KAVMÎ BÛRA

KAVMÎ BÛRA

Bu lâfız Kur’anda geçmektedir.

(Bûr) dünya ve ahirete müteallik hayrı olmayan adam demektir.

Bu lâfız insanlar içindir.

Gemiden denize bir adam düştü. Onu kim evvel kurtaracak diye bahse giriştiler hemen para koydular ortaya…

Adamı birlikte sandala çektiler.

Fakat adamin bacakları yoktu. Şaşırdılar. Köpek balıkları yemiş… Ne yaptılar biliyor musunuz. Bahs için ortaya koydukları parayı bölüştüler adamı da tekrar suya attılar. Adam bağırıyordu. İşte bu gibiler (Kavmi Bûra) sınıfındadırlar.

Bu yazılarımızla basit olarak söylemek icap ederse maddi ve manevi âlem ile, senin cesedinle ruhun arasındaki ahengi bildiriyoruz.

İç ve dışını bil… Birbirlerine yabancı…. Birbirlerini tanımıyorlar… Günahlarınızı toprağa gömemezsiniz unutma… Kur’an söylüyor:

Kul = Söyle. Haykır. Tasdik et demektir.

Kime? Kendinde gizli olan (Ben) den bana…

Hu= O. (Ahad) dır.

Ahad’ın manasını kimse bilmez ve veremez. Utanmayıp anlatmak istersek teki olmayan tek…

Rakamlardaki (1) değildir. (Ahad) ismi vahid değil… (Vahidil kahhar) tek kahhar O’dur.

M.D(k.s)

Allah Dostu Der Ki…Cilt 4 sayfa 224