HAYÂ

medina2

En büyük hayâ, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizdedir.
İmamı Hanbel’i Hârunu’r- Reşid’in oğullarından birisi katlettiriyor.
İmamı Hanbel’e soruyor ki: “Kur’ân-ı Kerim mahlûktur” diyeceksin!” diyor.
Yani “İnsan tarafından yazılmıştır!”
Koca İmam: “Hayır!” diyor. Dövüyorlar: “Hayır!” diyor. Götürüyorlar nihâyet îdam ediliyor.
Zamânın kutbu Ahmed Hazaî Hazretleri rüyâsındaHanbel’i görüyor.

Hanbel’e diyor ki: “Yâ Hanbel nasılsın?” diyor.
“Yâ Gavs diyor, 3 gün elem çektim bu dünyada” diyor. Yani öteki âlemde..
“Üçüncü günden sonra huzur içindeyim!” diyor.
“İlk günü oturuyordum bir yerde” diyor, Rasûlullahsallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz teşrif ettiler” diyor.
“Mübârek sol elleriyle yüzlerini örttüler, benim yanımdan yüzüme bakmayarak geçtiler” diyor. “Çok üzüldüm!” diyor.
“İkinci gün aynı. Üçüncü gün aynı..” diyor.
“Dördüncü gün geldiler vech-i mübâreklerini bana çevirdiler” diyor.
“Kaşları çatık, iki âlemi gören gözlerini bana çevirdi” diyor böyle.

“Ben hemen kendileri kelâm etmeden: “Yâ Rasûlullah ben bir hata mı işledim de yüzüme bakmıyorsunuz?” dedim” diyor.
Yani “Bana Kur’ân mahluktur!”de dediler, deyip de niye kurtulmadın gibi..

Burada bir dakika duralım Efendiler!
Medine’de iken iki tâne sahâbeyi Cenâb-ı Peygamber İslâm olmayan bir kabileye gönderiyor ki onları İslâma da’vet etsinler diye.
Oradaki adamlar islam olmuyorlar, sahâbelere diyorlar ki: “Siz diyorlar dininizi değiştireceksiniz yoksa keseriz seni” diyorlar.
Bir tânesi: “Peki değiştirdim!” diyor yalandan. Onu bırakıyorlar.
Öteki: “Lâ!” diyor, onun kafasını vuruyorlar.
Medine’ye bu kurtulan geldiği zaman Rasûlullahsallallâhu aleyhi ve sellem’e diyor ki: “böyle böyle oldu Yâ Rasûlullah!” diyor.

“Ben çıktım İslam Dininden!” dedim beni kesmediler.
“İyi ettin!” diyor. Sahâbeler soruyor: “Ötekisi?”
Rasûlullahsallallâhu aleyhi ve sellem: “Ötekisi daha iyi etti!” diyor..
Bu mertebe hikâyesidir… şimdi dönelim bizim şeye..
“Bana mahluk de!” dediler de ben demedim, benim kafamı vurdular, bundan mı gücendin?” diyor.
“Yok Yâ Hanbel ondan değil diyor. Benim Ehl-i beytimden birisi seni katlettiği için utandım yüzüne bakmağa hayâ ettim!” diyor. Rasûlullahın hayâsı…

Dr.Münir Derman (k.s.)

3 thoughts on “HAYÂ

  1. İmam-ı Hanbel’in vefatını şuandaki kaynaklar farklı anlatıyor. Bu konuda bilgisi olan biri varsa bizi aydınlatabilirse sevinirim.

    1. Merhaba,

      İmamı Hanbel Hz.lerinin vefatının Derman Hocamızın anlattığı gibi olduğunu aktaran kaynaklar olduğu gibi, farklı şekilde olduğunu anlatan kaynaklar da vardır. Ancak biz Derman Hocamızın anlatımını esas almaktayız. İyi akşamlar.

      1. Bu konuda Münir Derman Hz. aktardığı kaynakların doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer kaynaklar tek bir kalemden çıkıp , çarptırılmış gibi geliyor . İmam-ı Hanbel’in hayatını gerçekten araştıranlar için bile Münir Derman Hz. ‘in aktardığı bilgiler doğru yolu gösterici nitelikte..

Comments are closed.