Cenâb-ı Allah bir hadisi kudsi de diyor ki:

 

Cenâb-ı Allah bir hadisi kudsi de diyor ki :

“Lâ İlâhe İllallah benim kalemdir” diyor.

Kalemin ismi Lâ İlâhe ilallah dır” diyor.

Bu kaleye girenler azabımdan tamamıyle kurtulurlar.

Onun için “Lâ İlâhe illallah”ın da iki cephesi vardır haaaa.

Bunu size hiç kimse söylememiştir.

Kur’ân-ı Kerimde Lâ İlâhe illallah iki âyette geçmiştir.

Koskoca Kur’ân-ı Kerimde 6666 âyetin içinde iki sûrede Lâ İlâhe İllallah geçer.

Birisi Saffat süresi.

İnnehüm kanu iza kiyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun

“Onlara Lâ İlâhe İllallah söylendiği zaman kibirlenirler” diyor.

Ne demek bu?

Hepimiz müslümanız, dışarı çıktık.

Dinsiz birini gördük :

“Vaiz efendi bir şeyler söyledi, bunun sonu berbat, benimki iyi …”.

Bu Saffat süresinde geçen Lâ İlâhe İllallah insanın zâhiri için Lâ İlâhe İllallahtır.

Onun için islamiyette kalb ile tasdik, dil ile ikrar değildir dikkat ederseniz.

Dil ile ikrar, kalb ile tasdik.

İlk defa lakırdı söyleyeceksin, sonra kalb ile tasdik edeceksin. Demektir.

Kalb ile tasdik dil ile ikrar mıdır?

Hayıır.

Dil ile ikrar, kalb ile tasdik.

Evvelden biri evvel biri sonra.

Es semiü’l- Basîr. dir

El Basîrü’l- Semi’değil!

Çünkü kulağın gözden kıymeti daha yüksektir.

“Bir söyle iki dinle” lakırdısı.

Onun için buradaki Lâ İlâhe ilallah dış içindir, imana girebilmek içindir.

Lâ İlâhe İllallah.

Allahın kalesi imiş girdik içine.

Peki hemen dibe mi dalacağız dur bakalım.

Çok ağır olmak lazım ki dibe dalasın.

Lâ İlâhe ilallah sonunda biliyorsunuz Resûlullah var.

Namaz var, oruç var, zekat var, hac var, doğruluk var, yalancılık yok, bilmem ne yok, yok oğlu yok.!

Bunlar bu Lâ İlâhe İllallah’ın hepisi peşine takılmıştır.

Bunları bitir!

Temizlen!

Ondan sonra ikinci Lâ İlâhe ilallah’a geç!

O da Kur’ân-ı Kerim de Resûlullah’ın mübârek ismini taşıyan bir sûre vardır.

Orda “Fa’lem ennehu la ilâhe illellah” vardır.

“Bil ki Allah’tan başka Allah yoktur” diyor.

O da insanın batıni Lâ İlâhe İllallahıdır.

Birinci Lâ İlâhe İllallah’ı hazırlayıp da ikinci Lâ İlâhe İllallahı dedi mi insan Velîyullah olur.

Onun için daha biz birinci Lâ İlâhe İllallah.

Lâ İlâhe İllallah burda de kapıdan dışarı çık köpeğe taş at.

Ne oldu?

Yalan söyledin.

Öteki felanca şunu söyledi!

Öyle Lâ İlâhe İllallah olmaz!

Onu yaz levhaya, as evine daha iyi.

Ara sıra gider resmi geçit yaparsın.

Saygı duruşu yaparsın karşısında, bitti gitti!

Yok öyle iş.

Onun için ilk defa dış taraflarınızı düzeltin Lâ İlâhe İllallah için Lâ İlahe İllallah’ına geçti mi Fa’lem ennehu!

Onun için eski büyük Velîlerde bir takım haylar, şunlar, Lâ İlâhe İllallahlar, mertebe, mertebe en son Raziye mertebesi ki ondan sonra Ahadiyete girer, Safiyete, orada : “Fa’lem ennehu lâ ilâhe illellah!” dedi mi.

O zaman sen ortada yoksun.

Onun için aziz cemaat Lâ İlâhe İllallah’ı bilmek lazım.

Söylüyoruz “Lâ İlâhe İllallahı”.

Lâ İlâhe İllallahın birisi Saffat süresinde zâhiri olan Lâ İlâhe İllallah gündüz için.

Öteki, Resûlullah’ın ismi mubarekini taşıyan sûre ki…

Ondaki falemenne hu Lâ İlâhe İllallah gece için.

Gece söylenir o.

“Efendim ben bu gece uyumayım söyleyim!”

Öyle olmaz otuz gece uykusuz kalsan da olmaz.

Alıştıracaksın kendini.

Kendini alıştıracaksın.

Midesi çok dolu olanlar.

Fazla uykulu olanlar,

Birinci Lâ İlâhe İllallah ta kalsınlar.

Ötekisini örseleme.

Örseleme, ötekini de elinden kaçırırsın sonra.

Bir koltuğa iki karpuz sığmaz gibi.

Onun için Yunus Emre biliyorsunuz, o ne demiş çok güzel bir sözü vardır.

Cümleler doğrudur sen doğru isen. 

Doğruluk bulunmaz sen eğri isen!”

Onun için kendini doğrult!

Bööööyle doğrult!

Cilala kendini hiç içine yalan, fitne, münafıklık koyma!

Ondan sonra Lâ İlâhe İllallah.

Lâ İlâhe İllallah cennetin anahtarıdır.

Yani kurtuluş anahtarıdır.

Kul Lâ İlâhe İllallah …

Hadis : “Kim “Lâ İlâhe İllallah” der muhakkak cennete girecektir!” Amma azabını gördükten sonra.

Ama böyle ağızınan, “Lâ İlâhe İllallah” de, deftere yaz, kitaba yaz, sülüs yaz.

Bilmem efendim…

Yok öyle “Lâ İlâhe İllallah” değil.

İnançla söyleyeceksin.

Lâ İlâhe İllallah : İlah yoktur Ancak varsa Allah ismindeki ilahtır. 

Falemenne hu Lâ İlâhe İllallah. dersen
Ben yokum hiçbir kimse yoktur. Allah vardır.O mertebeye geldi mi insan…

Bir gün Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin önüne birisi gelmiş demiş ki.
Ya Allah’ın Velîsi : “Ya Gavs. Fa’lem ennehu lâ ilahe illellah ne demekdir?” demiş. Yani ikinci Lâ İlâhe İllallah.
“Sen bunu demiş Basra ya git. Benim orda bir kardeşim var. Seyid Ahmed erRufai ona sor!” demiş.
Gitmiş. Demiş ki : “Ya Ahmer erRifai, Abdulkadir Geylaninin sana selâmı var!”
“Aleyküme selâm!” demiş.
“Lâ İlâhe İllallah ne demektir?” demiş, Ahmedi …,

Bunlar saçma değil!
Rüyada görülmüş de, uydurulmuş cingöz Recai hikayeleri de değil. Nasreddin Hoca hikayeleri de değil.İslam hakiki islamın kafasına, kalbine girecek hakiki şeylerdir. Öyle gözünün önünde olan işlere inanmak gâyet kolay .
Mü’minine bil gayb.
“Bu gaybe inananların kitabıdır.”
Sıkı ister insana gayba inanmak için.
Bunun için inanılmayan kelimeleri zincirleyip ben size söylüyorum aklınıza giriyor.
Başkası : “Efendim böyle iş mi olur?”
Öyle buz gibi olur kiii.. bunlar, bu dünyada buna inanlar kurtulmuşturlar.
Yarın bu toz duman kalkıp huzur-u ilahîye ye vardığımız zaman kimin atlı kimin yayan olduğu ortaya çıkacaktır.
Gayba inanmak!
Her babayiğid inanamaz ona.
Efendim göster bana sana ne göstereyim gözün sineği görmez.
İçini temizle, aç kalbini gel, seni açıyım bir civatanı ameliyat yapayım.
Burdan ister Amerikayı gör.
Var insanda o âletler var.
Hepisini Allah insanın vücudunda yaratmış onu kullanmasını bilmek lazım.

Hazreti Ahmed er Rufai yere bir şey çizmiş bir daire.
“Sen demiş oğlum! Lâ İlâhe İllallah ı mu soruyorsun?”
Ortasına girmiş “Lâ İlâhe İllallah” dediği zaman kayboluvermiş. Duman halinde.
Adam korkmuş.
O sırada Abdulkadiri Geylani’nin ruhaniyeti gelmiş.
“Oğlum ordaki ibrikteki gül suyunu dök oraya?” demiş.
dükmüşler hemen Hazreti Rufai tekrar duman haline gelmiş : “Lâ İlâhe İllallah budur!” demiş.
Lâ İlâhe İllallah!..
Çıktık açık alınla gibi lakırdı.
Yok öyle değil oğlum.
Lâ İlâhe İllallah benim kalemdir.
Lâ İlâhe İllallah,
Lâ İlâhe İllallah. Yoo.
Lâ İlâhe İllallah kalbine vuracaksın.
Yerden göğe kadar, gökten yere kadar ilah yoktur! ancak Allah benim kalbimdedir.
Hablel verid.
Lâ İlâhe İllallah..
Öyle bir anmaya çalıştığın zaman bakarsın ki kalb Allah Allah der.
Yanına sinek değil mikrop bile yanaşamaz.
Onun için “Lâ İlâhe İllallah” deyip de geçmemek lazımdır.
O halde bir zahiri Lâ İlâhe İllallah,
bir de batını olarak Falemenne hu Lâ İlâhe İllallah.
Kur’ânı Kerimde bunlar iki yerde geçmiştir.
Onun için aziz cemaat Lâ İlâhe İllallah’ı kuru bir kelime olarak kabul etme!
“Efendim ne olurmuş ben gece otursam gece uykum kaçsa da alsam tesbihimi Lâ İlâhe İllallah! Lâ İlâhe İllallah ne olur bundan?” demek.
Akla vurduğun zaman bunu, bir şey olmaz. Serserilik olur.
Sen onu bir devam et, aklını kaldır ortadan, bak ne olacağını gör o zaman.
Bunu milyonlarca insan söylemiş.
Milyonlarca Velîyullah söylemiş.
Milyonlarca kitaba girmiş.
“Lâ İlâhe İllallah” yav
“Lâ İlâhe İllallah” ya ne zannettin.
Ama onu söyleyebilecek vaziyete gelmek lazımdır.
Allah cümlemizi hakıkı “Lâ İlâhe İllallah” diyen zümreye idhal eyleye…

M.DERMAN (k.s)

Ses kaydından.