Allah Kitab-ı Celili’nde, Kur’an-ı Kerim’de bazı yarattıkları üzerine yemin eder.

Bu Allah’a mahsus bir sırdır. Bu sırdan mana çıkaran Allah Dostları’nın heybelerine mahrem hikmet sırlar süzmeğe başlar. Bu sırları bilenler vardır. Sessiz ve gürültüsüzdürler. Bunları görmek sohbetlerinde bulunmak lazımdır.  “ Yıldızların mevkilerine yemin ederim. “ diyor Cenab-ı Allah. “ Mevakıin nücum.” …“ Falan yarattığıma yemin ederim. “ diyor. Bunlar çok ince sırlardır.

Hani “ hazine” diye bir kelime vardır hazine. Nedir hazine? İçinde insanların gözünü kamaştıran, kıymetli birçok mücevher, altınü, elmas, para bulunan bir yerdir. Di mi, hazine? Bir de Manevi hazine vardır. Nehir yataklarında altın tozları gizlidir. Yeraltında kömür tabakaları içinde elmaslar gizlidir. Deniz diplerinde sadef ve inciler vardır. Tırtıl böceği ipeği gizler içinde. Arı balı kendine hazine yapmıştır.

İnsanda da bir hazine vardır. İnsan ruhu, Allah çeşmesi’nden bir damladır. “İnna atayna kel – kevser.” = “ Biz sana Kevser’den bir şey hediye ettik.” ..” İnna atayna.” = “ Biz size atıyye ettik.” ” Kelkevser.” = “ Kevser’i.” Kevser; koskocaman işte söylerler havuzmuş, bilmem ne.  “ Kelkevser, Kel-kevser. “ = “ Sana bir Hayy’dan bir parça verdim, kalbinin havuzunda, içinde.” Kelkevser. Bunu bil. “ Fe- salli lirabbike.” = “ ve Allah’ına bu nimetten dolayı secde et.” demek. “ Fesalli lirabbike.”   = “ Allah’ın için secde et.” ..” Venhar.” = “ İçindekini kes at. “ ..” Şüphe etme artık.” demek. Bir manası da bu.Onun içün Hayy Esması, Allah Çeşmesi’nden Kevser Çeşmesi’nden bir parçadır sizde. İşte bütün ibadetler, bütün edepler, bütün temizlikler, bütün haramlardan kaçma, bu Kevser’e hürmet etmek demektir. Allah sendeki Kevser o. O bir damlaya hürmet ettirmek için, “şunu yapmayacaksın, bunu yaparsan cehenneme sokarım.” diyor seni. Allah kendi kendine hürmet ettiriyor. Bu hürmeti bilin de, siz bilerek yaparsanız nur içinde garkolursunuz. Böyle insan Allah’ın Huzuru’na kolunu sallaya sallaya Resulullah’ın mubarek yüzünü ve elini öpmek nasip ederek Liva-i Muhammedî’ de doğru Allah’ın nimetlerine ba’s edilir. Bu o kadar güç bir iş değildir efendiler. Bu damlayı deryaya ulaştırmağa çalış.

Hani, “ Elestü bi Rabbiküm?.” = “ Biz senin, Ben sizin Allah’ınız değil miyim?” .. ” Kalu Bela.” = “ Evet.” dediler. “ Elestü bi Rabbiküm?.” Bunu hikaye tarzında dinleme. “ Elestü bi Rabbiküm?”  “ Evet Sen’in Kevserin’den bizde bir, Hayy Esması’ndan bize daha yakınsın. Kalbimizde o damla var. O damlanın üstünde Nur-ı Resulullah var. Ya Rabbi biliyorum Kalu Bela’dan. “ Ha bildi mi, kolunu sallaya sallaya gidersin. Yok bilmedi mi, köstebek gibi olduğun yerde döner durursun.

Onun için Cenab-ı Allah’ın; senin ne ibadetine, ne bilmem neyine ihtiyacı yok.   Sana bir parça vermiş, sakla bunu diye. “ Bakalım bunu nasıl muhafaza ediyor.” Senin edebine, tazimine. “ Efendim ben bu tazimi nasıl yapıyım? “ Ha, tazimi yapmak için; temiz gez, yalan söyleme, kumar oynama, bilmem şu   şunları bunları yapma.” Yapmazsan bu cevher onun üzerinde durur. Efendim ben turşu aldım da, bunu nasıl muhafaza edeyim? Bozuluyor. Efendim turşucuya git sor. Sirkenin içinde, şöyle üstü kapalı muhafaza edeceksin.

İnsanın vücudunda bulunan Nur-ı Resuullah’la, Allah Çeşmesi’nden nefy olunan sana ruhu, Kev- ser’den bir damlayı muhafaza için, “ aha Ya Rabbi bana verdiğin gibi billur gibi sana getirdim “ diyebilmek için.

Onun için de; “ Vücuhun yevmeizin naziratın ila Rabbiha nazira.” = “ O damlayı Bana açık alınla getirenler.” “ Vücuhun yevmeizin naziratın ila Rabbiha nazira.” = “ Allah’ını göreceklerdir onlar.”. “ Vücuhun yevmeizin naziratın ila Rabbiha nazira.” .

“ Vücuhun yevmeizin basirah.”..” Ya o alnı kirli olan.” . ” Tasın nuren yufhede biha fakirah.” = “ Onlar düşünsünler sonu ne olacaktır?.”

“ Kella iza belegatit terakiye. Ve kıyle men râk.” = “ Vakta ki, Hulkum’a can gelir buraya. Doktor çağırın efendim.  Hadi doktorlar gelirler iğne Hasan Efendi’ye, Mehmet Efendi’ye sok çıkar iğneleri.    “ Kella iza belegatit terakiye. Ve kıyle men râk.” …” Ve zanne ennehul firak.” = “ Hasta bakar ki artık tutturamıyacağım ben gidiyorum.” … ” Vet – teffetis saku   bis sak.”   =   “ Bu ayak kemikleri birbirine dolaşmağa başlar.” …” İlâ rabbike yevme – izinil mesak. “ = “ Artık o, Allah’ına gidiyor.”

“ Fela saddaka velâ sallâ.. Velâkin kezzebe ve tevellâ… Sümme zehebe ilâ ehlihi yetemetta.” =   “ Hani sen dolandırıcılık, uyuzlukla, şununla, bununla  yükseleceğini anla, şey ediyordun dünyada aha şimdi sona geldi.” diyor.

“ Evlâleke   feevlâ… Sümme   evlâleke   feevlâ.” = “ Yazıklar olsun sana kulum. Bir   daha yazıklar olsun.”. .“ Evlâleke   feevlâ..Sümme   evlâleke   feevlâ.” Arapça’da; “ yazıklar olsun sana, bir daha yazıklar olsun.”

“ Sümme   evlâleke   feevlâ.”..” Eyahsebul insanu en yutrake sude.” = “ İnsan başıboş mu bırakıldı sen zannettin?.” diyor. “ Elem yeku nutfeten min meniyyin yümna. .. Sümme kâne alakaten fe haleka fesevva….Fe ceale minhuz  zevceyniz zekere vel unsâ.” = “ Biz sizi bir pıhtı calpasından,   parçasından yarattık. Koskocaman yaptık. Düşünür yaptık. İdrak verdik. Siz düşündünüz, düşündünüz acaba öldükten sonra veyahut geberdikten sonra. Bazısı geberir, bazısı ölür bilirsiniz. Öldükten sonra.. .” “Eleyse zalike bi kadirin ala en yuhyil mevta.” = “ Acaba ölüyü diriltebilir mi? “  Aklınızdan bu geçiyor-du. Aha dirildiniz.

Onun için o dirilme anında Allah hepinize alın açıklığı versin. Bu damlayı deryaya ulaştırmağa bak. Bu yaşadığımız kadar daha yaşayacak değiliz, gençler başka. Onun için onu koy böyle kalb kâsene etrafında Nur-ı Resulullah: “Ya İlahi buyur.”. “Vücuhun yevmeizin naziratün ila Rabbiha nazirah”. Al. Bu damlayı deryaya ulaştırmağa bak. Dünyada evvela bu damlayı Resul’unun süzgecinden geçirmek lâzımdır. Allah’ın ismi’ni diline arkadaş yap. Dost olursun. Dost olana da Vallahi de Billahi hesap yoktur.            Onun için balık suda boğulmaktan korkmaz, aziz muhteremler. Allah’la dost olan hiç bir şeyden korkmaz. Korkan adamın muhakkak bir berbatlığı vardır. O berbatlığından dolayı korkmağa başlar. Allah ile dost olmak namaz mektebine kayd edilmekle başlar. Hepimiz kayd edildik. Kimimiz elli senedir, kimimiz kırk senedir kılıp duruyoruz.

Bazı gençler de “ efendim ben yeni başladım sonu ne olacak? “ Başladın ya bitti.  Hazret- i   Ömer 44 yaşında İslam oldu. O evvelden yaptığı edepsizlikler ne oldu?   Hepsi hebaen mensura gitti.  Ben bugün Müslüman oldum dersin. Düşünme sonunu. Hulûs- ı kalb ile Huzur-ı İlahi’ye şey etti mi Nur-ı Resulullah, Allah’ın Rahmeti her şeyi temizler. Önümüz bakın Ramazan geliyor. Allah nasib ü müyesser eylerse. Hele bazı Müslümanlar hele bir gelse de tutsak diyor, Ramazan’ı.  Ulan biz onu tutacak değiliz, o bizi tutacak.

Onun için aziz cemaat abdestli gezin. Abdestli gezin. Abdestli gezin. Yarın ahiret’te abdestli gez   “ ulan şu heriften Allah razı olsun,” diye bana şefaat edersiniz. Abdestli gezen adam başkasına şefaat etmeğe yetkilidir oğlum. Abdest, ibriği al, sokakta gez. Deli desinler sana.  “ Ama ben hastalıklıyım yapamıyorum,” dersen güneş doğarken, batarken, bir de Ezan- ı Muhammedî okunmadan evvel abdestli gezin. Abdestli gezmek, sana demin dedim Allah çeşmesi’nden olan ruhun ve sana şah damarından daha yakîn olan Cenab-ı Allah’a edep içinde tazim demektir. Bu işler tazim ile kazanılır.

Allah cümlemizi Resulullah’ın kurduğu tren yolundan şaşırtmaya.

Allahümme   Salli   Alâ Muhammedin ve   Alâ   al- i   seyyidina   Muhammed.

Subhaneke Ya Allam, tealeyke Ya Selam. Ecirna minen nari bi afvike Ya Mucir.

Allahümme entel Mennan,  Bediüs semavati   vel ardı, Ya Zel Celali vel   ikram.     Ya   Hayy,   Ya Kayyum,   Ya Allahu Celle Celalehu.

Y a İ l â h i ; bizler günahkâr değiliz. İsyankâr da değiliz. Hatamız varsa, Rahmet suyunla bunu üzerimizden ref ü def eyle Ya   Rabbi.

Midemize, evimize, çoluğumuza, çocuğumuza hepsine birden helâl lokma nasib ü müyesser eyle Ya Rabbi.Şeytanı bizden uzak et Ya Rabbi.

       Memleketimizi her türlü afat-ı belaiye, afat-ı semavîye, afat-ı   arazîyeden, sel, su afetinden, zelzeleden, yangından, düşman istilasından, şuradaki bir avuç Nur- ı Resulullah’ı üzerinde taşıyıp, secde- i   Rahman’a kapanan şu üç kişinin hürmetine Ya Rabbi, sen masun kıl memleketimizi Ya Rabbi.

Yarın   huzur- ı mahşerde   Resulullah’ın mubarek   yüzünü görmek   nasib   ü   müyesser eyle   Ya   Rabbi.   Ellerinden   öpmek   nasib ü müyesser eyle Ya   Rabbi.

Son nefesimizde ki buyurun; “ Lâ ilahe illallah, ve Muhammedür   resulullah.”   kelime- i tayyibe-siyle   sana kavuşmak   nasib ü müyesser eyle Ya Rabbi.

Rızıklarımı bol eyle Ya Rabbi.

Bizi Cehennem azabından koru   Ya Rabbi.

Lillahil Fatiha

M.DERMAN(k.s)

Eskişehir vaaz.