Cennette Cemâlullah vardır.

Aziz Cemaat. İmam Efendi yine mihrabiyede güzel mihrabiye okudu. Son kısımlarında, Allah’ın Rıza Yolunda, Rasûlullah’ın çizdiği Trafik Yolunda düzgün gidenler ve Secde-yi Rahmâna başını Hulus-i Kalb ile koyanlar için Allah ondan razı olduğunu bildiriyor. Ve onlara altından ırmaklar akan cenneti nasib ediyor. Cennette huriler varmış, cennette yemekler varmış, cennetler şunlar varmış. Cennette her istediği olurmuş! Bunları aklınızdan silin! Cennette Cemâlullah vardır.

“Vücuhun yevme izin naziretün ila Rabbiha nazira.” Alnı temiz olanlar Rasûlullah’ın çizdiği yol üzerinde gidenler, Allah’ın rızası peşinde koşanlar da insanların kendi içinde bulunan…, “Vücuhun yevme izin naziretün” demek her insanda Nur-u Rasûlullah vardır. O Nur-u Rasûlullah’ı; biçimini, hünerini, usulünü bilip, alnında onu fener haline getiren adam demektir. Ancak Cemâlullah, Nur-u Rasûlullah’la görülür. Onun için bu secdede o fener nasıl yakılır, o öğretilir. Onun için Âyet-i kerimede: “Vücuhun yevme izin naziretün ila Rabbiha nazira” Alnındaki Nur-u Muhammedi fenerini yakanlar “ilâ Rabbiha nazira” Allah’ını göreceklerdir. “Nereden?” “Cennetten!” “Cennette” değil haaa!.

İslamdaki lakırdı, Rasûlullah’ın sözleri, Allah’ın kelâmı konuşulurken çok dikkat etmek lazımdır insan sevab yapayım iyilik yapayım derken derhal esfel-i safiline yuvarlanır. “Cennetten” görülecektir. “Cennette” dediğiniz zaman, salaklık edersin. Cennete mekan verirsin, tam küfre girersin. Onun için İslam daima akıl süzgecinden akıl filitresinden söyleyeceğini süzecek, ondan sonra konuşacak. İslam geveze değildir. Dâima İslam yavaş konuşur, karşısındakinin duyabileceği şekilde. “İnnAllahe yuhibbul rakikussavt.” “Allah yavaş konuşanları sever” Diyor Cenâb-ı Peygamber, Hadis-i Peygamberisinde. “Lâ terfeû asvâtekum fevka savten Nebiyyi” “Sesinizi Rasûlullah’ın sesinden fazla yükseltmeyiniz” buyruluyor Âyet-i Kerimede.

“Ud’û rabbekum tedarruan ve hufyeh” hep Âyet-i kerime bunlar. Dua ederken, dua etmek demek, Allah’la senli benli konuşmak demektir. Benlen konuşurken yavaş konuşun…. Onun için İslam konuşurken: (Yüksek sesle) “Hasan Efendi nasılsın?” demez (Yavaş bir tonla!) “Hasan Efendi nasılsın” der! Çünkü, karşındaki Nur-u Rasûlullah’ı taşıyor. Hayy Esması onda. Allah’tan bir parça var onda. Allah’la konuşur gibi edep içinde konuşacaksın. Bağıra bağıra bir insanla konuşursan o adam kızar: “Ben sağır mıyım?” der. Çünki Rasûlullah sallallahu aleyhi vessellem Efendimiz bir taraftan ses geldiği zaman mübarek re’slerini, yani baş-ı mübareklerini çevirmezdiler. Bedenen dönerdiler.

Bu gün radar istasyonunda, radarı almak için o pervane mütemadiyyen geldiği cebheye dönüyor. Fırıldak bile rüzgara, şeye dönerse dönmeğe başlar. Kayık, rüzgara doğru değil bu tarafa doğru gider. Yahutta yelkenini ona göre ayar edeceksin. Bazı budalalar vardır, İslama hucum etmiş: “Rasûlullahu sallallahu aleyhi vessellem Efendimizin boynunda ara sıra romatizma varımış da baş-ı mübarekelerini çeviremezmiş!.” Hayır öyle bir şey yok!. Ses gelen taraftan muhakkak Hayy Esmasını taşıyan, Nur-u Muhammedi olan, içinde Allah parça olan bir insandan geldiği için ona hürmeten vücud-u mübareklerini dönerdiler.

Onun için kafanızı öteye beriye hokkabaz gibi çevirmeyin!. Biri sizi çağırdığı zaman dönün: “Buyurun efendim!.” İslam yavaş konuşur. İslamda kahkaha yoktur!. “Haaa haa haa!” yoktur! “El kahkahatü’l- mineşşeytan el tebessümü min Allah.” Kahkaha şeytandandır, yani nefistendir. Tebessüm ise Allah’tandır. Rasûlullah Efendimiz yalınız tebessüm ederdi. Tebessümün biraz daha fazlası Arapçada “dahakk” derler dahakk, yani sırıtmak. Kahkaha İslamın işi değildir. “Haahahahaaaa çatladık, şeyden efendim gülmekten!” Çok halt ettin birisi bir şey söylemiş de patlamış gülmekten. “Niçin efendim fazla gülmek şeydir?.” İslam men’etmiş!. “Günah mıdır?.” Hayır efendim günah değildir.

Rasûlullah sevmiyor. “Rasûlullah’ın sevmediğini yaparsan ne olur?” Bir şey olmaz Mübareği rencide edersin. Onun rencide olması sana bir azab getirmez amma sende bir edebsizlik olur. Hele Allah Korkusundan “Allah beni cehenneme atacak!” diye o korku değil. O salakların korkusudur. “Aman cehenneme girmeyim!” diye namaza gelen. Öyle namaz olmaz!. “Acaba Cenâb-ı Allah’ın sevmediği, bilmeden bir iş mi yaparım!” diye korkudur, Allah Korkusu. Allah’ı çok sevmekten ileri gelen. Yani sevgiden ileri gelir. “Bu yaşı ben yere dökmem!” diyor Cenâb-ı Allah “Yeri mahvederim.” diyor Hadis-i Kudsîde. Onun için Aziz Cemaat gece vaktı.

Bir hadisi kudsi de Cenâb-ı Allah diyor ki: “Gece vaktı Benden isteyiniz!” Fizilâlü’l- leyl utlubu Fizzilâm, Ene Deyyan! Gece vakti Ben, istediğinizi O anda veririm. Herkes gece uykuda aleverada daleverede, Sen uyumazsan kapı boşalır oğlum boşalır. Daha erkenden gidersen şeye, İstasyondaki şeye, birinci mertebede bulunursun. Onun için gece vakti göz yaşı dök! “Ulan ne döküyüm? “Heee hee!” mi ağlayayım?” Hayır efendim! Kıl iki rekat namazı: “Yâ İlahî şu azametine bak! Şuna bak! Buna bak!” Zaten bu günkü dünyada Allah’ı inkar kapıları tamamiyle kapanmıştır. Bakma o zırıltılara. “Efendim sonumuz bişey değil!” O haberi olmadan. O korkusundandır o.

O birşey yapamadı şimdiye, aşağıda tokmağı yiyecek ondandır onun korkusu. “Bunları kim yaptı efendim?” “Cenâb-ı Allah yaptı!” “Hâşâ sümme hâşâ! Ulan durup dururken nasıl olur? Allah nerden oldu? Haşa, sümme hâşâ?” Değil mi insanın aklına gelir. “Bu kuvvet nasıl oldu. Emrediyor şu olsun, oluyor. O nerden aldı bu kuvveti?” Haaa O nerden aldı biliyor musun? O âhirette belli olur. Bu akılnan o belli olmaz âhiret aklıyla (belli olur). Allah bu kadar akıl vermiştir bize. Onu keşfedemeyiz. Eğer aklını örselersen, tekmeler seni: “Gümmm!.” diye aşağıya gider. O taraf iman süzgeci ile iman yoluyla şey eder. “Buna ermiş adamlar var mıdır?” Heheeey dolu, dolu! Belki içinizde de dolu. Bunlar kendilerini belli etmezler.

Beyhude bu başınızı secdeye koymuyorsunuz. Haberi olmadan insan Velîyyullah olur. Aklı ermez ona da farkında değildir kendisinin. Bırak gitsin onu!. Bir gün Hacı Bayramı Velî Hazretleriyle, alay ederlermiş kendisiyle, Büyük Velî. Bu Türk diyarında dört tane büyük velî vardır. Allah şefaatlarına nail Eylesin. Kendileri, ismi velî değil. “Ben Velîyullahım diye ilan etmiş herif.” Radyoda gazetede, mazatede: “Ben Velîyullah’ım ne zannettin!” demiş. Böyle herifler. Hacı Bayram-ı Velî, Hacı Şaban-ı Velî, Hacı Bektaşı Velî, Beyazıd-ı Velî, Yavuz’un babası. Padişah. Bunlar Velîyullahtır Allah şefaatlerine nail Eylesin. Şakası Yoktur!..

Hacı Bayramı Velî’yle alay etmeye başlamışlar. “Bu da Velî mi meli mi işte!” Çünkü insanlarda hased vardır. “Yaa Velîyim ne zannettin!” dedi adam. 60 Sene başını secdeye koymuş adam. Herkes uyurken o namaz kılmış, ağlamış durmuş. Senle bir olur mu ne zannettin ya. “Ben de efendim okuyum da!” Yoooo kolaydı!.. Kazın ayağı öyle değil. Hacı Bayram-ı Velî câmiden çıkıyormuş. “Ulan şununla bir alay edelim!” demişler. Allah’ın Velîsiyle şaka olmaz! Hiç şakaya gelmezler bunlar!. Bir cenâze. Zamanın Kadısının kardeşi. Tabuta koymuşlar. O câmide iken musallaya koymuşlar. Hacı Bayram-ı Velî çıkıyor. “Efendi Hazretleri demişler, burda bir cenaze var.

Namazını kılar mısınız?” demişler. “Hay hay efendim kıldırıyım!” demiş. Gelmiş mevtanın önüne. Bakmış ki arkaları dolu cemaat. Şimdiki gibi getirirler. “Felan bey öldü!.” Çiçekler miçekler! Getir çiçeğini koy oraya!. “Hacı yobazlar kılsın namazı!.” Onlar çekilirler bir tarafa. Şöyle dururlar. Hadi Ötekiler de : “Allahuekber!” der namaza. Bu bir nev’i… demezler öyle ya, ceseden.. “Ulan şu yobazlar kılsın bunu biz niye kılalım?” gibi. Mâdem ki namazını kılmıyorsun. Niçin cenazeni namazını kılmadan defnetmeye cesaret edemiyorsun. Bu rezâlettir… Öyle yoktu o zaman. 400 kişi katılmış Hacı Bayram-ı Velî şöyle bir durmuş: “Efendiler diri niyetine mi kılalım ölü niyetine mi?” demiş.

Kadı arkadan demiş ki: “Efendi hazretleri dirinin namazı kılınır mı gâyet tabi ölü niyetine!” demiş. “Ölü niyetine Allahuekber!” demiş. Namazı kılmışlar. Selâm vermişler. Selâm verdikten sonra, öteki herif kalkacak: “Heehehe!” alay edecekler şeynen, Hacı Bayram-ı Velî’yle. Bakmışlar ki herif kalkmıyor. Açmışlar ki, herif gitti öldü. Allah’ın Velîsiynen şaka mı olu?. “Ölü niyetine Allahuekber!” herif zıbardı. Allah’ın iyi kuluyla şaka olmaz oğlum! Yine bir gün geçiyormuş Hacı Bayram-ı Velî. Bu ters yüzcüler, bilmem neler, kurucular, vurguncular var ya şimdi de dolu. “Ben buyum, sen şusun!” Ulan neyi istedin?. Bir nutfeden yaratıldık. Sonunda leş olacağız.

Leşini mis kokturmaya çalış kibir yok İslâmda. “Haaa haaa ben bunu bilirim sen bunu!” Ben neler bilirim, ama hiçbir şey bilmem. Tevazu’, Tevazu’. Tevazu’: “Ben mütevazi’ olacağım!” demekle de olmaz. Allah’tan içine bir boru sokulacak, yıkayacaklar seni ondan sonra olur. Bu tahsille olmaz. Bilmem neyle de olmaz. Para dağıtmakla da olmaz. Allah vergisidir. “Şunnan bi alay edelim!” demiş geçiyormuşlar. İşte Hocalar müfessirler tefsir ediyor. “Gale söyledi, kul dedi. İşte bu Gale de kul. Ye gulune bilmem ne. Var öyle çok. Haaa bak bak bak ne dedi!” Ulan ne dedi? Hep öyle derler biliyorsunuz. “Efendi Hazretleri!” demişler.

“Bize bir Fâtiha-yı Şerifeyi tefsir eder misiniz?” demişler. “Hay hay edeyim efendim” demiş. Ordan da bir ermeni çocuğu geçiyor. Ankara’da çok ermeni varmış. 11 yaşında Artin isminde : “Gel oğlum Artin buraya!” demiş Hacı Bayram-ı Velî. O müfessirlere demiş : “Fâtihayı şerifeyi ben mi tefsir ediyim, yoksa şu ermeni çocuğu Artin’e mi tefsir ettireyim?” demiş. Ötekiler : “Ulan demiş tam bu yapamayacak bu da daha rezil edecek, alay edeceğiz!” demişler. “Efendi Hazretleri demiş, Artin tefsir etsin!” “Gel oğlum otur!” demiş.

Oturmuş : “Tefsir et bunlara!.” Tabii o sırada Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri görünmeyen fişini takmış çocuğa. Antenini. Çocuk bir tefsire başlamış orda. Ötekiler böyle ağızlarının suları akmaya başladı.

Ağız suyu eşşeklerin akar oğlum!. İnsanın ağız suyu akmaz! Eşşeklerin akar! 

Onun için secdeye baş koyanlarla alay olmaz, alay olmaz! Hiddet etmeyiniz!.

M.Derman(k.s)

Vaaz.

10 thoughts on “Cennette Cemâlullah vardır.

 1. ALLAH razı olsun.Okudukça hem mutlu oluyor hem de her bir satırında farklı bilgiler öğreniyorum ne mutlu çok şükür.Size bir şey sormak istiyorum teheccüd namazı için sadece uyanıp sabah namazı öncesi kalkmak mı yoksa hocamızın ifade ettiği özellikle belirttiği teheccüd için bir uyanma zamanı var mı?

  1. Amiin.Allah hepimizden razı olsun.ne mutlu çok şükür Rabbim daim etsin inşallah.İmsak vakti girmeden kılabilirsiniz.veya akşam erken yattınız.gece 12 sen sonra kalkıp da kılabilirsiniz.Dedem kasette ve kitapta bizler için belirttiği saat bu.Mübarek dedem hiç uyumazdı zaten ..hani ondan bi örnek verim desem zaten o şekilde yapmak mümkün olmayabilir.

   1. Efendim ondan bir örnek vereyim demişsiniz de : Sizden ricam neden uyumadığıyla ilgili bir Malumat veya yaptığı şeyle ilgili bir örnek verebilir misiniz. Çünkü bu zamanda 40’ları nereden bulup dinliyeceğiz

    1. Ahmet bey çok zor sorular soruyorsunuz.
     Dedem çoğu zaman yanımızda olmasına rağmen gizli ibadetleri vardı.Anlatmak burda elbette yazmak mümkün değil.Bazı şeyler var ki anlatılmaz anlatılırsa tuhaf olur öyle değil mi.Kasetlerini dinleyin kitaplarını okuyun.o size birşekilde kendisini anlatmayı bilir.

   2. Efendim size bir sorum olacak da cevaplarsanız sevinirim: Münir Derman Hz’nin uyuma şekli nasıl günde kaç saat uyurdu?. Mesela bir blog da 2 veya 3 gün boyunca hiç yemek yemediğini söylemiştiniz. Hem uyumadan hem yemek yemeden nasıl dayanıyor? Normal bir insan bedeni dayanamaz ki sonuçta Mübarek Tıp doktoruydu.

    1. Sözümüz yettiği sürece …Hiç uyumazdı doğru.sadece sağ tarafına yatar sağ elini çenesinin altına koyar gözlerini yumar dinlenirdi o da 1 saati geçmezdi.zaten mübarek vücudu hep zikir halinde idi.çok az yer.çok soğuk su içerdi.Maneviyatı dolu olan bi insanın zaten çok yemesine gerek yok öyle değil mi.

   3. İsra Hanımefendi MAŞAALLAH ne kadar naif ve zarif bir enerjiniz var size o kadar imreniyorum ki böylesine bir ALLAH dostuna yakin akraba olmanız çok hoş❤️Ben aynı zamanda Ayşin annemizi de çok merak ediyorum yaşadıklarını hissettiklerini acaba sizinle telefonla görüşmem mümkün müdür çünkü bir çözüm yolu arıyorum doğru tavsiyelere ALLAH ın göndereceği her iyiliğe çok ihtiyacım var lütfen 🤲

    1. Allah razı olsun.çok teşekkür ederim…dedeme duyduğunuz sevgiden o.
     Tabii ki mail adresinizi benimle paylaşırsanız.irtibat numaramı yazarım.

Comments are closed.