Esselatu hayrun minen nevm

NAMAZ UYKUDAN HAYIRDILIR.

Namaz uykudan hayırlıdır.

‘Tuluğdan evvel, gurubdan evvel namaz kıl”

(Miraçda Resul’e emrolunana) te’kiden inen ayeti kerimedir. Bu vakit farzdır. Yani tuluğdan evvel gurubdan evvelki vakit. O vaktin farziyeti, ehemmiyeti sırrı için namaz kıl demektir. O

iki namaz o vaktin sırrı için emrolunmuştur.

O vakitler Allah indinde büyük (sırrı-ahadiyet) taşıdığından o tesbihata kulun da girmesini Allah arzulamıştır.

Allah’ın namaza ihtiyacı yoktur. Şanını tesbih için ahseni takvim yarattığı kuluna sabah akşam namaz kıl değildir. O vakit için emir, kıl emridir.

Bundan ötürü bu namaz vakitlerinin kazası yoktur dikkatli ol…

Gece yarısından sonra da teheccüd namazı kı1 emri de aynıdır.

Diğer namazlar ara namazlarıdır. Onlar da kapalı olarak ayetle Medine’de bildirilmiştir.

Kim ne söylerse söylesin, namaz kılmayan, (namaz uykudan hayırlıdır) ne demektir bunu bilmeyen zavallıdır.

”Resulü Ekrem”, Bilâl sabah namazı okurken uyanmamış. Bilâl kapıyı şiddetle vurarak,hiddetle”Esselatu hayrun minen nevm Ya Resulallah” diye iki defa bağırmış. Resulü Ekrem hemen uyanmış ve hücresinden kapıya çıkarak bu çok güzel Ya Bilâl. Daima söyle demiştir.

Resulü Ekrem sabah namazının vaktinin kıymetini anlatmak için (Allah tarafından) uyanamamış. Vesile olmuştur…

Buhadise çok mühim bir hadisedir.

Resulü Ekrem ilk defa miraçtan sonra Cebrail ile sabah namazı kılmıştır. Yine o günün akşamı Cebrail, Mikâil ile birlikte akşam namazı kılmıştır. Bunları bilmek gerek.

O vakit için kılınan namaz sana o vakte kavuşmanı temin ediyor. Onun için namaz uykudan hayırlıdır.

Burada (Hayır), devamlı bulunan Allah’ın mağfiretine çarpılmak hayırıdır.

Sabah herşey başkadır. Güneş doğmadan evvel Gökyüzü. Yıldızlar. Rüzgarlar. Nebatlar. Hayvanlar. Toprak. Sular. Göller.Denizler. Akşama yakın bütün bunlarda dikkat eden görür. Değişmeler vardır.

Güneş battıktan sonra namaz vaktinde çok olaylar olur. Görmek lâzımdır. Duymak lâzımdır. Anlamak lâzımdır.

Bunlar hem maddi tabiat kanunlarında, hem hayvanlarda, nebatlarda, herşeyde ruhaniyetde değişiklikler olur.

Sabah namazı Allah’a yanaşmanın merdivenidir. Sabah namazını daima vaktinde kılanlarda (MİN ESERİS SÜCUD) onların alınlarında ancak sabah namazında elde edilen bir iz vardır.Herkes o izi göremez. Bu iz, halıya hasıra veya kilime sürtünmeden husule gelen iz değildir ha…

Resulullah Efendimiz bundan ötürü (sizi süvariler bile kovalasa sabah namazının sünnetini kaçırmayın), (kaçırmayınız) buyurmamıştır. Kaçırmayın diyerek teker teker her müslümana burada hitap mevcuttur.

Sabah namazında uyuyup kalmayın. Zaten onu vaktinde kılmayanın diğer namazları şöyle böyledir.

M.D(k.s)

18.6.1985