“Mü’min, “Müminin aynasıdır”

Arşın penceresi kalbin gönül kısmındadır. O aralıktan bakmaya çalış…

Lâfların tuhaflığına bakma ve sapıtma…

Kendinde tanımadığın bir dost taşıyorsun. Allah insanın içinde âdemiyet hamulesine sarılmıştır. Fakat bunu bilen çok azdır.

Kader, Allah’ın hiç bir peygambere ve meleğe bildirmediği, ken­ di ilminde gizli ve herşeyi kâinatta içine alan ahenk… Bu ahenge uyan mümindir. Diğerleri hayır.

“Mü’min, “Müminin aynasıdır” hadis.

“Ya habibim: Sana bakıyorlar amma göremiyorlar” Âyet :

Hakiki mümin bir aynadır. Onda .”El Mü’min” esması mütecelli­

dir. Onu görmek mümkündür.

Mü’min, insan şekliyle Allah’ın esma tecellilerinin göründüğü

bir aynadır. Görmek güç. Görmek kolay…

“Vücuhun yevmeizin basıratın ila Rabbiha nazıra” âyet.

İnsanın en mahrem yerinde ALLAH gizlidir.

Bir tohumda bir orman gizlidir. Bunun gibi…

İnsanda, HAK güçleriyle gizlenmiştir. Bu gizlenmeyi yapan per­

deleri kaldır.. Yırt…

Eğer çıldırmazsan gör Hak’kı o zaman…

Bundan dolayı hakıyki mü’min diğer mü’mini kardeş bilir. Sev- gisi, nebat. hayvan. maden. insan herşeye şamildir.

Herşeyi insan Allah için sevmelidir.

Allah’ın Rahim esmasıyle sevmelidir.

Hak’kın yarattığı her ne var ise azizdir. Çünkü Hak’kın kudret ve

güçleri onda ortaya çıkmıştır. Allah aziz ve hakimdir.

Mü’min başkasını kendine nümune almayacaktır. Başkasına nü

mune olacaktır. Din, olgun, kamil insanların iç alemindedir. Ancak, doğruluk, adalet, fazilet, yekdiğerine hürmet ve sevgi süsleriyle dışarı­ ya akseder.

Hak murat etti, topraktan bir bedende bütün kudret ve güçleriy­ le, kelâmiyle görünmek arzuladı.

İnsana bir istidat verdi. Kemâle ermesi için de “Kelime-i Şeha­ det” ile kelâmdan kalbe kalbten gönüle oradan da kendisine varma yo­ lunu gizledi.

Kemâle ermek demek: İnsanın mahreminde olan bütün manevi hünerlerin aslına varmak ve o asıl ile bulunmaktır…

Dr.M.Derman(k.s)

Allah Dostu Der ki…

3 thoughts on ““Mü’min, “Müminin aynasıdır”

  1. Rabbim razı olsun bize ulaşan bu değerli eşsiz sözler ulaştırandanda razi olsun 🤲

Bir Cevap Yazın