Cuma vakti…

Cuma günü öğle vaktindeki vakte ikinci bir farz vakit yüklenir.

Cuma yalnız erkeklere gibi görünse de kadınlara bu vaktin farzıyeti habersiz bir emir olarak bildirilmiştir.

Cuma namazı emrolunan Cuma sûresini oku.

Anlamaya çalış…

Orada da gizli bir âyet vardır.

Ondaki mânâyı anlamaya savaş.

Çabalamadan olmaz bu.

Bu işde “armut piş ağzıma düş” yok ağam…

Resûlü Ekrem’in şu kafi tavsiyesini de unutma:

“Cuma günü bana çok salât getirin. O gün bana melekler selâtı hemen getirirler.”

Ne demektir bu?..

O da bunları nereye gönderiyor bilir misin?

Nereden bileceksin.

“Makam-ı Mahmud”.

Bütün bu selâvatlarla birlikte kendi selâvatıyla gönderiyor.

Bundan dolayı şefaat Resûlullah’a verilmiştir.

Dr.Münir Derman (k.s.)