Hızır-İlyas muamması işte budur…

Su gizlenir buhar olur.

Buhar gizlenir su olur.

Bu arada hava olur ciğerlere dolar, canlılara girer.

Su ile toprağın kucaklaşmasını devam ettirir.

Hayat bu…

Canlılık bu işte…

Balık da topraktır.

Suda yaşar.

Sudan hava alır.

İnsan, hayvan da topraktır.

Havada yaşar.

Havadan su alır.

Yerlerini değişmezler…

Balıklar konuşurlar:

“O insanlar ki hava içredir. Havayı bilmezler”.

Burada “bilmek” kadir ve kıymet bilmek değildir.

“Balıklar konuşur mu?” diyeceksiniz…

Konuşur şüphe etme.

Nebatat, Hayvanat, böcekler, her şey konuşur ve bilirler…

Yunus Balığı, papağan bu sırrın milyonda birini ifşâ etmişlerdir.

Balık sudan çıkarsa zâhiri bâtın olur. Ölür.

İnsan suya girerse zâhiri bâtın olur. Ölür.

“Huve’l- evvelü huve’l- âhirü huve’z-zâhirü huve’l- bâtinü”

Hızır – İlyas muamması işte budur…

Hızır toprakta.

İlyas sularda, deryalarda…

Bu, “Kudret muvazenesinin”

“Ve cealnâ mine’l- mâi külle sey’in hayyin” âyetinin devamlı tefsircileridir…

Bu âyetin bildirilmesi, her an sudan “HAYY” ın devamlı tecellisi, olduğunu bildirmektedir.

Hızır’ın duasını ara sıra değil daima oku:

“YÂ HAKKU – YÂ MÜBÎNU – YÂ HABİRU – YÂ HADÎ – YÂ HAYYU –

YÂ KAYYUMU – YÂ EVVELU – YÂ ÂHİRÜ – YÂ ZÂHİRU – YÂ BÂTINU”

Bu duada büyük mânevi bir sırr gizlidir.

Onu da ehlini bul ondan öğren…

One thought on “Hızır-İlyas muamması işte budur…

  1. Bu gece güneş doğmadan önce (seher vakti) yaprakların ve otların üzerinden çiğ toplayabilirseniz maya olarak kullanabilirsiniz. Sadece Hıdır-Ellez gecesi vukuu bulan bir olay. Bu gece toplayacağınız su (çiğ) ile yoğurt mayalayabilirsiniz. Kaçırırsanız 1 sene daha beklemeniz gerekir. Eğer fırsatınız olmazsa küçük bir tas sütü dışarı bırakın, üzerine çiğ yağsın. Bu da olur inşaallah.
    Ramazanınız bereketli olsun.

Bir Cevap Yazın