HAYIRLI BAYRAMLAR

             Sonsuz  semaları  masmavi  bir  nur  ile  dolduran  Allah’a  hamd  ederim.   Sabahın  bu  vaktinde  yataklarından  kalkıp  Huzur- ı  Rabbanî’ye  duran  nur  yüzlü  İslâm’lara  selât  ü  selâm  ederim. 

            Aziz  cemaat,  sesim  biraz  kesik.  Onun  için  herhalde  duyurmaya  çalışacağım  sesimi  size.  Bugün  biliyorsunuz  gök  aylarının,  yani  Cenab-ı  Allah’ın  gökte  seyreden  ay’ının,  ayına  göre  Zilhicce  ayıdır.  Zilhicce  ayının  10.  günü Hacılar  Bayramı, yahut  Kurban  Bayramı’dır. Ben  size,  kurban  şöyle  kesilir, kurban böyledir  bunları  anlatacak  değilim. Hepiniz  İslâm’sınız  kurbanın  ne  olduğunu  bilirsiniz.    

            İmam  Yusuf,  İmam  Muhammed,  İmam  Malik,  İmam  Şafii, İmam  Ahmed’e göre ; Sünnet- i  Müekkede’dir. Yani, Sallallahu  Aleyhi  ve  Sellem  Efendimiz’in  terk  etmediği  bir  adettir, Kurban.  Diğer  İmamlara göre; Vacip’tir.  İster  vacip  olsun, ister  şey. Resululullah  Efendimiz  yapmış  mı  bunu, hepsi  bir.

            “ Efendim  fakire  et  yedireceğiz.” Etinde  değil  oğlum. Bir  parça  etle  insan  doymaz. Bugün  üç yüz,  dört  yüz  bin koyun  kesilecek  Hac’da. Bugün, bugün. Oralara  gidenler  bilir, hepsi  kumda  karışır  gider bunların.  Yiyen  yok, eden  yok.  Kesilmede  iş, kan  akmada. Kan  akarsa  ne  olur? Onu  söylerse  insan hepimiz  çıldırırız.  Kes,  Resululullah  kesti.  Kes  sen, bakma.

            Kanı  akması  vaciptir  Allah  için. Kestikten  sonra  istersen  sucuk  yap, kavurma  yap, ne  ya- parsan  yap.   Dağıtmak  hasenedir,  fakire  verir.   Asıl,  kan  akmakta  Allah  için. Kan  akmak, kan.  Dağıtmak  müstehab’dır, iyidir, dağıtırsınız. 

            Besmele’siz  kesilen  koyun  da  haramdır  haa.  Koyuna  bir  şey  olmaz. Koyunu Cebrail  kucaklamıştır. Senin  edepsizliğindir.  Allah’ın  ismini  anmadığın  için  “ yeme  bunu “  emri  çıkar.  Pislik  sende,  mubarek  hayvana  kabahat  bulma.

            Namaz  için  haram  gün  yoktur  oğlum, istediğin  zaman  kıl. Bazı  ibadetler  için  var. Meselâ  bu bayramın   4  günü  oruç  tutamazsın.   Niçin  tutamazsın?   Efendim  hayvan  gibi  et  mi  yiyeceksin?  Yok  oğlum  yok. Onların  hikmeti  hep  söylenmez,  çıldırır  insan.  Allah  öyle  kazıklar  koymuş ki,  manevî  kazıklar. Onların  etrafına  tutun  diye.  Hepiniz  aha  şurada, şimdi  milletin  çoğu  uyuyor  oğlum, uyuyor. Allah  rahatlık  versin.  Buraya  namaz,  şeyinden…, “ Efendim  adam  Ramazan’da  geliyor  namaza,  bir  de  bayramdan  bayrama.”  Gelsin  oğlum.  Kafasını  secdeye  koyuyor  mu?  İçinde  nur  var  mı  bunun?  Kınama  onu  kınama. Ya  hiç  kılmayan,  Lâ  ilâhe  illallah  demeyen  ne  olacak?  Elhamdulillah,  Elhamdulillah  ki  başınızı  şuraya  koymak  için  geldiniz.  Ne  mutlu  size. 

            Kurban  kelimesi  ağam  Arapça  bir  lakırdıdır.   Cemi  karabî.  Cemî’ine  ne  luzum  vardır.  Kurbanlar deriz  geçeriz.  Manâsı, “ Fe  tekarrabu  bihi  ilallah.”  Allah’a  yanaşmak  usulu  bu, yakınlık. Kurbet  kelimesinden  müştaktır.  Manası  Rahim cihetiyledir. Hilmiyet   cihetiyle  Allah’a  yanaşmak. Bunlar  yapılmadan  sonra  yanaşamasın  Allah’a. Abdest  almadan  caminin  içine  giremiyorsun. Daha  cami  içi. Girdikten  sonra  Allah’a yanaşmak.  Neler  olacak?

          “ Elem  neşrah  leke  sadrak.”  “ Biz  O’nun  göğsünü  yardık.”  Efendim  nasıl? Manen. Manen  değil,  manen  değil.  Bıçakla  yardılar.  Nasıl  bıçak?  Bıçak  ulen  bıçak.  Konuşma, konuşma. Makine  yatağı- nın  arasına  kum  koymaya  benzer. Ben  buradan  kitaptan  okumuyorum. Kafamın  arasına  koydu mu, durur  kafam.  Zaten  o  kadar  akıl  yok.  İşte  durdu  yine. 

            “Elem  neşrah  leke  sadrak.”  O’nun  göğsünü  yardık.  Bıçakla  yardı Cebrail  Aleyhis Selâm. Ben  kulum,  ben  ameliyat  yapıyorum  da, Cebrail  nasıl  yapmaz.  “ Efendim,”  Efendimi  yok. İslam’da  efendim  yok.  Eğer  kelimesi   İslam’da   yasaktır.  Cenab-ı  Peygamber  Efendimiz  buyurmuştur. Eğer  kelimesini  kullanan  münafıktır.  demiştir.  Hadis-i  Peygamberî. “ Eğer  şöyle   olursa,  eğer  böyle  olursa,”  Eğer  yok.  Kazık  gibi  lakırdı  var   “ Allah’ın  Kaderi “  Evet  öyle.

            Yarılmış “  Elem  neşrah  leke  sadrek.   Ve  veda’ne  anke  vizrak  ellezi  enkade  zahrak.  Ve   refa’ne  leke  zikrak.    Anlatıyor  anlatıyor  da,  bunlar   yapıldıktan  sonra  Ve  ila  rabbike  fergab.  Ondan  sonra  Allah’a  yanaş.  İşte,  bu  koyunu  kesmek   de  Allah’a  yanaşmanın  bir  yönüdür.

            O  halde dinde  manası  nedir  kurbanın? Dinde  manası; ibadet niyetiyle, fakire  yardım  niyetiyle değil  kavurma   niyetiyle  değil.  “ Efendim,  Eskişehir’deki  fakirler  biraz  et  yesin,”  diye  değil.   Et  yer  hepsi  ishal  olurlar,  bırak  sen   onu.  İbadet  niyetiyle.  Cenab-ı  Allah, Resulu  Ekrem  Efendimiz, “ Ve ila  rabbike  fergab”  Allah’a  nasıl  yanaştı,  nasıl  etti , o   usul  üzere  ibadet  niyetiyle  vakt-i  mahsusunda  muayyen  hayvanı  kesip  kanını  akıtmaktır.   (  Vakit  geldi  mi  bana  haber  ver  oğlum.)Namaz vakti.

             Kendisine  fitre  vacip  olan  herkese  kurban  vaciptir. Bu  vacip  şahsa aittir. Bizim  ev halkına  değil.  “ Efendim  param  yok.”  Kesme.  “ Param  var.”  Kes. “ Efendim  kaç  tane  keseyim? “  Ne  kadar  kesebilirsen  kes.  Resulullah  kesmiş  mi?  Kes.  O  halde  vacip. 

            Vacip  ne  imiş.  Vacip  farz  gibi  açık  ve  katî  bir  delile  dayanmayıp  farz  gibi  her halde  olması  lâzım   olan  şeye   derler   vacip.  Vacibi  işlemeyenler  ne  oldu?  “ Ben  yapmayacağım  vacip.”    Azaba  düçar  olurlar.  Sigaranı  yakacaksın  da  maşan  yok. “ Maşasız  al  diyecekler,  maşasız  al.” Azaba  uğrarlar.  Kıyma  yapılmazsın  korkma.  Allah  Rahim’dir. Edepsizlik  yaptın, “ oradan  ateşi  maşasız  al,” diyecekler. Azaba  düçar  olurlar.

            İnkâr  edenler, inkar  edenler  büyük  günah  işlemiş  olurlar, fakat  dinden  çıkmazlar  ha. Dinden  öyle  kolay  kolay   çıkmaz.

            “ Dinde  vacip  yoktur,”  der. O  zaman  tamam  işte.  O  zaman  tam  mareşal  oldun,  küfrün  mareşali  Bitti.  

            “  Hali  vakti  yerinde  olup  da  kurban  kesmeyen  bizim  camimize  yaklaşmasın. ”     ( H. Ş. )   diyor,  Sallallahu  Aleyhi  ve  Sellem  Efendimiz…

O  halde  kes  sen  de.    Allah  cümlemizi  bu  günlere  nasib  ü  müyesser  eyleye.  

A m i n.

Dr.M.Derman(k.s)

Eskişehir Vaaz alıntı …