Bazısı içini temizlemek için fırsat bulamaz. Bazısı da içini temizlemek için.

Şimdi esas; Hazret-i Ali, çocuklardan, daha büluğa ermeden İslâm oldu. Zeyd ibn Harise, kölelerden. Bunlarda bir şeye hürmeten. Hz. Ali daha büluğa ermeden namaza başladı o. Daha Peygamber’e farz değilken. Eba Bekir’i, şu, bu, hepsi kırk küsûr yaşından sonra namaza başladılar. Ali öyle değil. Bu, şu demektir. Bir Velî olmak için birinci mertebedir bu.

Yani; Bana girmek için, manevi aleme benim yolumdan girilir. Ali gibi yapın, Ali kapısıdır. Bülûğundan beri namazlarınızı eda edin.” ( H.Ş.) demektir. Hazret-i   Debbağ’da vardır bu.

Onun için bütün Veliyullah’lar, bütün namazlarını hepsini şey ederler, kaza ederler. Efendim, ben. Kaç yaşındasınız siz oğlum? “ Kırk sekiz. “   Kaç senedir namaz kılıyorsunuz?   On sekiz senedir. Ondan evvel büluğ zamanlarınız var.

  Mesela falan efendim, kırk yaşındayım ben, beş senedir namaz kılıyorum.    E, ötekiler ne oldu? “ İşte ötekiler de işte hoca dedi ki, ara sıra namaz….”   Ara sırası yok bu işin.  Bunun bir tertibi, usulü vardır. Ne……………….En güzel Ramazan ayı’dır.

Ben sana öğreteyim usulünü. Gidersin gece, hangi gece olursa olsun. Bir gusül edersin. Bir güzel abdest alırsın. ………. bir elbise giyersin, bir gömlekle pantolon. Güzeel bir, ölülerine bir Fatiha oku, bilirsen Yasin oku.   Bir iki Salavât-ı Şerife getir. Tövbe et. “ Ya Rabbi, herifin biri geldi bana bir şeyler öğretti. Aha ben bunları yapacağım. Ne olursun, bana biraz yardım et. “ Kalk, dön bu tarafa. Ne tarafta?

Tamam, sağ tarafta.

“ Allahu Ekber.” Böyle bir, 10. 15 dakika   secde’de kalırsın. Bir iki Salavât getir.   “ Subhane rabbiyel alâ, de. Bir iki ayet oku. Ondan sonra ağla. Başlar gözünden yaşlar gelmeye. Yaş’da riya yoktur oğlum. Yaş, insan vücudunda bulunan İlâhi nakışların titremesinden husule gelen, bir kumaşı sıkarsın ya, gelen o sudur, onda riya yoktur. Yalan yoktur. Yaş’da daha bir şey vardır.

      “ Ed dem’ül aynî, lâ ya’rifu ilel ârif. “

“ El hubbul let terizul lezzat

*** Gözyaşında öyle bir şey vardır ki, her adama söylenmez.   ***                                              *** Acıdır amma, o acının içinde büyük zevk vardır. ***                                                        Yaş’da daha bir şey vardır.   O söylenemez, onu söyleyemem.   Hepiniz kılıçlarla hücum etseniz söylemem. Yaş’ın içinde bir şey vardır. “ Ed dem’ül aynî lâ ya’rifu ilel ârif.”              Ondan sonra “ Ya Rabbi, bana adamcağızın birisi bir şey öğretti. Ben bunu yapacağım.  Bana ilk farz olan, hangi gün farz oldu bilmiyorum Ya Rabbi. Senin Gayb’ındadır o. ” Gayb, zaten görünmeyen, görülemeyen değildir. Görünmeyen tarafa verilen isme gayb deriz biz ki, gayb mevcuttur.” Yu’mi- nune bil gayb.

Bana ilk farz olan sabah namazının iki rekât farzını kılmağa niyet eyledim.

Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber

Eşhedü en lâ ilahe illallah. Eşhedü en lâ ilahe illallah.

Eşhedü enne muhammeden Resulullah. Eşhedü enne muhammeden Resulullah.

Hayye ales salah. Hayye ales salah.

Hayye alel felah.   Hayye alel felah.

Kad kametis salah.   Kad kametis salah.

Allahu Ekber. Allahu Ekber

Lâ ilahe illallah

“ Bana ilk farz olan   sabah namazının iki rekât farzını kılmağa niyet eyledim. Döndüm Kâbe’ye, durdum Huzur- ı İlâhi’ye. Allahu Ekber.” iki rekat namazı kıl.     Sana bir çukur açarlar

“ Bana ilk farz olan öğlen namazının dört rekât farzını kılmağa.” Kamet yok artık.

Bir kamet daha getir.   O bitti.

Bir kamet daha getir. “ Bana ilk farz olan ikindi namazının dört rekât farzını kılmağa.”

Bir kamet daha getir. “ Bana ilk farz olan akşam namazının üç rekât farzını kılmağa.”

Bir kamet daha getir. “ Bana ilk farz olan dört rekat yatsı namazının   farzını kılmağa.”

“ Bana ilk vacip üç rekat Vitir   namazını kılmağa.”

“ Ya Rabbi ben başladım artık. “ Sana bir kuyu açarlar, onu kalaylarlar onun içini.                  Sonra sen vakitlerini tamamla. Ondan sonra aklına geldikçe, camiye gittin di mi? Daha vakit var. “ Geçmişte kalmış sabah namazının iki rekat farzına.” Ne günü? Geçmişte kalmış. “ Allahu Ekber.”   O oraya gider, onları hep yerine korlar onu oğlum. Tamam mı? Onlar doldu mu, sana birisi gelir dürter, “ oğlum tamam tamam. Artık vır vır etme. “ der.

 Ramazan bitti, gene bir gece kalkarsın. “ Ya Rabbi, benim oruçlarım var, on beş senelik orucum var.” Arabî ay’dan başlayacaksın. “ Ya Rabbi, bana ilk farz olan yarın orucu tutmağa niyet eyledim.”  Bir gün oruç tut. İstersen ikinci günü tut, üçüncü günü tut. Yahut da, bir sonundan, bir evvelinden, bir ahirinden, arayla da. Peşpeşe de olur. Üç gün oruç. Başla. Her ay üç gün oruç.

Cenab- ı Allah diyor ki, Hadis- i Kutsî’de;   “ Benim rızama, bana yanaşmak isteyen, bir   hareket yaparsa, ben onun önüne bir sıfır korum, diyor. Bir ceza yaparsa bir edepsizlik bir kilo, aynen onu veririm.” ( H.K.) diyor.   Çünkü bir kilo edepsizliğe iki kilo ceza verirse o zaman “ Adüll “   esması   ortadan kalkar. Allah zalim olur.   Bir sene her ay üç gün tuttu mu, önüne bir sıfır korsan; on, on iki senelik oruç tamam olur. Ondan sonra devam et. Bir de, ondan sonra yarından itibaren de abdestli gezeceksiniz. Gece gittin  eve, abdestin bozuldu, helaya gittin, abdestini al.

 Kalktın gece aldın. Sabahtan abdestli çıktın, gidiyorsun yolda insan yellenebilir. Hiç kimse görmeden bir yerden bir yudum su al bir avucuna elbisenin üstünden al.    Ben böyle yaparım çünkü. Gittin abdest alırsın, abdestli gez.

Abdestli gezmek demek, her an canının Yed- i Kudret’te olduğunu fiilen ikrardır. “Her an hazırım Ya Rabbi.” demek. Aha Velî olmak için bunlar basit noktalar. Anlaşıldı mı? Her dakika abdestli, abdestsiz yok.

Cünüp olursan kelâm konuşma, cünüp olursan tırnağını kesme, saçını kesme.   Tırnak duymaz, saç da duymaz.   Ama her zaman büyür saçla tırnak. Niye büyür? Katırınki niye büyümüyor?   Onunki niye büyümüyor tırnakları? Kedininki niye büyümüyor? Aslanın niye büyümüyor ? Çünkü büyüdüğü zaman abdestliydim Ya Rabbi, abdestliydim Ya Rabbi.

Gusülde de; gusül edeceğin zaman edeb yerini yıka.   Ondan sonra ilk defa abdest al. Namaz abdesti. Çünkü cünüp olacağın zamankini Cenab- ı Allah mübah kılmıştır. Ruhunu afvetmiştir. Abdest, ruh için alınır, ceset için değil. Abdest temizlenmek için değildir. Temizlik, temizlik. Temiz olmayan zaten abdest alamaz. Abdest aldıktan sonra cesedin için bu sefer ……………………………………… … .. ..alırsın.

“ Efendim ondan sonra bir daha abdest alacağım.”   İster al, ister alma. O senin keyfine kalmıştır. Bunlar en ince noktalarıdır.

Kat’iyyen yalan söyleme. Kimseyi gıpta etme, kimseye şey etme.    ” Efendim aman ne sıcak. “ Demeeee. “ Aman ne   soğuk.” Demeeee. Şikâyet yok.   Hazret- i Ebu Bekir’in dişi ağrımış bir gün de, gelememiş Huzur-ı Risalet Penahi’ye. Bir gün gelmiş, “ Ya Eba Bekir neredeydin? “ .” Rahatsızdım Ya Resulallah.” demiş. Oturup konuşurken birden dişi ağrımağa başlamış şeyin, Eba Bekir’in.

   Belli edemiyor, öyle ağrıyor ki, gözünden yaş gelmiş.  ” Ya Eba Bekir nen var? ” demiş. “ Bir şey yok.” ” Hele hele.” demiş. “ Ya Resulallah demiş, üç dört gündür dişim ağrıyor, huzurunuza bundan gelemedim, demiş. Şimdi tekrar başladı.” demiş. “ Ya Eba Bekir, bana niye söylemedin. Niye bana söylemedin? ” demiş. .   “ Ya Resulallah, Allah’ı sana mı şikâyet edeyim.” demiş.

Bu hasletlerini kendin çıkardın mı, ismine Velî derler oğlum. Kuyruk çıkaracaksın diye, boynuzunu da bekleme. İki tek acaba çıkıyor mu boynuz diye. Yatarken de daima, yatarken, bir Ayet el Kürsi oku. Kul euzuları okuyun sokakta giderken, Kul euzu birabbil felak. Hatta Cenab- ı Peygamber’e bile dokundu da, Cebrail “ Allahümme ekkeyk.”   Ekkeyke, Arapça’da   “ efsunlarım seni, “ demek. Oku, Kul euzu’ları yut oğlum, yut. “ Kul euzu bi- rabbin’nas. Melikin- nas. İlahin’nas.   Min şerril vesvasil hannas. Ellezî yüvesvisu fî sudurinnas. Minel cinneti ven-nas.” Oku ,yut. Bunlar çok kuvvetlidir, devam et. “ Ama ne olacak? “   Sen devam et, nene gerek yav. Devam et bunlara.

Oku bir   Ayet el Kürsi, ondan sonra. “ Ya Rabbi, eğer uykuda emr- i Hak vaki olursa peşinen Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu.” Yat aşağı. Gece kalktın, abdestin bozuldu, abdest al.   Öyle bir an gelir ki, hani tıraş olmazsa insanın yüzü şişer ya, sıkıntı gelir. Aha öyle olursun. Gezme abdestsiz.

            — “ El…………… el silahu mü’min.” “ Abdest mü’minin silahıdır.”       

Canım onlar işte, lâkırdı diyor bunlar. Aha iş bu. Bu iş bu. Bunu yapacaksın.    Ondan sonra az yeyin. Az ye.   Bugün helal lokma boğaza sokmak,  buradan Pamukkale’ye kadar yer altından tırnakla tünel açmaktan güçtür.

 Bu akşamdan itibaren hepiniz başlayacaksınız.   Gece namazına.  Gece kalk bir’de, ab-destiniz var, zaten abdestlisiniz artık. Onu söylemiyorum.   “ İki rekât Allah rızası için Teheccüd namazı kılmağa. ”  Allahu ekber. Kıl iki rekât. Peşinden  dua etme …… “ Elhamdü  lillahi rabbil alemin ” de.

Kıldın, peşine bir şey isteme orada. Çok mühimdir bu.

İki rekât mı efendim?

İki rekât. Yeter.

—   Geceleyin kalkıp da dua etsek.

Et, istediğine et, istediğine etme. Ben şimdi bakın oğlum, 62, 63’ ü aştım ben. 50 senedir güneş üzerime doğmadı. 50 senedir abdestsiz gezmem.   50 senedir iki saat uyurum.   Günde bir defa yemek yerim. Öyle alıştım. Şimdi sıkıntı gelir bana, yapamam bu işi. Kıl. Hiç de dua etmiş değilim. Bir defa dua ettim..

“ Elhamdü lillahi rabbil alemin ”  Başkalarına dua ederim.   Kendime hiç, şunu ver, bunu ver, şöyle et, böyle et, bilmem ne.   E, O beni bilmiyor mu yav, ne olduğumu?   O’na mı hatırlatayım şunu.

Ama diyeceksiniz ki, “ dua edin, vereyim. “ Dua et vereyim.” diyor. Oğlum o, salaklar içindir.      Cenab- ı Allah, bir şey dua edersin vermez.   Kul, kulunun bir daha sesini işiteyim diye vermez onu. Yalvarışı çok hoşuna gider Cenab- ı Allah’ın. “ Aman Ya Rabbi.”

Kıl, 365 gün devam et. Gece namazına. “ Efendim, dizlerim ağrıyor.”   Oturduğun yerde kıl. Ben öyle alıştırdım kendimi ki, biraz güçtür yapmak. Peki, biraz güçtür yapmak. Âcil bir ameliyat geldi, girdim ameliyata, ikindi vakti girecek. Ben hem ameliyat yapar, hem namaz kılarım. Niyet eyledim öğle namazının dört rekât Sünnet-i şerifine, döndüm Kâbe’ye.”  Makası ver oradan, ameliyat. Hem kılarım hem.., alıştım artık ona. Hani annen şey dokur, hem de işte anlatır, “ bugün çarşıya gittik şöyle oldu da, böyle oldu da, falan.” Hah işte onun gibi. Çalıştıracaksın kendini. Kıldı mı, bazı ……… uuuu Kadir Gecesi sabaha kadar oturur. Bağıracağız zaten Kadir Gecesi. Sabaha kadar uyumayın. Ha bulduk, açıldı.

 Oğlum, onu zaten Cenab- ı Peygamber gizledi. Bilmem efendim, üçüncü haftada ara, teklerde ara, çiftlerde ara, yok iki buçukta ara diye seksen türlü lâkırdıdır.   Hangi gecedir Kadir Gecesi ? Belli olmaz. Sen 365 gün devam edersen Kadir Gecesi seni bulur. Sen ne yapacaksın onu, koynuna mı gireceksin? Resmini çekip duvara mı asacaksın?

İşte bunlar insanı temizler. Temizlene, temizlene, temizlene, bambaşka adam olur insan. Bunlara devam et. Boyuna “ Ravza ”yı bombardımana tut.   Hangisini çekeyim, yüz türlü? Oğlum;   “ Allahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ al- i Muhammed. Bitti. Yeter.   “ Efendim, Salât- ı fethiyye bilmem ne imiş de işte bilmem şuydu.” Onları arama oğlum, onlar her kesin diline göredir. Bombardıman et orayı. Bom-bardıman, bombardıman, bombardıman. Ulan bu nereden, teee   Denizli’den bir saçma geliyor der açılıverir, uuuuup diye birden bir oooov diye bağırırsın, değişir. Sabahtan başka türlü görmeğe başlarsın.

Kul euzu’lara devam. Salâvat- ı Şerife, hangisini çekersen çek. Hangisini söylersen söyle. “Efendim.falan yerde dediler ki, şu ayeti okursan.”   Oğlum ayet, hepsi ayettir.

Salâvat-ı Şerife’ye devam…

Euzübillahimineşşeytanirracim  

Bismillahirrahmanirrahim.

Es Selatu ves Selamu Aleyk Ya Seyyidi Ya Resulallah, huz bi yedihi kallet hiyleti   edrikni. Subhaneke Ya Allam, tealeyke Ya Selam…Ecirna minen nari bi afvike Ya Mucir.   Allahümme entel Mennan,   Bediüs semavati vel ardı,   Ya zel – Celali vel ikram. Ya Hayy, Ya Kayyum,   Ya Allahu Celle Celalehu.

Y a   R a b b i;   Tuttuğumuz   oruçları, kıldığımız namazları, Makam- ı İzzet’inde makbul ve kabul eyle Ya Rabbi.

Evimize daima helâl rızık nasib eyle.

Ümmet – i   Muhammedi   ve   hepimizi, evlâdlarımızla   birlikte Ya Rabbi,   memleketimizle birlikte afât- ı semaviye, afât- ı araziye,   afât- ı maraziyeden   sen   masun kıl Ya Rabbi. İcab ettiği zaman   ordumuzu daima mansur   u   muzaffer   eyle Ya Rabbi.    Hükümet   büyüklerimize   kuvvet, iz’an   nasib eyle Ya Rabbi. Her işlerinde daima muvaffak kıl Ya Rabbi.                                                                                                                                                                     Ahiret’e   intikal ettiğimiz zaman;   birinci   basamak   olan   mezarda   bize     Sual Meleklerinle      iltifat nasib eyle Ya Rabbi.                                                                                      Ahiret’te   Resulullah’ın “ Liva- i Muhammedî “ si   altında toplanıp   güzel yüzünü   görmek, ellerinden öpmek nasib ü müyesser   eyle.                                                                        Evliya – i Kiram’ın,   Gavs – ı   Azam’ın   yardımlarını memleketimizden eksik eyleme Ya Rabbi.    Sen düşmüşlere yardım eyle, hastalara şifa ihsan eyle Ya Rabbi.

Hepimizi   Cehennem azabından koru Ya İlâhi.                                                                                                                                             Lillahil   Fatiha...

Münir Derman(k.s)

Denizli Vaazından alıntı.

 

15 thoughts on “

 1. Yine çok güzel bir paylaşım olmuş , Allah sizlerden razı olsun . Hep aklımda olan bir kaç soruya bu kadar net ve nokta atışı cevaplar bulduğuma sevinç içindeyim , sanki doğrudan kendilerine sormuşum gibi hayret verici 🙂 .

  1. Allah hepimizden razı olsun.Azami faidesini görürsünüz inşallah.

  2. Ne diyeceğimi bilemiyorum nasıl güzel yazılar nasıl.Şimdi bu sizin yazılarınızdan güzel bir deftere not çıkarma niyetindeyim.ALLAH razı olsun,dünyada en kısa zamanda tanışmak nasip olsun,kalbinizin arzusu olsun.Bilgiler muhteşem çok şükür

 2. Hocamin bahsettigi ” abdestiniz bozuldu mu bir yudum su bulun elbisenin ustunden alin”. Bu tam olarak nasil yapilir ben anlamadim?

  1. Abdest almanın mümkün olmadığı yerlerde.1 avuç su ya da toprak teyemmüm yapar gibi alınmasını söylemiş.bakın teyemmüm nasıl yapılır.o şekilde elbisenizin üstünden yapın.

   1. Cok tesekkur ederim. Hocamin insanlara yapmasi gereken zikirlerin oldugu bir paylasim yapabilir misiniz?

    1. Rica ederim.sitemizde yer verdik.Allah dostu olmak istersen güzeldir oku adı altında.ilerleyen zaman içerisinde dedemin söylediği bildiğimiz zikirleri elbette paylaşırız.Kitaplarında ve kasetlerinde olanlar var.

     1. Hocam sizin dedeniz mi? Gercekten sizide tanimak isterim. Cunku ben hocami cok seviyorum. Goremedim hic ama bilmiorum cok seviyorum.

      1. Evet o mübarek benim Dedem.ona hizmet Allah’a ve Peygamberimize hizmet.Laik olursak en küçük torunuyum.
       Allah razı olsun.Dünya da Görmek veya görmemek önemli değil.Kalben görmek önemli.inşallah bir gün olur tanışılır sağolun.

       1. Son olarak. Hocam aksam ve sabah vakitlerinin ne zaman olduguyla alakali ne diyor tam olarak? Mesela aksam ezani okunduktan hemen sonra mi kilinir?

        1. Akşam ve sabah vakitleri çok önem verirdi.
         Akşam okunur okunmaz kılar.Camiye vaaz a giderlermiş.vakit namazlarına çok önem verirdi.kazaya bırakmayı hiç sevmezdi ve tavsiye etmezdi.O yüzden kitaplarını kasetlerini dinliyorsanız şayet.üstünde vakit namazlarının çok durur dedem.
         Elinizde kitapları varsa Namaz vakit konu başlıklı yazısını dikkatlice okumanızı tavsiye ederim.şayet alamadıysanız.pdf dosyası olarak sitemizde yer verdik.ordan faydalanabilirsiniz.Hertürlü sormak istediğiniz sorulara da gücümüz yettiğince cvp vermeye hazırız inşallah..

 3. Mübarek dedenize gerçekten muhabbetimiz anlatılamaz kadar çok. Sesi her daim kulağımızda söylediklerini yerine getirmek çabası içindeyiz Rabbim muavvakıyet versin tüm gönül verenlere paylaşımlarınız için Allah razı olsun.

  1. Allah daim etsin inşallah.Amiin çok teşekkür ederiz.Allah sizden de razı olsun.
   Hayırlı Ramazanlar

 4. Hocanın her sözü inci tanesi gibi. Sözlerini rehber edinmeye çalışıyorum. Núr içinde yatsın. Allah sizden de razı olsun.

  1. Amiin.Rabbim yattığı yeri Nur etsin.Allah dedemden razı olsun ..Sağolun

Comments are closed.