“SİZİ SÜVARİLER KOVALASA, YİNE SABAH NAMAZININ İKİ REKÂT SÜNNETİNİ BIRAKMAYIN”.

Bilmediğimiz bir âlemde, miraçda Cenabı Allah tarafından doğrudan doğruya arada vasıta olmadan sessiz sözsüz olarak Resulü Ekrem’e üç rekat akşam namazı emrolundu. Arada yine vasıta yok… Ondan sonra Cebrail vasıta olmadan Resulü Ekrem anı vahitte Mekke’ye döndü… Resulü Ekrem ilk defa o gece yani miraç gecesi sabah olunca tayin edi­ len vakti beklerken iki rekât kendiliğinden namaz kıldı.

Şükrün son hududunda oldukları için bu iki rekât Resul’ün şükür namazı oldu. Sonra Cebrail ile sabah namazının 2 rekât emrolunan namaz kılındı. Akşamı büyük bir sabırsızlıkla bekledi. Hemen üç rekât akşam namazı kıldı.Ve hemen peşinden iki rekât daha kıldı.Bu da akşam namazının sünneti oldu.

Bu ilk kılınan sabah ve akşam namazlarını başka kimse kılmadı. Çünki henüz namazın emrolunduğunu söylemedi.Vaktaki Cebrail vasıtası ile vahyolarak bildirildiği zaman ilk olarak Hz. Hatice’ye sonra da kendi­ sine iman etmiş azhabına bildirdi. Ve bu namazı sabah akşamı gizli olarak herkesin kendi evlerinde kılmasını tavsiye buyurdular.

Hadisi şerifte “Sizi süvariler kovalasa yine sabah namazının 2 rekât sünnetini bırakmayın” söylemesi: Bir tavsiye değildir. Gizli bir hikmetin ifadesi olduğu için kendilerine has bir nezaket içinde emirdir. Çünki emrin yalnız Allah’a ait olduğunu bildiğindendir…

Cebrail aleyhisselâm ile birlikte kıldılar. Cebrail’in bu namaza refakati de muhakkak ki emirledir. Bu emir de vahiydir. Vaktinde kılınmayan sabah namazı öğleye kadar (bilirsiniz) kaza değil, sünnet ile birlikte kılınmasına ruhsat verilmesi bundan dolayıdır. Halbuki sünnetlerin kazası yoktur. Bazı kimselere vakit geçse, akşam ve sabah namazları kazaya kalsa bile sünnetleri de birlikte kılınır. Sebebini söylemek doğru olmaz. (Fetvayı Hindide: Farzın, vacibin, sünnetin kazısı olur diye bir fetvayı şerif vardır. Bunun sebebini söylemek de doğru olmaz).

Akşam namazının sünneti için Resulü Ekrem niçin kıldıklarını söyle­memişlerdir. Söylemedikleri de bir hikmete tabidir.

Mekkede sabah ve akşam namazları kılınmıştır. Medine’ye teşriflerinde “Hafizu” âyeti indiği zaman ara namazları da kılınız emri üzerine 5 vakit namaz olmuştur. Sabah ve akşam namazlarında melâikelerin de kendi tesbihatı bu nama­ zı kılanlarla yaparlar. Onların vakitlerini bilmediğimizden (Sabah nama­ zının sünnetini kaçırmayın) bir rahmetin kaçırılmaması için Resul’ün gizli bir tavsiyesidir. Ümmetine… Unutmayın.

Sabah vaktinde:

Âlemde herşey başkadır. Canlı cansız herşeyde bir sükûn vardır. Tam bu vakitde afet olmaz. Bu zaman az ve kısadır. (Seher vaktidir). O zaman bir rüzgâr eser. Hayvanlar susar. “Ven necmü veş şecerü yescüdan” … ozamandır. Şebnem o zaman olur.. Muayyen bir çiçek ve ottan bir koku vardır her­ şeyde… Denizlerde meddü cezir olur. Kuşlar zikrederler. Rızık dağılır. Yıldızlar bile kıpırdamaz .

Bütün bunlar (Sünnetullah) kanunlarının fiziki, kimyevi, meteorolojik nizamı ile örtülmüştür. Kâinattaki bütün tabii kuvvetler maddenin görünmeyen cüzülerine yani atomlarına ait işleme halleridir.

Bütün kâinat, âlem hareketten ibarettir. Tesbihat budur. Kemale erme, gelişme, hareket ve tekâmül… Eskiyen madde yerine hissolonmaksızın yeni maddeler ortaya çıkar. Herşeyin hakikatini bilmek mümkün değildir. Yalnız maddelerinden ayrılmayan şeyleri bilmek mümkündür.

Hakikatler ya maddi veya manevi olur. Maddi ilimler his ve akıl ile, manevi ilimler keşf ve ilham yolları ile hasıl olan ilâhi bilgilerdir. Kelimesiz, sözsüz bir tebliğin (mesajın) sözcüsü, medyumu olmak her­ kesin kârı değildir. “Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın” Hadisi şerif (Kılınız) değil dikkat. Teker teker bir ihtardır bu.Evlerinizi kabirlere çevirmeyin hadisi şerifinde Resulü ‘ Ekrem ne demek istemiştir. Kabirlerde namaz kılınmaz. Evinizi kabirlere çevirmeyin demekle eviniz­ de de rahmeti çekin demektir. Eviniz ölü değildir. Nurlansın demektir en basit olarak …

Bunu açıklamak da doğru değildir.

M.D (k.s)

Allah Dostu Derki… (cilt 2)

 

3 thoughts on ““SİZİ SÜVARİLER KOVALASA, YİNE SABAH NAMAZININ İKİ REKÂT SÜNNETİNİ BIRAKMAYIN”.

  1. yazılara çok güzel seçiyorsunuz emeğinize sağlık münir hz. lerinin kuran tefsiri olduğu söyleniyor. andan da paylaşımda bulunacakmısınız

    1. Sağolun…Allah razı olsun sevenlerinden faydalanıyorsanız ne mutlu bizlere🙏tefsirler elimizde olsa seve seve paylaşırdık.ancak bizde de mevcut değil…belki vakti zamanı geldiğinde hepimiz yararlanırız inşallah 🌹

  2. Hayırlı günleriniz olsun.Dr.Münir Derman hocamızın eserlerini nasıl temin edebilirim,benim için çok önemli selam ve dua ile

Comments are closed.