HAMD…


Bunun manası hiçbir dilde yoktur. Arapçadır, hiçbir dile tercüme edilemez. Bunu izah etmek istersek,
Fazilet ile sema etmek diyebiliriz.
Hamd Cenabı Hak’ka mahsustur. Hamd yalnız Cenabı Hak’ka yapılır. Hamdı Resulü Ekrem öğretmiştir.
Hamd ile insan dünyevi ve uhrevi her türlü dert ve azaptan masum kalır. Bunda katiyyen isyan nüvesi yoktur.
Ş ü k ü r : Görülen nimete karşı kadirşinaslıktır. Şükür bütün mahlû- kata, canlı cansız hepsine yaratılışında Hak tarafından, habersiz olarak öğretilmiştir.
Yağmur yağar, nebatlar güler parlar. Kuş su içer kuyruğunu sallar. Hayvan doğar keyiflenir.
İnsan sıhhatlidir nefes alır. (Oh) der. Bunlar hep şükürdür işte … Şükür mekânda, bilerek veya bilmeyerek yapılan teşekkürdür.
H a m d : Bütün nimetleri herşeyi veren Errezzak, Elgani, Errahim, Elşafi olan Hak’ka karşı manen Allah diliyle teşekkürdür. Allahı bil­ mektir yani.
O halde mahlûkat bilmeden Allahı tasdik ediyor ,demektir. (Elham­ dülillahi rabbilâlemin) demek budur işte. (Errahmanirrahim) dünyada her yaratığa rahim, şefik olan ahirette yalnız inananlara Rahman olan Allah demektir. Bunları hakkıyla idrak edenler Fatiha’yı okumaya ancak lâyık olurlar. ve Cenabı Haktan manada gizli olan arzularını söylemeye mezun olurlar.
Kur’an okunur, sonunda El Fatiha denir.
Müezzin üç ihlâs okur sonunda El Fatiha der, ölülere Fatiha okunur. Bunların hepsi kendimizedir ağam …
S ü n n e t : Sireti hasene demektir.
Siret ne demektir:
insanın manen tutuğu yol, Resulullah’ın cesedi ve manevi yolu … Kur’anı Kerimde ondört yerde Elhamdülillahı Rabbılâlemin cümle şerifesi ile başlayan âyet vardır. 7 tanesi ahiret için (yani ruh için), 7 tanesi dünya için (Yani ceset için).
Ruh için olanlar; Şefaati Resulullah’a insanı hazırlar.
Ceset için olanlar; Cehennem azabından kurtarmaya yarar insanı. Bunlarda Allahın Gafur ve Rahim olduğunun ilânı vardır. (Rabbena atina fiddünya…. ) duasını daima abdestli olarak oku. İhmal edersin diye namazın sonuna konulmuştur.
Haberin olmadan okursun. Manası şudur:
“Ya Rabbi, bizi ataşten koru. Dünyada iyilik ahirette de bize gene iyilik ver.”
Burada (Biz) deniliyor. Çoğuldur. Kimlerdir bunlar. Bunu öğren, kolay değildir.
Bu duayı okuyanı, devam edeni öteden çekerler.
gidiş değil dikkat et. Buna VECD derler işte.
Aynı ateşe madenleri koy. Altın kızarır, kalay erir, diğer biri gözden kaybolur. Bazan de madenler karışıp birbirinin ayarını bozarlar. Kıy­ metten düşerler.
Resulü Ekrem buyurmuştur.
1 – Vakıa sûresini okuyan yoksulluk çekmez

2 – Saili boş çevirme. (Âyet).
Dileneni şirkten, Allahtan başkasından istemekten kurtarmaktır.

3-Evinde komşusunun aç olduğunu bilip de yemek yiyen bizden değildir. Bu hadisi şerifde olana hitaptır. Aç olan derdini komşu­suna söylemez. Ondan aç olduğunu gizlerse yemek yiyen komşu­sunu töhmetten kurtarır.
Bu yoksul işte vâkıa sûresini okursa yoksulluktan kurtulur. Derdini Allahtan başka kimsenin bilmemesi lâzımdır. Sessiz yalvarmanı melek bile duymasın derler.
Daha neler var amma onları okuyup isteyecek hale gelmeden âyeti ve Resulü yalana çıkarmaktır. Dikkat et. İnsan derhal yuvarlanır, veli bile olsa. . .
Bu gibi hususlarda eksikliği kendinde ara Güneşe bakmak herkesin kârı değildir.

5.6.1983,Cumartesi

M.Derman(k.s)

2 thoughts on “HAMD…

  1. Allah razı olsun.Bayramınız mübarek olsun

Comments are closed.