GÖRÜNEN

GÖRÜNMEYEN

GÖRÜLEMEYEN

Herşey fizik, kimya ve diğer maddi malzeme ile izah edilemez . Madde âleminde mihâniki kanunlardan bahsederken diğer âleme çevrildiğimizde o âlemde kanunun değil beşeri bilgi ile ancak ihtimal kelimesini ileri sürebiliriz. Kulun söz ve ifade tasarrufuna girmiş her şey rûhani esrarını kaybeder.

Gayp hazinesinin âlem gözüne kapalı kapının aralığından biraz bakalım.

Ortada olup görünmeyen vardır.

Ortada olmayıp görünen vardır.

Görüneni görmek normaldir. Ama görmediği (görünen) vardır. Onu sana ustası gösterir. Bunu göstermekle akla hakaret etmeden o göremediğin (görüneni) idrak edersin. Gösterilmezse hemen akıl ile inanmaz inkâr edersin.

Görünmeyeni görmede hüner vardır.

Görünmeyenin de görünmeyen bir tarafı daha vardır ki onu Gül arif görür. Mikrobu göremezsin amma vardır.

Renk körlüğü vardır. Herkes görür o görmez. Sen görürsün. Onun gördüğünü. sen göremezsin…

İşitme de öyledir. Tohumda çınar gizlidir, görünmez. Göründü mü tohum kaybolur. Bunu sözle söylemek icabederse zahir olan tohumdan bâtın olan çınar çıktı tam zahir oldu. Bâtın kayboldu.

Bu, ilâhi değişmeyen bir kanundur.

Hüvel zahir hüvel bâtın.

Hüvel bâtın hüvel zahir, lâfzı celili budur.

Hüvel evvel, hüvel ahir ise ilâhi kanunun değişmediğini öyle takdir edildiğini bildirir.

Aynı zamanda :

Hüvel evvel = Nur-u Resul

Hüvel zahir = Ümmeti

Hüvel bâtın = Resul’ün ledünnü.

Bu ayet, bu hakikati gizleyen ve açıklayan ayetdir.

Bu lâfları anladı isen hemen sağ elinin üstünü öp. Ve hemen avuç içine bak. Biraz sonra da onu öp. O da öpe- bilirsen. Niçin öptüğünü anlarsan o da nasip olur.

Baban varsa elinin üstünü öp.

Ananın hem elinin üstünü, hem de diğer elinin içini öp…

Bir de başka türlü el içi öpme vardır. O halvet işidir. Hakikatini bilmeden takliden öpme. Sakın… Ne olur… Hiç… Korkma bir şey olmaz… Akıntıya kürek çekmek var ya… İşte o olur…

Hüvel bâtın, üvel zahir : Mânâsı açık bir sırdır… Cevabı da sır kalmalı…

Bu söz akıl ölçüsünde saçma gibidir, fakat bu saçmanın içinde birşey gizlidir.

Bütün bu gibi münkir ve şüpheli düşüncelerin mahsulüdür. Netice bir fayda vermez. Bir şeyi kötüleştirirsen bir zaman gelir ki,körün bile göreceği hale gelir.

Peygamberlerin söylediklerine, semavi emirlere, haberlere inanmak muhakkak lâzımdır. “Allah herşeye kadirdir”. İrade, ruhun cesede hakimiyetini sağlar. Cesedi nefsin emrine iradesizlik bırakır.

O zaman emir terkedilmiş olur, ve yasaklar hududuna girilmiş olur. Bu muvazeneyi temin için yasaklar emrolunmuştur. Zira Allah insanı serbest bırakmıştır.

İrade ruhun aklıdır, onun kabul ettiği doğrudur. İnsanın âdemiyet hamulesidir bu. Fikir ve aklı zorlamadan, zedelemeden sözlerimizi anlamaya çalış…

Allah’ın verdiği akıl da hudutludur. Bu kısım içinde bütün senin kudretin gizlidir. Bunu anlamaya uğraş. (Çalış demiyoruz). Uğraşmak başkadır çalışmak başkadır.

Bütün kâinatdaki kanunların hududu aşıldı mı (Zül intikam). (Seriül hesap) olduğunu anlarsın.

Allah öc alıcı, intikamcı değildir. Hâşâ… Kanunlar öyledir…

Ateş yakar. Girme. Yakıcılığına inanmadığın için elini soktun, elini yaktı. Öc aldı. Budur.

Yakıcılığına inanır ahbap olursan yakmaz. Ha onu da unutma. O iş de vardır. Sen (Ahseni takvim) yaratılmış insansın. Kendini yabana atma…

Mekânda iken lâ mekâna dalmak hüneri sende…

Semaya bakmak, sonsuzluğa, bir nevi lâ mekâna bakmaktır.

İnsan, aklının varamadığı lâ mekânı içine almış bir mekândır.

Havada insan mesafe ve zaman anlamını kaybeder. Tayyarede bulutlar içinde bir bak bakalım. Sözümüz doğrudur. (Neden)…

Sema, Allah’ın varlığının en büyük delilidir. Ne kadar küçülürsen o kadar yanaşırsın. Semaya bak. Ne kadar küçük olduğunu anla.

Ölüm bu küçülmenin son hudududur. Bir (tuz) danesini gözle anlayamazsın. Muhakkak dile sürmek lâzımdır. Bu küçülmeyi anlarsan tekrar niçin dirileceğimizi de anlarsın…

Hilesiz, hurdasız her şeydeki güzelliği, kötüdeki güzelliği bile… (Gönül gözü) dedikleri budur işte…

Gönül, insanın hamulesinin gölgesinin, gölgesinin, manevi gölgesidir.

Dikkat edilirse İslâm ve Osmanlı mimarisinde insan şekli ve heykel ile meşgul olunmamıştır. Resul bunları yasaklamıştır. Niçin: O büyük mesele. Anlamak bir makam meselesidir. (Miracı. Namazı. Kudüs’ü Kıblenin tekrar kâbeye dönüşünü. Haccın esrarını iyice bilmek gerekir.)

Bu noksanı muhayyelelerinde icâd ettikleri tezyinat ile telâfi etmeyi unutmamışlardır. Bahçeler. Çiçekler. Endülüsde saraylar tezhipler. Hattatlar saymakla bitmez. Nihayet Osmanlı mimarisi ilhamı rabbani ile yepyeni bir mimari ortaya çıkarmıştır.

Selimiye…Süleymaniye. Bunların esrarı hâlâ çözülememiştir. Ecnebiler mırıldanır. Bu kul yapısı değildir. Gökten inme bir mabet… Ne zannettin : Selimiye için Resul, bu benim himayemdedir demiş, Yavuz’a rüyasında.

Kıblesini Resul göstermiştir. Kusuru var mı? Var ya, (kusursuz oluşu) yetmez mi bu lâf…

Yavuzla Sinan el elevererek Resul’den aldığı ilham üzerine yaptılar bu mâbedi. Fakat ne kadar yazık ki biz ne Selim’e ne de Sinan’a benzemiyoruz artık.

İslâm ve Osmanlı içinde meşhur: Artistler Sanatkârlar Ressamlar

Zuhur etmiştir. Fakat çok mahir: Kumandalar

Büyük filozoflar İlim adamları Devlet ve Hükümet adamları yetişmiştir. Selimiye’ye bak…

Süleymaniye’ye bak. Görünen var. Görünmeyen var. Fakat onların ikisi de görünmeyenin görünüşü âdetâ suda akisleridir.

Selim’i

Kanuni’yi

Sinan’ı görebiliyor musun. Ve onların, görünmeyeni nasıl görmüşler, neyi görmüşler biliyor musun. Söylersem ayağa kalkmak lâzımdır.

Yavuz’un Şam’dan Mısır seferinde sahrayı geçişini hatırlayın.

Resul ‘ün ismi söylendiği zaman ayağa fırlayan III.Mehmet Han’ı düşününüz .

Âdemiyet hamulesi ile Allah’a sığınan himayededir unutma.

Hacca âdemiyet hamulesi ile gidin… Cesedin emri altında değil.

Cesedi ruhun ermine alarak hacca gidersen o zaman hastalanmazsın.

Niçin: Allah’ın misafirisin.

M.DERMAN(k.s)

8.9.1986  Pazartesi

 

 

*************                           **************

 

Gürültü, sinir sistemi bozuldu mu organizmadaki işlemede kimya ve madde alışverişi, hücrede, elektrolitlerde anyon katyon muvazenesini bozar.

Stres

Asabiyet

Devamlı sinirlilik : Kanser. Böbrek. Karaciğer. Pankreas rahatsızlıkları ortaya çıkar. Bunların başında sebep:

1- Gürültü 2- Huzursuzluk 3- Devamlı geçimsizlik kimle olursa olsun 4- Seks noksanlığı 5- Geçim bunalımı 6- Haset. Kıskançlık 7- Fena beslenme 8- Haram ve yasak gıdalar 9- Kumar. İçki. Uykusuzluk . İnançsızlık.

Bunların hepsi gürültü ismi altında toplanır. Gürültü:Kanda, dimağda potasyun muvazenesini bozar. Ani hiddetlerde, ruhi bunalımlarda hatta delilerde bu muvazene devamlı bozuktur.

Bunun neticesi: Kanser. Böbrek. Pankreas. Karaciğer. Safra Kesesi. Şeker hastalığı. Kalp rahatsızlıkları. Tansiyon. Birçok kan hastalıkları ortaya çıkar. Bu hastalıkların hepsinde daima kanda (çinko, bakır, kalay, demir, potasyum) miktarını hakiki olarak ülkelerin milletlerin kendi standartlarına göre, beslenme ve âdet tarzlarına göre değerlendirilmesi çok mühimdir. Bu lâflara bıyık altından bakmayınız.

(Katrandan bal sızmaz).

Fakat sızanı bal yapan bulunur.

Vücutda (enterferon) hastalıkların bilinmeyen ve faaliyetini durdurmuş olursunuz. Buna (Virüs hemmender) denir. Yani virüsün faaliyetini durdurur. Kim . Enterferon maddesi. Bunun için eskiler, çok eskiler baş parmak ile işaret parmağının arasını yine işaret ve baş parmak ile bir müddet sıkarlardı.

Eski Hind vedalarında vardır. Baş parmakla orta parmak arasına sivri bir bakır sokarlarmış. Bunlara inanmazsanız çok eskilerden birinin sözünü söyleyeceğim; “yüzümdeki çizgileri ben yapmadım ki”…

Şunu da unutmayın, eskiler öldüler amma (ölüler bazen yaşayanlardan daha güçlüdür). Onun için yatırlarda türbelerde millet bilmeden meçhul bir ümid ve dilek taşıyarak dua için giderler.

Acı. Dert. Izdırap. Felâket. Âfet. Kazâ. Yaralanma. Ölüm karşısında sızlanmak:

Bağırmak Ağlamak En küçüğünden en büyüğüne kadar: İsyan mıdır Korku mudur.

maddesini uyarırsanız virüs ismi verilen birçok ajanın

Hasta. Yaralı. İşkence gören: İnler Tepinir. Bağırır.

Kimi isyan eder.

Kimi küfreder.

Kimi bağırır.

Bütün bunlar kime karşıdır.

Yardım ister. Niçin .

Çaresizlik içindedir. Neyin çaresizliği bu…

Burada cevap insanı inkâra götürür.

Hepsi korkunun maddileşmesi ve acı şeklinde görünüşü müdür acaba…

Korku nedir, anlatılamaz …

Bağırmak: İsyan mıdır. Yalvarış mıdır. Küfretmek midir. Hiddet midir. Nedir. Neye karşıdır. Ağlama ile göz yaşı geldiğinde sükûn bulur bütün bunlar,..

Ağlama yalnız insanlara mahsus Allah’ın verdiği tarif edilmez ve fennin sebebini keşfedemediği büyük bir hâletdir ki, insanın fâni olacağının en büyük delilidir. Burayı anlamak güç değildir, amma bilgin varsa…

Dünyada güvenli bir yer yoktur. İnsanın metaneti ve kendine itimadı huzurlu olmasına en büyük yardımcıdır.

Felâket karşısında çok az şey yerine konmaz. Diğerleri konur.

Harpde yas tutmak için zaman yoktur. Çok insan ölür.

Bağırmak. Ağlamak. Hiddet. Küfür. Yalvarış bunlar ne gibi biyolojik veya fizyolojik faktörlerin âni değişmesini mucib oluyor..

Âni olarak hormonal. Metabolitik. İyon Ph. değişmelerine sebep oluyor.

Bütün organizmanın maddesini ruhi değişmeler, ruha tesir eden harici gıdıklamalar tahrişler, maddesine tesir ediyor.

Maddesi yukarıdaki refleksler muvazenesini bulmaya çalışıyor.

Acıdan. Sevinçden. Devamlı dert ve ızdıraptan göz yaşı terkip değiştirir.

Kanın asit ve alkalen muvazenesi bozulur. Uyku meselesi değişir. Bunların hepsi ruhun reaksiyonlarıdır. Nedir. Niçin böyledir. (Bilen yok) kitap dolusu nazariyeler vardır. Psikologlar birşeyler arıyorlar. Soruyorlar. Yorumlar yapıyorlar. Diğer bir kısım da ilâçlar ile uzviyeti kandırmaya çabalıyorlar…

Ruhi asâlet bozulmazsa vücut asâleti bozulmaz. Fakat ruhi asâleti bozacak maddi tesirlerin esaretine girmemek lâzımdır. Ne gibi.: En basit gürültü. Ne sûretle olursa olsun insan ruhuna maddesine tesir eder…

Öküz saman yer et yemez.

Aslan et yer ekmek yemez.

Öküz her asırda öküzdür. Bu hal değişmemiştir. Değişmez de… Aslan da aynı…

İnsan aç gözlüdür. Kanaat etmez. Zira bir defa ruhi ve maddi muvazenesini kaybetmiştir.

Bu muvazene tabiat kanunlarına tahammülün üstünde karşı gelmesidir.

M.DERMAN(k.s)

29.1.1988 Cuma

 

 

 

 

 

 

 

 


Namaz kılın, iyilik edin, hayvanlara fenalık etmeyin.

Onun için, ahir zamandayız aziz cemaat.

Hepimizin biraz kabahati vardır, fakat isyankar değiliz.

Allah’a isyankar değiliz. Elhamdulillaah…Onun için hafif masiyetimiz varsa, Nur-u Resulullah hürmetine Cenab-ı Lem Yezel onları da yok Eder.

Allah cümlemizi isyandan masun Eyleye.

Şaşmışları yola Getire.

Hepimizin aile efradıyla birlikte hepinize Allah imrendirici sıhhat ihsan Buyursun.

Memleketimizi düşman istilasından, kıtlık ve beladan, her türlü harik ve zelzeleden, su afatından masun eyleye…

(Amin)

Lillahil Fatiha.

 

29.1.1988 Cuma

10 thoughts on “

 1. Allah razi olsun!
  Sitenin iletisim bolumunden iki defa mesaj attim ama malesef bir cevap alamadim. Acaba site hakkinda maillerim ve mesajlarim size ulastimi?
  Mumkunse bana asagidaki mail adresi ile bana ulasabilirmisiniz site hakkinda.

  Mail adresim: turkishstarsfly@gmail.com

  Saygilarimla,
  E.D.

  1. Hayırlı sabahlar.
   Hepimizden sağolun.Ulaşmadı.Birçok mail cevaplıyoruz.sizin adresi hatırlamıyorum

  2. Hata yanıtı veriyor..mail adresinizde sizin bi sıkıntı var

   1. Hayirli sabahlar.
    Mail adresim turkishstarsfly@gmail.com, biraz once bir mail atarak sorun olup olmadigini kontrol ettim. Onceki mesajlari sitenin iletisim bolumunden yollamistim.

 2. EFENDİM HOCAMIZIN (K.D) 11 CİLTLİK ‘KURANIN LEDÜNİ TEFSİRİ’ OLDUĞUNU BİR YORUMDA SÖYLEMİŞTİNİZ VE SİTENİZDE YAYINLAYACAĞINIZI SÖYLEMİŞTİNİZ ÇÜNKÜ MÜBAREĞİN KİTAPLARI ÇOK GÜZEL VE İŞİN İÇİNE LEDÜN VE KURAN GİRİNCE AYRI BİR GÜZELLİK OLUYOR

 3. EFENDİM İŞİNİZE KARIŞMAK GİBİ OLMASIN SİZE BİR SORUM OLACAK:
  BİR YORUMUNUZDA MÜNİR DERMAN HZ.NİN 11 CİLTLİK KURANIN LEDÜNNİ TEFSİRİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİNİZ ONU NE ZAMAN YAYINLARSINIZ YA DA FİYATI NE OLUR

  1. Merhaba Ahmet bey
   Dedemin kuran tefsirleri var.Ancak şuan yayınlayıp basmak için elimizde mevcut değil.Vaktini bekliyoruz..İnşallah o vakit geldiğinde hepimiz istifade ederiz.Ya da ileri nesil hayırlısı…
   Ücretli satışa sunulmaz efendim.

   1. CEVAPLADIĞINIZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN EFENDİM. İNŞALLAH O VAKİT GELENE KADAR YAŞAMAK VE OKUMAK HEPİMİZE NASİP OLUR.

    1. Allah hepimizden razı olsun.
     İnşallah hayırlısı.
     Selam ve dua ile.

Comments are closed.