Yalnız küçük bir dua edelim.   A m i n.

 

Yalnız küçük bir dua edelim.   A m i n.

 

                        Y a R a b b i; Ramazan   hürmetine, sen bizim taksiratımızı afveyle Ya Rabbi.

Oruçlarımızı, namazlarımızı ind- i İlâhi’de kabul ve makbul eyle Ya Rabbi.

            Resulullah’ı bizden memnun eyle Ya Rabbi.

Bize lütfeyle İlâhi; Ramazan hürmetine,

Emr- i “ Ikray “ la gelen Kutlu Beyan hürmetine,

Mustafa’nın ten- i   pak’indeki can hürmetine.

Şef- i Isra’daki   ulvî   cevalan hürmetine,

Hacı Bayramı Veli,   Hazret- i Gavs- ı Geylan,   Şeyh- i devran- ı  zaman hürmetine.

Bizi, huzur- ı İlâhi’nde rüsva eyleme Ya Rabbi.

Cehennem azabından bizi koru Ya Rabbi.

Bize her türlü büyük felâketler geldiği zaman, Resulullah’ın Şefaatını bize, perde şeklinde önü- müze çek Ya Rabbi.

         Ahirete   intikal ettiğimiz zaman   mezarda   bize Münkir ve Nekir  meleklerinle   iltifat nasib ey-le   Ya Rabbi.

Ahiret’te Haşir meydanında bizi, Resulullah’ın Liva- i Muhammedî’si   altında   toplanmak, mubarek yüzünü görmek, elini öpmek nasib ü müyesser eyle   Ya Rabbi.

         Memleketimizi her  türlü afat- ı belaiye, afat- ı semavîye, afat- ı marazîyeden, sel, su, zelzele afetinden masun kıl Ya Rabbi.

Evimize helâl lokma nasib eyle, haramı bizden iraz eyle.

Memleketimizin büyüklerine selabet, kuvvet ihsan eyle Ya Rabbi.

İcab ettiği   zaman, ordumuzu daima mansur u muzaffer eyle Ya Rabbi.

Biz gece uyurken;  gece sokaklarda gezen bekçileri, polisleri,   bütün bizi kollayan Ümmet- i Muhammed gençlerini, hepsini kuvvet ve selabetle Mansur eyle Ya Rabbi.

Bizi Cehennem azabından koru Ya Rabbi.

 

Lillahil Fatiha

 

 

 

 

 

Esk.. V. İLK   K. Bant :   48 ( 35’ ………   38’ )