Ve cealna minel mai külle şey’in hay…

                       وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍحَيٍّ  

Canlılık. Hayat. (Hay) yın sudan geçmesiyle başladı.

Allah’a her şey kolaydır demek bile doğru değildir. (Ve) suyu da halkeden O’dur.

Minel mai külle şey’in hay. Biz her şeyi sudan halk (ettik). Ana madde su değil, dikkat. (Hay). Hayyın görünmesi su ile olmuştur. Su, ruhun geldiği geçtiği bir vasatdır.

(Su neden halkedildi) bilinmiyor.

Suda ifade edilemeyen bir ahenk var. İfadeye kalkarsanız, bu ahengi bozarsınız. İzah edilebilen (ahenk) değildir.

Bir testinin kullanmaya yarayan kısmı onun içinin boşluğudur. Her şeyi halketmek için suyu katalizör aracı yaptık … Hay sudan geçtikten sonra tahammül hududuna iniyor.

Her şeyi ölçülü. Hacımlı. Sikletli bir plân dahilinde (yarattık). Bu sırrı suda gizledik… İnsan vücudunda, her şeyde bir damla bile olsa su vardır.

Vücut bir mabetdir.

İnsan bir mekândır.

Dünya mekânındadır. Aslı lâ mekândadır.

Alllah, insan gönlünde insan sözü şeklinde (Allah’ca kelâmı) ile tecelli ettik.

Biz semadan (mübarek) su indirdik.

Mübarek kelimesi başka dilde yoktur. Tercüme edilemez.

Gönülleri coşkun. alnında görünmeyen secde izi (Min eseris sücud) olanlara, kalbinde Allah lâfzını sezenlere ve islâm olanlara söylüyoruz.

İnanmayana, kendi kendini unutan insanlık kıymetini kaybedip, ben bilirim, ben mürşidim diye gaflet ve delâlet içinde olanlara sözümüz yok…

Zaten onlar bu kitabı ellerine alamazlar. Alsalar bile anlayamazlar. Anlasalar bile okuyamazlar. Bu da bu kitabın sırrı.

Allah Dostu Der ki…(3)

M.D (k.s)

26.5.1989 Cuma

One thought on “Ve cealna minel mai külle şey’in hay…

Comments are closed.