Biraz gece   hırsızlığı   yapın…

Şaban ayında.

Resulullah’ın ayında bu gözyaşı toplanır.

 Ne dedi imam efendi hani, hutbe şeyinde, mihrap duasında, Allah’a ve Resul’üne inananlara diyor. Allah’a ve Resulüne   inananlar. İşte yerini, Arapça’da bir şey vardır. Bir “Kaside-i Münferide.” Güzel kasideler söylenmiştir.Münferide diye bir kaside vardır.Şöyle başlar :

İşteddi esmetutan feraci.                Fî zilalil leyluluha surecun.

                  “ Kad azame leylükatül belacî                 “ Hatta yahşai ebus surecî  

Ne kadar sıkılırsan sıkıl.   bu Hadis’tir aynı zamanda.

İşteddi esmetutan feraci. . Ne kadar sıkılırsan sıkıl. Bir gün selamete çıkarsın.

Kad azame leylükatül belacî “..Fî zilalil leyluluha surecun. “.. Hatta yahşai ebus surecî

   “ Güneşi kapayacak kadar karanlık gece bile olsa,   ertesi günü güneş doğacaktır. “   diyor.

Fesehabun hayrulehu matarun.   Fesehabun hayrulehu matarun.

İçi hayırlı yağmur dolu bulut gelir.diyor. Fesehabun hayrulehu matarun.

Matara, Arapça’da yağmur demek, “matara “da ism-i alettir. İçine su konulan şey. Hani   askerlerin matarası vardır.

            “ Fesehabun hayrulehu matarun.”          

             “ Faksıt mahya zatil araci. “    

Beklerler aman geldi bulut. Fakat vakti gelmediği için bulut gider.

      “ Faksıt mahya zatil araci. “ ….= …. “ Her şeyin eşref   saati   vardır.

Vaktında, vaktında.   Akümülatörler de Şaban ayında dolar, Şaban ayında dolar. Şaban ayının da 10 ’u gitti ha. 10 ’u gitti. 19 gün kaldı…

Onun için, İslamlar, Müslümanlar, gece oturun. Gece   oturun kahvede değil, evinde   mumu yak, çok da karanlık olmasın, şey, ışıklı olmasın, avizeler, yo, yo, yo. Bir mumu yak, küçücük, şöööyle   otur, postunu da ser. Güzeeel   abdestini al, yanına da bir bar- dak su koy. Sıcak da odan. Ooooooh. Allah’la konuş, Resulullah’la konuş, herkesle konuşur­sun. Vallahi de, Billahi de. Kendinden geçmek lazım, kendinden geçmek lazım.

Hazret- i Ali   Kerremallahu   Veçhe, harpte   yaralandı da   ok   girmiş koluna. Ubeydul-lah îbni Cerrah, o zamanın operatörü. Gelmiş demiş ki, “ çıkaracağım Ya Ali dişini sık.”demiş. Hz. Ali demiş ki, “ çok güç ben dişimi sıkamayacağım demiş, beni demiş namaz masasına yatırın, demiş. Orada operasyon yapın,” demiş. Hz.Ali, böööyle mubarek, yatmış,bu eli böyle duruyor, bir elini kaldırmış, Allahu Ekber demiş, namaza durmuş.Yattığı yer.Ubeydullah îbni Cerrah, çekmiş almış. İşte o zamanın dikişleri neyse, dikmiş. Hz.Ali, bir şey duymamış. Bu huzur- ı İlahi’de. Şurada namaz kılarsak biz, pire şey etse bizi ısırsa tekme atarız, çifte atarız. Niye atıyoruz? Egzersizimiz yok.

Futbolcular maça gittiler, kaybettiler Avrupada. Egzersiz yapmadılar ki.Çalışmak lazım. Bilmem   efendim, pehlivan güreşe gidecek, yatmış aşağı hayvan gibi.Biraz oyna,işte kollarını kaldır, gülle kaldır, kuvvet et. İşte bu pro­jektör de bu aylarda yakılır oğlum. Aziz cemaat, hırsızlar bile gece hırsızlık ederler, gece karanlığında.

Gündüz hırsız yoktur. Gündüz hırsızlara dolandırı­cı  deriz . Biraz gece   hırsızlığı   yapın.GECE HIRSIZLIĞI…

M.DERMAN(k.s)

Vaaz dan alıntı.