Cuma (2)

Cuma namazı yalnız erkeklere farzdır. Kadınlara değildir. Niçin erkeklere
farzdır da kadınlara değildir. Bu çok mühimdir. Resulü Ekrem’in

  • Cuma

namazını katiyyen kaçırmayın” emri ve

  • Cuma günü bana çok salatı

selâm getirin. O gün melekler bunu getirirler

hadisi düşünülecek olursa
bu söz, kadınlara da ait değil midir, kadınlar selât getirmezler mi düşün-
cesi hasıl olur.

Bilâkis kadınların o gün selât getirmeleri icap eder. Niçin?
Söylenemez bu. Söylenirse millet birbirine girer. Yalnız cuma namazı
vaktinde kadının ister hayızlı ister hayızsız olsun

bir namaz abdesti alarak
sağ tarafını hafif kıbleye çevirip diz üstü oturarak,

hayızlı ise içinden,değilse söyleyerek

Resulullaha selatü selâm getirmesi lâzımdır.

Yapılmaması günah mıdır ? Hayır.
Bu Resulü Ekrem’e bir edebin tazimin ifadesidir.
Yukarıda kadından nebi gelmez sözü vardır. Gelemez değil. Böyle söylememiz , nuru nübüvvetin yalnız Hz. Fatıma’da genç yaşta bitmesidir.
Bu çerçeve içinde imam olmaz, hayızlı iken namazı sonradan kaza
etmez keyfiyetine uzaktan bağlıdır.

Kadın selâvat getirdiği zaman
Cuma günü nuru nübüvvetin yalnız Hz.Fatıma ile tecellisi bakımından Cuma namazı vaktinde Hz. Fatıma’nın mübarek (tabiri mazur görün) sürüsünden olan kadına yakışır ve Resulü memnun eden en büyük islâm
şıarıdır.

Bir Cevap Yazın