Haya ile doğdun, haya içinde bana geleceksin…

Bütün ibadetlerde kazandığın netice : Fazilet ile haya’dır. Ötekiler mezar kapısında kalır. Bunlar Allah’ın (C.C.) nakışlarıdır.

Burnu tıkalı olan kokuyu alamaz ama bu dimağdaki merkezin bozukluğu değildir organdaki arızadır. Görme de böyle.. Kulağı tıkalı olan duymaz ama bu beyin merkezinin bozuk oluşundan değildir.

Fazilet ve diğer yüksek duygularının ortada olmaması senin temizlenmediğine delalet eder.

Ayet : “Biz onların kalplerini mühürledik.”

Nakışların ortaya çıkmasına müsait olmadığından o kul kendi kendine içini mühürlemiştir. Tövbe kapısı son nefese kadar açıktır.

Beyazidi Bestamî der ki : Benim kapımın önünden geçen köpek evliya olur.

Bir gün 70 yaşında bir papaz gelmiş islam olacağını söylemiş.

Beyazidi Bestamî Hazretleri kelimeyi tevhid okumasını söylemiş. ve müslüman olup gitmiş Büyük veli ağlamaya başlamış. 70 senedir secdedeyim, papaz 70 senedir küfürde idi şimdi tertemiz oldu, diye.

Namaz borçların varsa ödemeye çalış. Bunun için bir çukur aç ( üzerime ilk farz olan ) diye niyet ederek, sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı namazlarının farzlarıyle selatı vitiri kıl, çukuru kalaylamış olursun. Ondan sonra (en son kazaya kalmış filan namazın farzı) diye niyet ederek mümkün olduğu zamanlar o namazın kazasını, vakit namazının arkasından kıl, çukura at; Cenab-ı Hak tasnifini yapar. Boçlarını ödemeden vefat edersen, borcun ödenmiş olarak kabul edilir.

Abdulkadir Geylâni Hazretleri “Ceddim Resulullah Efendimizin şefaati olmasa, ben hakiki müminin tükürükle cehennem ateşini söndürürüm” diyor.

Kul temizlik yaparsa Ben’i meydana çıkarır. Kul temizlik yapmazsa Ben’i meydana çıkaramaz. O zaman kul Ben’i hatırlasın diye şöyle bir fiske vururum, der.

Gizli hazine olan Halik esmalarıyle tecelli etti, kaininat halk oldu. Vahiyle bizimle, sessiz sözsüz konuştu. Bunun tecellisi için de bir cihaz vardır insanda. Resulullah Halik’in konuşma cihazı oldu. Resulullah kanalı ile Allah’la (C.C.) konuşabilirsin. Telefonun kanalını temiz tut, konuşursun. Selâvati Şerife getir. Abdestli gez. Resulullah ümmetini senelerce bu kelâma alıştırdı. Sen de bizimle konuş dedi.

Benim hadisimden 40 tane ezberleyene yarın şefaat nasip olur buyurdu.

Büyüklere hürmet eder, küçüklere şefkat gösterirseniz hadisi hareketler yapmış olursunuz.

En efdal en büyük cihad zalimin karşısında bile korkmadan hakikati söyleyebilmektir. Hayatta imiş gibi Resulullah Efendimizin ruhani rahmeti devam etmektedir. Ayrıca onun vekilleri olan evliyalar da var. Bunlar transformatör misalidir. Felaketlerin, afetlerin, belaların Resulullahı taziz etmemesi için evliyalar gece gündüz çalışmaktadırlar.

LÂ YUKELLİFULLÂHU NEFSEN İLLÂ VUS’AHÂ

“Ben kuluma taşıyamayacağı yükleri vermem” buyuruyor. Bela beşerin azgınlığındandır.

Tarihçi Bellini der ki : İslam peygamberinin peygamberliğini ispat için ne mucizelerine ne de ümmetine hacet yok. Uhud harbinde düşmanlarına karşı : Ya Rabbi, bunları affet, diye duası onun peygamber olduğunu isbata kafidir. Bunu ancak bir peygamber yapabilir.

Kulun Allah (C.C.) için bir damla göz yaşı dökmesi 250.000 kişiyi kurtarır.

Bir edepsizinde hareketi gayretullaha dokundu mu veli de ağzını açamaz.

Bir gece 70.000 kişi teheccüt namazında idi, buna mukabil iki kişi de edepsizlik yapıyor mu. Cenab-ı Allah hepsini mahvetti, diyor, Resulullah Efendimiz. Bunu dinleyen Hazreti Ayşe validemiz de : 70.000 kişi günahı ne idi diye sormuş. Hazreti Peygamberimiz sukut etmiş bir müddet, bu sırada Hazreti Ayşe validemizin ayaklarını karıncalar sarmış bir tanesi varmış o da ısırmış, toplamış bir kaçı öldürmüş. Resulullah Efendimiz : ne oldu, demiş. O da karıncalar sardı, ısırdı demiş. Hepsi mi ısırdı? Sen kaç tanesini öldürdün? diye sualine cevap vermiş oldu.

Bir zelzele olur kuru da gider, yaş da. Veli bile ağzını kıpırdatmaz. Celâl sıfatı tecelli etti mi evliyalar karışamaz. Evliyalara ne hüzün, ne keder vardır ; onlar siperi saikadır. Millet azarsa Resulullah muazzeb olur.

Onun için veliler gece gündüz çalışırlar. Gün geçtikçe velilerin yükü yükselmekte, artmaktadır. Taşıyamayacakları zaman gelince dünyanın sonu olacak. Kıyamet kopacak.

Resulullah hüzne kapılmasın diye en son Mekke’de 5 dakika sonra Medine’ne kopacaktır. Cebrail, İsrafil Medine’ye inecek, naaş-ı Resulullahı kaldıracaklar, ondan sonra kıyamet kopacak. Ona kıyameti göstermiycektir. Sen de kendini ona bağlarsan pire ısırması bile duymazsın Resulullahın cesedi mübarekleri yani rahmet arzdan kalktığı zaman arz paramparça olacak.

İçindekilerle amel edeceksen Kur’an-ı eline al yoksa dokunma.

Gayba inan. Gayba inandın mı cesedini temizle, abdestli bulun. Abdestli bulunmak yani ben ceseden her zaman hazırım demektir.

Yanlız ibadet edeceğin zaman abdest alıyorsan bu riya olur.

İnsanlar herkesin aleyhinde konuşur, dedikodu ederler. Yanlız kendisi için dedikodu etmez.

Resulullah Efendimize ilk inanan kadındır. Hazreti Hatice. İslâmda ilk şehit kadındır.

Fazilet birazda cebirle teşekkül eder. Onun için Halik azaptan bahseder. İnsanoğlu’nun çirkinliklerini örten perdenin adı hayadır. Bu insanoğlunun süsüdür. Kadının biri oğlunu kaybetmiş Resulullah Efendimizin huzuruna yüzü örtülü geliyor. Başkaları yüzünü neden örttüğünü soruyorlar o da : Oğlumu kaybettim ama hayamı kaybetmedim diyor. Yüz örtmek haya değildir ama ince hayadır. Bu mesleler, naziktir. Ne kadar yumağa sararsan sar sarılır. Sonu gelmez.

Haya fıtrat tezahürüdür. Haya olduğu için insan yaratılmıştır.

Cenab-ı Allah : Haya ile doğdun, haya içinde bana geleceksin buyuruyor. Haya ahirette de devam eder…

M.DERMAN(k.s)

Vaaz notlarından.