NAMAZIN ESRARININ ESRARI…

1 – Farz olan namazların yani 5 vaktin rekâtlarının miktarı:

Sabah 2

Öğle 4

İkindi 4

Akşam 3

Yatsı 4 hepsi 17 rekâtdır,

Bunlara ilâveten farzlardan evvel ve sonra sünnetlerini Resulü Ekrem vash etmiştir.

Sabah 2 evvel

öğle 4 evvel 2 sonra

İkindi 4 evvel

Akşam 2 sonra

Yatsı 4 evvel 2 sonra hepsi 20 rekâtdır.

İkindi 4 evvel sünnet

Yatsı 4 evvel sünnet sünneti gayrı müekkede

Bunlar sünneti gayri müekkededir. Yani Resulü Ekrem bu sünnetleri bazen terk etmişlerdir .

Niçin: Diğerlerini terk etmemiştir. Onlar müekkede sünnetdir.

Müekkede olanlardaki sırlar biraz evvelceki yazılarda izah edildi.

Gayri müekkede sünnetleri bazen terk, Resulü Ekrem tarafından terk­ edilmesi en büyük sırdır ki bu gayrı müekkede sünnet çok mühimdir. Resul’ün terk etmesi meselesi de çok mühimdir.

Ömür boyunca bu gayri müekkede sünnetleri terketmeyenler de var­ dır ki bu nokta çok mühimdir. (Halvette söylenen sırlardandır.)

İkindi vaktindeki gayri müekkede sünnetin kıymetini zedelemeye hiç gelmez. Yatsı da öyledir.

Hiçbir sünnet namaz cemaatle kılınmaz. Kaza namazları da cemaatle kılınmaz.

İmam da seferi olsa, cemaatin hepsi seferi olsa seferi olarak cemaatle kılınmaz.

Cemaatin hepsi seferi olsa, imam mukim olsa cemaat namazı imamla tam olarak kılmak mecburiyetindedir.

İmam seferi olsa, cemaat mukim olsa, imam seferidir. Cemaat değildir. Cemaat namazı bozmadan tamamlar.

İkindi ve yatsı namazlarının 4 er rekât ilk gayrı müekkede sünnetlerinde 2. ve 1. inci kaidede (Ettahiyyatü) de Allahümme salli’ler okunur.Üçün­ cü rekâtda tekrar subahaneke okunur.

Bunlar da gayrı müekkedenin sırrının anahtarıdır.

Resulü Ekrem’e namaz esnasında hiç vahiy nazil olmamıştır. Yalnız Kıblenin Kudüsten Mekke’ye çevrilmesi bir öğle namazının farzının üçüncü rekâtında çevril emri vahyolunmuştur. Namazı bozmadan bütün sahabelerle birlikte Mekke’ye dönmüşlerdir. Bir de ikindi ve yatsı namazlarının ilk gayri müekkede sünnetlerini kılarken vahiy gel­ miştir . Namaz inkıtaa uğramıştır . O sırada şu âyet inmiştir. (söylene­ mez) Kur’anın içine dalan ancak onu öğrenebilir.

Bundan ötürü sünnet namazlar cemaatle kılınmaz.

Sabah namazı şükür namazı olduğundan sünnet evveldir.

Akşam namazı hamd namazı olduğundan farz evveldir.

Akşam namazı miraçta (Kabı kavseyn) de doğrudan doğruya Resul’e emrolunmuştur.

Kabı kavseyn: Bir yay miktarı Resulü Ekrem yanaşmıştır.

Sabah ise miraçtan aynlacağı zaman emrolundu. Sonradan âyet ile bildirilmiştir. Bu iki namazın emri sırasında vahiy meleği arada yoktur. Doğrudan doğruyadır.

Adatı ilâhiyede değişiklik ve istisna olmadığı için âyetle de te’kiden Cebrail ile miraçtan sonra bildirilmiştir.

Hakiki namaz kılanın Resulü Ekrem’e en yakın olduğu zaman sabah namazının sünnetini kılarkendir.

Hak’la en yakın olduğu zaman, akşam namazının farzını kılarkendir . Onun için sabah namazının sünneti ile farzı arasında kelâm etme… Akşamın farzı ile de sünneti arasında kelâm etme. Bunları yapabilirsen her halde Cenabı Allah nasip eder namazın miraç olduğunu o zaman anlarsın, bize de dua edersin…

Sözümüzü dinle. Karıştırma … Hak ‘ka kasem ederim ki bu söz doğrudur. Biz lâf ile senin arana girmek selâhiyetimiz olmadığı gibi bir hiçiz ne oluyoruz.

Bu esrar ledünni hareket ve fiillere girer. Ledünni manaya değil… Alıklaşma… Tehlikeli sırlardır burası…

Elhamdülillah …

Namaz beş vakittir niçin. Bu vakitlerde ne oluyor ki en kıymetli ibadet olan namaz bu tesbit edilen vakitlerde kılınıyor.

Ve vakit de farzdır. Bunu da bilmek lâzımdır. Amma kime.. Onu bilen bilir.

Fetvayı Hindide; farzın, sünnetin, vacibin kazası olur diye bir fetva vardır. Doğrudur.

Yalnız gayri müekkede sünnetin kazası olmaz diye de bir işaret vardır. Bu niçindir.

Bozulan namazın kazası yoktur. İyadesi vardır. Bunu da unutma. Yukarda belirttiğimiz bu hususları daha iyi anlamak için şunları düşün:

Seher vakti neler oluyor.

Hayvanlarda. Nebatlarda. Yıldızlarda. Havada. Bunları evvelce izah etmiştik.

Akşam güneş battığında bulunduğun yerdeki olanları yukardaki düşünce ile yine düşün.

Sabah yıldızı parıldar. Birden hareketsiz kalır. Hayvanlar melemez. Bir meltem eser on dakika. Şebnem düşer. Sonra horoz öter. Namaz vakitlerinde sabah akşam (vakitlerinde) az çok bariz birşeyler oluyor. Diğer öğle ikindi yatsı vakitlerinde de seçilmesi çok güç yine birşeyler oluyor.

Bu vakitler farzdır. Birçok sahabelerin namaz vakti geldiği zaman yüzleri solardı.

Resulü Ekrem’in mübarek yüzleri dolukurdu. Bu ne demektir …

Cuma günü öğle vaktindeki vakte ikinci bir farz vakit yüklenir. Cuma yalnız erkeklere gibi görünse de kadınlara bu vaktin farzıyeti habersiz bir emir olarak bildirilmiştir.

Cuma namazı emrolunan Cuma sûresini oku. Anlamaya çalış.

Orada da gizli bir âyet vardır. Ondaki manayı anlamaya savaş. Çabalamadan olmaz bu. Bu işde armut piş ağzıma düş yok ağam.

Resulü Ekrem’in şu kat’i tavsiyesini de unutma:

Cuma günü bana çok salât getirin. O gün bana melekler selâtı hemen getirirler. Ne demektir bu…

O da bunları nereye gönderiyor bilir misin? Nereden bileceksin. (Makamı Mahmud). Bütün bu selâvatlarla birlikte kendi selâvatıyla gönderiyor. Bundan dolayı şefaat Resulullah’a verilmiştir.

Namazda cesede ait tadili erkan vardır. Bu farzdır. Bu hareketler le­ dünni hareket ve fiillerdir.

Miraçta Resul Kudüs’e oradan semavata gitti. Bu beşeri dünyevi hareket değildir. Amma cesetle gitmiştir. Cesede ve ruha farz olanlar vardır. İstikbali kıble

Vakte niyet

Ruha ait farzdır bunlar. Bu niyet daha ziyade nefse. Kıraat ise nefsin ruha bağlanmasıdır. Bu da ledünnidir.

Münir Derman (k.s)

Bir Cevap Yazın