Haccü’l- Ekber ne?

Bak yarın bir iki gün sonra bayram geliyor.
Bu sefer ki kurban bayramı da haaa…
Bildiğin kurban bayramlarından değil!
Ne olmuş?
Cuma’ya tesadüf ediyor, Cuma’ya tesadüf ediyor!..
Haccü’l- Ekber!
Haccü’l- Ekber ne?
Büyük hacc!
Ya ötekiler küçük hacc mı?
Yooo…
Ne olur bu hacda?
Olanlar olur oğlum!
Dil yetmez ki söylensin….
Oğlum! Hacc günü Cuma’ya tesadüf ederse Haccü’l- Ekber ismini alır.
O gün cami önünden namazda Kâbe’ye teveccüh eden insan, nasıl ki Resûlu sav Efendimizi rüyasında gören sahabe olur,
mantiki sahabe olur.
Hacı olursun hacı hacı….
Bu sefer hacca gidenler zındıklı hacı da olsa günahları af edilir. İşte tesadüf ettiler oraya.
İçimizde hacılar var, Allah hacılığını devam ettirsin.
Bu kurban bayramının birinci günü akşamı bilhassa dönsün Kâbe’ye sabaha kadar oraya Rahmet-i İlahîye iniyor!
Faşır faşır faşır iniyor senin ruhuna da iner.
Gözünde hatırla Arafatı, hatırla Kâbe-yi Muazzama’yı… basit basit iki üç taş parçası, ona kıymet verme!
Oralarda Cebrail Âyet-i Kerîmeleri indirdi,
Resûlullah o havadan nefes aldı.
Mubarek ayaklarını oraya bastı.
Dünyaya oraya teşrif etti.
Bu Resûlullah hürmetine Allah’ın Kâbe’si hürmetine!
Yoksa taşında toprağında değiliz biz.
Resûlullah oraya bastığı için hürmet ediyoruz biz.
Onun için dönüyoruz oraya.
Onun için bayram yanaşıyor…
Tövbe… Allah-ü Ekber çekin!
Allah’ı tesbih edin!
Gece namazı kılın, çok değil iki dakikacık bitti ondan sonra yat gene!
Abdestli gezin!.
Bu günler mubarek günlerdir.
Elimizden tutup birbirimize maddî yardım yapamıyorsak, hepimiz aynı tarafa dönersek ruhen yine birbirimize… :
“Allah ümmet-i Muhammedi doğru yoldan ayırmasın!” desen bile kâfidir.

Dr.Münir Derman (k.s.)

***KAYIT 42’den alınmıştır.

Kendisine fitre vâcib olan herkese kurban vâcibdir.
Bu vâcib şahsa aittir. Bizim ev halkına değil.
“Efendim param yok!.”
Kesme!.
“Param var!”
Kes!..
“Efendim kaç tane keseyim?.”
Ne kadar kesebilirsen kes!.
Rasûllullah kesmiş mi? Kes!.
O halde vâcib. Vâcib neymiş?
Vâcib farz gibi açık ve kat’î bir delile dayanmayıp, farz gibi her… olması lâzım olan şeye derler vâcib.
“Vâcibi işlemeyenler ne oldu?. Ben yapmayacağım vâcibi.”
Azâba dûçar oluruz.
Sigaranı yakacaksın da maşan yok.
“Maşasız al!”
diyecekler sana maşasız. Azabı olur.
Kıyma yapılmazsın korkma, ALLAH rahîmdir.
“Edebsizlik yaptın orda ateşi maşasız al!”
diyecekler.
Azâba duçar olurlar.
İnkâr edenler, inkâr edenler büyük günah işlemiş olurlar fakat dinden çıkmazlar haaa!.
Dinden öyle kolay kolay çıkmaz.
“Dinde vâcib yoktur dersin!.”
O zaman tamam işte.
O zaman tam mareşal oldun, küfür mareşalı. Gittin!.
“Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen bizim câmimize yaklaşmasın!”
diyor sallallâhu aleyhi ve sellem efendimiz.
Şimdi bize bu kadar yeter kurban daha.

Dr.Münir Derman (k.s.)

***KAYIT 86’dan alıntıdır.

Haceru’l- Esved dünyâ yüzüne düştüğü gün Cuma ’dır.
Ve sabaha karşı ALLAH’ın kasem ettiği yıldızdan düşmüştür.
Onun düştüğü mevsim ve gün hacc mevsimidir
Hacc bu yıldızdan düşen Haceru’l- Esved içindir.
Onun için hacc Cuma gününe tesâdüf ederse “Haccı Ekber” olur.
Daha söyleyemem…

M.Derman(k.s)