Cenâb-ı Resûl’ü, İlliyyîn’e, Mi’rac’da Cebrail kavuşturmuştur.

Mekke ile Kudüs arası Mirac’ın ilk merhâlesini teşkil eder…

Abid olarak…

Ötesi bizce meçhul…

Bir şey söyleyemeyiz.

Namaz, müminin Miracı olduğuna göre; câmi, kulun illiyyîne çevrilerek, Mirac’a

gitmesine aracılık yaptığından, Cibril-i Eminin yerini tutmaktadır…

Bundan dolayı, Cibril-i Emin, Mescid-i Aksâ’da, Resûlün Enbiya ervahına imam olduğu yerde, ilk ezanı okumuştur..

Ervaha imam olan Cenâb-ı Resûlün hareket noktası, mekânda cesedi ile Mekke’de olduğıı için, bir gün, Medine’de Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılınırken, Resûle Mekke’ye dönmek emr-i vahyi gelmiş ve hemen Mekkeye dönmüştür.

Mekke, illiyyîne gitmek arzusuna talib abdin hareket noktası, yâni Mirac’ın başlangıcı olduğundan, namazda Kâbe’ye dönülür…

Niyazlar, dualar, arzular, ölmüşlere Kur’ân hediyeleri;

Hep, mekândan Lâmekân’a Resûle uğramadan gitmez, gidemez kabul olmaz…

Saray-ı İlâhiye ancak, Resûl kanalı ile müracaat olunur.

Bu bir murad-ı ilâhîdir.

Bu lâmekâna hürmetin mecburî olduğundandır.

“Ben ve Meleklerim Resûle selât-ü-selam götürüyoruz. Siz ne duruyorsunuz!” mealindeki âyet bu demektir…

O huzura kabul edilen, ünsiyet peyda eden, ancak namazda bir tekbir ile uğramadan girebilir. Fakat şeytan aklından çıkmaz…

Resûl’den izin al, yâni, onda eri!..

Ondan sonra:

“Allâhu Ekber!” diye namaza başla…

Mirac’a girersin…

Namaz Mirac’tır, O zaman sana yanaşmaz.

Çünki sen Resûl’de eridin.

Resûlullâh ın potasında erimiyende daima şüphe mevcuddur.

Şüphede olan gafletten kurtulamaz.

Gaflette olan hiç bir şey olamaz.

ALLAH’a ibadetin devâmlı oluşu, bu erimeyi temine fırsat verdiğindendir.

Yoksa…

ALLAH’ın ibadete ihtiyacı yoktur…

Beşeri, düşünme muradı olduğu içindir…

Nebilerin, velîlerin, mürşidlerin, gavsların, kırkların, dörtlerin, üçlerin mu’cize ve kerametleri gafletten, şüpheden kurtulmak kuvvetinin insanda mevcud olup onu bularak Resûl’de erimelerine işarettir..

Erime çârelerini beşer bulsun, yardım alsın, kurtulsun diye lâmekâna doğru yoluna istikâmet versin diye Kâbe’yi görerek, tanıyarak, el ile tutarak kolaylık göstermişlerdir…

Allâhuekber!..

Vaaz alıntı..

Dr.Münir Derman (k.s.)

2 thoughts on “

  1. Allah makamını mevkisini dahada yükseltsin başta peygamberimiz ol.ak üzere cümlesinin ellerini öpmeyi bize nasib etsin.hocamın her vaazından ayrı ayrı nasiplenmek allahın izniyle ne büyük lütuftur.allah razı olsun inşaallah..

    1. AMİN.Allah razı olsun güzel dualarınız ve kıymetli yorumlarınız
      için,ne mutlu size de anlamayı tanımayı nasip etmiş
      Rabbim yolunuza ışık tutsun her daim inşallah..

Bir Cevap Yazın