RAMAZAN YAKLAŞIYOR

Onun için…. Ramazan yanaşıyor.

İçimizi temizleyelim,

dışımızı temizleyelim,

hiddetlerimizi reddedelim.

Dargınlıklarımızı kaldıralım.

Merhametli olalım.

Ve bir de geceleri de “Lâ İlâhe İllallah”, “Estağfirullah”, bunlara da devam edin.

Ramazana hazırlık olsun.

Belki varız, belki yokuz!..

Onun için aziz cemaat, bu dediklerimizi yaparsanız yarın âhirete kollarımızı sallaya sallaya -herkes kendi devrinde haşrolacaktır- hepimiz birden manga tabur gibi gül kokarak doğrudan doğruya Hazreti Resûlün yanından geçip,

Huzur-u İlahîye ye gideceğiz. İnşeallahu Rahman.

Cenâb-ı Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şefaat-ı uzmasıyla, Cenâb-ı Allah da bize sual sormayacaktır.

Amma dediğim yoldan gitmek şartıyla,

Secdeden başınızı kaldırmayınız,

Yalan söylemeyiniz,

Birbirlerinize karşı gâyet büyüklere hürmet, küçüklere şefkat ağaçlardan karıncalara varıncaya kadar merhamet

hislerinizi kamçılayın, dizgin halinde merhamet külçesi olun.

Onun için Sallallahu Aleyhi Vessellem merhamet halinde ba’as olduğunduğu için Rahmatenlil âlemin olmuştur.

Cümlemizi Cenab-ı Resulün şefaatından Allah mahrum eylemeye.

Son nefesimizde onun mübârek ismiyle ki buyurun :

“Lâ İlâhe İllallah Muhammedur Resûlullah”

kelimeyi tayyibesini de dudaklarımızdan firak eylemesin. Ve bu kelimeyle birlikte huzuru ilahîyeye varalım.

Lillahil Fatiha….

M.DERMAN(k.s)