Settar”hududuna girer.Farzı   bilerek terk küfür olduğunu bilirse o zaman farzı inkar sayılır. Şirke girmeden arzu ettiğin bir şeyi sana vermezlerse kabahati kendinde ara, kayıt muamelesinde lüzumlu evrakında bir eksiklik  olsa gerek.  Eksiklerini bilmeyen ve öğrenip teşbih etmeyen , mürşidin meclisine girse bile mürşidi kaçırır.

Şeytanın bulunduğu yerden Resul bile kaçardı. hakıyki Mürşit baştan ayağa kadar SÜNNETİ RESULULLAH üzredir.

SÜNNETİ RESULULLAH ikidir
1. Görünür Sünnetler
2. Görünmez sünnetler       .
3. Görünür sünnetler ikidir,

1. Her zaman onunla amil olup hiçbir an ayrılmamaktır. Cesede ait olan sünnetler gibi.
Bu sünnetler devamlıdır. Yani daimi olarak Resulün şekli görünür mukallidi olmaktır.

2. Muayyen zamanlarda tevessül edilecek sünnetler olup,  bunlar da aralıklı olarak devamlıdır.
Görünmez sünnetler: maddi alemden tecerrüt zamanlarında, ibadetlerde kimsenin görmediği sünnetlerdir.
Bu sünnetlerin hepsini yapan, hususi sünnetleri yapmağa başlar. Bu sünnetler de gizlidir. Talebeye talim edilir . Ondan sonra ruhani alemin adabı muaşereti öğrenilmiş olur. Edep içinde olana herkes hürmet eder. Aksini kimse söyleyemez. ”Kendine hürmet çeken edeple” açılmayan kapı , geçilemeyecek yol çıkılamayacak makam kaldırılamayacak perde yoktur. Bu edeple huzuru Resulullah’a çıkılır . Bu edeple Cenabı Allah’ ın rızasına insan kavuşur. Ancak ve ancak bu edeple insan MUSTAGRAK-I  Fİ ZATULLAH olabilir.
Tarif ettiğimiz ”EDEP” EDEPSİZİN ”siz” siz edebi değildir. Bu tarifler ”sır” değildir. Resulün siyretinde ahlakında , hareketinde, sözlerindendir . Fakat kızgın ateş dolu bir maltızın ortasında, önünde duruyor.

Elini sokabilirsen sok al . Elin yanar. O halde elin yanmaması için ateşin yakmadığı EŞREF saatinin saatinin sırrını öğrenmek için ”usta” ara.
Selamlar….

MÜNİR DERMAN