ANA-ANNE

ANA-ANNE

Cennet anaların ayağı altındadır. Ne demektir.

1- (Anaların) çoğul olarak (Ayağı) çoğul değil. Hangi ayak, sağ veya sol…

2- Meleklere, Adem’e secde edin emrolundu. Havva’ya secde yok…

3- Adem topraktan halkedildi. Havva (Nefsi vahide’den). Toprak yok…

4- Anaya babaya hürmet et. İlk defa ana söyleniyor. Niçin…

5- ·Gizli bir hazine idim. Bilinmeyeni istedim. (Hadisi Kutsi)… (İdim). (İstedim) kelimeleri fiilleri, geçmiş zamanı bildiriyor. Kime karşı bilinecek… Kâinatı halkettim. Maksadı ilâhiyesini bildiriyor. Melâikelere hitaben: Arzda bir halife kılacağım…

Demek ilk defa melâikeler halkedilmiştir. (Bir halife kılacağım) benim yerime… İnsanın kadrini bildirmek için de (Ene alleme mâlâ ta’lemun) Sizin bilmediğinizi bilirim, buyurması da insanın farz üzerindeki makam ve şerefini ifade ediyor.

Ona bir emanet vereceğim. Emanet kelimesi muvakkat bir zaman için manasını ifade eder. Bu emanet sırrıl esrarı vahda­ niyet’dir.

İnsana yüklettiği bu emanet eşrefi mahluk olduğunu açıklar.

İnsanın hamil olduğu . (Sırrıl esrarıl vahdaniyet) den dolayı kerameti insaniye, hafıza idrak vasıtası ile her şeyi tasarruf etmesi gayrı kabili inkârdır.

Mucizeler ve kerametler bu tasarrufun görünen neticeleridir, eserleridir…

Allah Dostu Derki…(cilt 3)