Kur’an- ı Kerim’de bir Ayet-i Kerime vardır.   “ Ülaike  humul muflihun.”    Var değil mi?

Ülaike humul muflihun.” Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun manâsının içine dalın da bakın neler var. “ Onlar felâh bulacaktırlar.” diyor. Ne felâh bulacaktırlar, taayyün etmiyor Cenab-ı Allah. Neden felah bulacaklardır? Ülaike humul muflihun.” Neden felah bulacakları gizlidir bu Ayet-i Kerime’de.  Bu Ayet- i Kerime   çok mühimdir haaa.

Ülaike humul muflihun.” kelimesini Nahcivanî Nimetulah Hazretleri hiç bir tefsire şey etmeden maan- i Kur’an- ı Kerim’i yazmıştır. Buna 60 sayfa ayırmıştır. İbn Nakkaş, 60 ciltlik   Kur’an Tefsiri yapmıştır.  Şu Ülaike humul muflihun.” a 3 cilt ayırmıştır. Ülaike humul muflihun.”   Meşhur İbn Nakkaş, 701 de yaşamıştır, Hicrî 701. İbn Nakkaş.

Niye Ülaike humul muflihun.” da ne felah bulacaklarını Allah söylemiyor? Elbette herkesin istediğini bulsun diye, Allah Âdil’dir. Ülaike humul muflihun.” Neymiş o? Bir kısmı, Saadet- i ebediye’yi arzu eder. “ Allah benden bir şey sorma.”..Bir kısmı; “ âteşten Allah beni korusun.” der. Bir kısmı Rıza- i İlâhi’nin peşinde koşar.”.. Bir kısmı, Ru’yet- i İlâhi’yi, “ Vücuhun yevmeizin nâzırtın ilâ rabbıha nâzıra.” alnım temizlensin de Cemal-i İlâhi’ye mazhar olayım, göreyim.”

“ El muflihun.”, Ülaike humul muflihun.” Neye felah bulacakları, neden kurtulacaklar, neden felah bulacaklar? Bu da tayin edilmemiştir. Gene cevabı şu: ” Ey menfi ruhlu, muhteris, paraya tapan, her şeyi inkâr eden; sen Cehennem’de felah bulacaksın. Muflihun. ..   Ey Salih kul; sen de Cennet’te felah bulacaksın.  Ey Ârif kul; sen de Rıza- i İlâhi’de   felah bulacaksın…Ey âşık; sen de Ru’yet-i İlâhiye’de   felah bulacaksın.” demektir.

   “Ülaike humul muflihun.” Hem o tarafa, niye felah bulacakları, ne elde edecekleri meçhul bu ayette. Onun için, Allah Âdil olduğu için; dinsizsen Cehennem’e girmek de bir hüner ağam. Cehennem’e girmek de bir hüner. Herkesi de Cehennem’e sokmazlar.İnsanı sokarlar insanı. Makarr-ı İlâhi olan, sana şahdamarından daha yakîn olan bu vücutta iken Cenab- ı Allah’ın makarr’ını dediği surette şey etmedin. Onun için kıymet veriyor Cenab- ı Allah sana. Onun için kıymet veriyor. Cehennem’e sokuyor, Cenab-ı Allah gene her yerde hâzır ve nâzır olduğu için, O’nun Hayy esmasının kuvvetiyle Cehennem âteşine tahammül ediyorsun. Yana yana temizleniyorsun.

Onun için nasıl ki, altının içine bakır karışır, bakırı ayırmak için nuhası yakarsın onu, bakır ayrılır. Bu edepsizlik de ayrılmak için senden Cehennem’e gideceksin. O halde Cehennem’e gitmek demek, Cenab- ı Allah  senden bir şey bekliyor. Sende biraz altın var. Şunun nuhasını, bakırını ayırayım da altın geri kalsın.  Yoksa saf bakırı kuyumcu sokmaz şeye, potaya.  Beyhude ateşini sarf etmez.  Cehennem’e girmek de hünerdir ağalar.

Cehennem’e girmek de hüner yaaa.Onun için Allah, bir edepsizliğin neticesi seni Cehennem’e sokarsa tahammülü de O verecek…

M.Derman(k.s)

Vaaz dan alıntı.