Ölüm ve İnsan

Ölüm uçurumunu bugünkü fen ve fizyolojik ilmi bize anlatmağa çalışıyor. Canlılar her zaman ölüyorlar ve her zaman yaşıyorlar. İçimizden ‘ mütemadiyen değişen fikirler, tasavvurlar ve hislerin ceryanı akıyor. Nasıl ki daima yeni su taşıdığı halde ırmağı ; daima aynı telakki ediyorsak kendi kendimizi de aynı suretle sabit gibi görüyoruz. Çünkü her anda kalan şeylerin yekünu değişen şeylerin miktarından fazla görünür. 10- 20, 30 sene evvelki benliğimiz ani olarak karşımıza çıksa o zamana ait bir fotoğrafımızdan daha müşkülatla onu tanırız ve onu yabancı belki de düşman gibi karşılarız.
Varlığımızın hiç biran aynı değiliz. Hakikatte fer her an ölür Le – O – Tse Çin Filozofunun sözleri bir fikrin ifadesidir. Filozof talebelerine ölü insan kemiğini ima ederek demiştir ki : ( Bunlar ve ben biliyoruz ki ne yaşıyoruz,: ne de ölüyoruz. ) Dünya tarihi boyunca adları sayılamayacak kadar küçük ve büyük zuhur etmiş dinler ölüm korkusundan bahsetmiş ve ölümü izaha Mistik kadroları dahilinde teşrihe çalışmışlardır.
Sayılabilen büyük dinler de buna beşer, akıl ve takatinin izah bulamayacağı noktasında toplanmıştır. Bugünkü Fende istisnalı, kuvvetli nazariyelerle bir takım kimya sever kanunlar ileri sürmüştür. Fakat şu muhakkaktır ki nizamı kainat bu tekevvünü kainat kanununa isyan ettirmeden beşer zihnine mahiyetini belli ettirmeyecektir. Tabiatta fizik kanunları gibi layete gayyer ruhani kanunlarda vardır. Bugün bu kanunlar ilim çerçevesine, mantık kalıbına dökülemedikleri için ruhani lafzı altında saklıdırlar.
Fen ve ilim ne kadar ileri giderse, geniş kainat makinasının işledigini izah ediyorsa da bu makinanın niçin işlediğini hali bildirmemektedir. Şu muhakkaktır ki bu namütenahi kainatın teşekkülüne ve yaradılışına illetiula olacak bir kuvvet, bir yaratıcı mevcuttur. Ona fende madde ve kuvvet derler ki asla illetiula olamaz. Dinlerde Allah dediğimiz yaratıcının mahiyeti hakkında beni beşer şimdiye kadar bir yeni izah bulamamıştır ve bulamayacakta…..
Çünkü onun mahiyetini tayin ve teşhis edecek Hücre insan dimağında yoktur.

02 Ağustos 1947  (kendisinin dergiye yazdığı bir makaleden alıntı yapılmıştır..)

DR. Münir DERMAN (k.s)

2 thoughts on “Ölüm ve İnsan

  1. Münir Derman (k.s.) Efendi’nin bu yazısını yayınladığınız için mutlu oldum. Eğer bu yazının tamamını okuyabileceğim dergi nüsha bilgilerini ya da mümkünse yazının tamamını paylaşabilirseniz tamamını okumak isterim.

    1. Maalesef dergi olarak yok elimizde.Kendisinin sayfa olarak kesip muhafaza ettiği değerli yazılardan biri bizim içinde.Buna benzer yazılarını paylaşıyoruz zaman zaman ,bu bilginin tamamı bu şekilde.aynen yazarak koymaya çalıştım.Hayırlı akşamlar 🌹

Comments are closed.