Allah Dostu Der ki…

İnsanın anlama hududuna ilâhi sır ve kuvvetlerin varlığı an­cak mucize, büyük tesadüf, şans kelimeleri ile girer. Ve insan yine bunu, gaflet hududundan çıkamadığı için şüphe içinde, bocalama halinde idrâk eder, reddedemez.. Hâdise vardır; anlayamadığı

hâ­diseleri garip ifadelerle mırıldanır durur.

Bu hâdiselerin arkasında Allah’ın dostuna verdiği bilinmeyen kuvveti gizlidir. Bunları anlamak için, başıboşları, miknatisin de­mir tozlarını çekişi gibi toplayıp derleyecek adam lâzım… Nerede bu ? Hâlâ anlayamadı iseniz sizle işim yok.. Su bulunmadan boru döşenmez. Nefer Razî ile Rıza Paşa arasında çok fark vardır..

Biraz uykusuz kal.. Uykusuzluk bir şey yapmaz.. Uyku ilâcı alıp da uyuyanlara bakma.. Onlar zaten uyanık değillerdir.

Alıştıkla­rından ayrılmak istemezler de ondan ilâç alırlar.

Görmede ışığa ihtiyaç var; işitmede lüzum yok.. Görmeden ef­daldir duymak…

Essemîül basîr; tekaddüm vardır…

Bir dağdan büyük bir kaya kopar yuvarlanırsa, arkasından bir­ çok küçük taşlar düşer. Taşlar kadar bile olamayanlara yazıklar ol­sun.

Hakiki imanlı insan yalan bilmez, ölümden korkmaz, kadere bo­yun eğer, herkese kardeş nazarı ile bakar, böyle oldu mu, onda riya yok… Midesine haram giremez. (Girmez değil) dikkat.. Bunlardan mahfuzdur. (Masum değil) .. Bu hale bir anlık sabır yüzünden gel­mişlerdir. İşte bu gibilerden; ne gökteki kuş, ne denizdeki balık ka­çar, sokulurlar yanına kırk yıllık dostmuş gibi. Bütün eşya ve mah­lûkata karşı bir edep içindedirler. Bu edep, bağlı oldukları nizam, kâinatın kanunudur.

Buhar soğuğa maruz kaldığı zaman ona emrolunan yağmur ol­mak edebine girer, itaat eder. Bu edeb Allah’a itaattir, secdedir.

İlk bahar gelir, ağaçlar, çimenler yeşil olma emrinin edebine bürünürler.

Her türlü hâdisat ve hayat tezahürleri yekdiğerine muhtaç bir edebe bağlıdır. Bu edebin devamını Rahim olan ve yekdiğerine hür­ met eden hâdisat temin eder…

Bu edebe girene mahlûkat ve mevcûdat, eşya hürmet eder ki, işte tasarruf dedikleri budur…

Velilerin kerameti bu edebin , kendilerine gösterilen hürmetin tezahürleridir.

Köpeğe iyi bakan adama köpek kul köle olur. Sebep: Köpeğe yardım etmek köpeğin hürmet edeceği hududa girmek demektir. Köpek habersiz olarak sahibinin tasarrufuna girmiş olur. Bunun döndürülmüş ve kaybolmuş sırrı insanlar tarafından “Sadakat” ke­limesiyle ifade edilir. Her türlü mâhlukat ve eşya da böyledir. “İyi­likle yılan bile deliğinden çıkar” sözü bunun başka türlü, uzaktan görünen bir ifadesidir.

Velîler, yanındaki müritlerini, bu edebe sokmağa çalışırlar. Bu edebe girdiler mi; onların da paslı, rutubetli olan kalp pencereleri açılır. Onlar da onlardan olurlar…

”Ahlâkı itmam için gönderildim.” hadîs-i şerîfinin en basit izahı buradan başlar. Bu çok uzun bir hudud meselesidir. Söz, yazı, izah­ la olmaz. Sonra ne çıkar. Bilen zaten biliyor . Bilmeyen daha olgun değil.. Bu kadar yeter.

Benim çocukluğumda insanlar dikeni olmayan güller gibi idi. Şimdi gülü olmayan diken halindedirler.

Allâh’a şükür, bağışlarsa benim güzel bir gülüm var …

Dr.M.Derman(k.s)

Hayırlı Cumalar….

2 thoughts on “Allah Dostu Der ki…

 1. Siyah gül;

  Dünya üzerinde bir tek ülkemiz sınırları içinde, Halfeti’de yetişmektedir siyah gül. tohumları alınıp başka bir yerde yetiştirildiğinde siyah olmazlar. Kem gözlerden ve sığ dimağlardan özenle gizlenmiş bir hakikati haykırır siyah gülün hikayesi.

  Anadolu’muz da has bahçelerinden bir bahçesidir Allah’ın erenler yurdu, evliyalar ocağıdır.

  Can’ımın özünün gizi olan Hocam da bu has bahçenin Siyah Gülüdür, öylesine narin ve öylesine ender bir güldür. Bıraktığı izinden yürüyebilmeye havas koymak bile bir değil bin yürek ister.

  Bazen derin bir hüzün çöküyor bazı yazılan yorumları okuduğumda, mirasını menfaatlerini uğruna çarpıtarak kendilerine mal etmeye çalışan sığ dimağları gördüğümde, duyduğumda. Ne zaman böyle olsa derinlerin derininden bir ses usulca fısıldıyor
  La Tahzen.

  Selam olsun Has Bahçe’nin Güllerine.

  1. Gönül dilinin kaleminize akması ile ,
   deryalar kadar derin ifade ettiğiniz bu kıymetli satırların üstüne diyecek bir şey bulamadım…
   Sadece şükürler olsun ..
   “Rabbim bizimle beraberdir”
   Gönülden selam ve sevgiler bizden de…..

Comments are closed.