Allah seni senden iyi bilir..

Allah indinde kıymet kazanmak ta’zim ile olur.

Ta’zim nedir? Hürmet demektir.

Onun için Kur’ân-ı Kerimde buyuruluyor anaya babaya hürmet Hz. Rasûle hurmettir.

Hz. Rasûle hurmet, Cenâb-ı Allah’a hürmettir. Ta’zim budur.

Anaya babaya isyan, Rasûle isyandır.

Rasûle isyan Allah’a isyandır.

Bu şu demektir. Kendi ana baban değil. Kendi ana baban…

Zâten kendi ana babana isyan eden insan değildir.

Onu zâten düşünemez hiç.

Burdaki ana baba bütün insan nesli demektir.

Herkese hürmet edeceksin.

“Efendim hürmet edersem ne olur?”

Benim anam babam yok. Oğlum, Anaya, babaya hürmet Rasûle, Rasûle hürmet Allah’a. Diyor.

O halde silsile-i meratib (kademe kademe bir düzen içinde) ile gidiyor Cenâb-ı Allah’a. “Rapp” diye gitmiyor.

Cenâb-ı Allah yalınız kulunnan bir namazda karşı karşıya gâyet kolay gelir.

Allahuekber dersin huzura çıkarsın.

Öteki işlerde mertebe lâzım.

Ölüne bir Fatiha göndermek için bile Rasûlullah’a gönderiyorsun o kanaldan gidiyor.

Mü’mine yalınız Cenâb-ı Allah’la karşı karşıya gelmek bir namazda müsaade edilmiştir.

“Allahuekber!” dedi mi Allah karşında.

Giriyorsunuz birbirinize hemhâl oluyorsunuz.

Öteki işlerde mertebe lâzım.

Cenâb-ı Peygambere bile vahiy gelirken Cebrail tankerini dolduruyor, gelip Rasûlullah’a hortumu uzatıyor öyle veriyor.

Rasûlullah da bize veriyor.

Onun için ta’zim iledir bu. Anaya, anadan Rasûle.

Anan baban yok, cesedine edeceksin.

Allah sana “şah damarından daha Yakinim” diyor.

Cesede ta’zim edersen kendi vücuduna Allah’a ta’zim edersin.

Allah’a ta’zim etmiş olursun.

Onun için abdestli bulunmak sana senden yakin olan büyük Allah’a bir edebtir.

Onun için daima abdestli gezin diyorum size. Şimdi anladın mı.

Daha bunun çok derinleri var.

Bunların derinlerini dedi mi artık havuzun başından hiç biriniz ayrılamazsınız.

Yahut da ibrikle gezer herif sokağa giderken.

Aman abdestim bozulacak.

Sokakta durur abdest almağa başlarsın.

Deli diye tımarhaneye gönderirler, gezersin.

Onun için size Ezan-ı Muhammedî (Sallallahu Aleyhi Vessellem) sesini işittiğiniz dakikada abdestli bulunun.

İşittiğiniz zaman abdest almayın.

Ezan yanaştığı zaman abdestli bulunun.

Güneş batarken abdestli bulunun.

Güneş doğarken abdestli bulunun, sebebini de sormayın!.

Güneş doğarken, çıkarken kendin abdestli olmuş ol.

Doğarken abdest alma.

Bir de güneş batarken abdestli bulun.

Ezan-ı Rasûlullah okurken abdestli bulun.

Ezanı işitip de abdeste gitme.

“Efendim ben öyle gidiyorum”

Eeee git.

Öyle de olur olmaz demiyorum ben.

Amma biz başka şeyden bahsediyoruz muhteremler.

alıntı (ses kayıt)

Vesveseyi bırak

Ne kadar işin ve arzun, dileğin varsa hepsini kazâ ve kadere teslim et..

Kendi nasıl dilerse öyle iş gören Allah’a bırak ve bekle

Telâşı terket

Izdırabı üzüntüyü kaldır

Murad yolu kendi kendine görünür, o yola düşersin

Aç kal, kimseye söyleme

Dertlerini, yoksulluklarını,

ızdıraplarını söz hâline geçirme

Melekler bile duymasın..

Derdin olursa Hakk ile konuş, her şeye yeter

Sefalete düşersen vakur ol, sabret

Hakk’a bile ellerini istek için kaldırma

Yalnız hamd için kaldır

Allah seni senden iyi bilir

Hakk’da erimek dünyada budur..

Alıntı(kayıt sohbet)

Dr.Münir Derman (k.s.)