Onun için âlemlere rahmet gelen Rasûlullah Efendimiz şu girdiğimiz Recep Ayını çok methederdi.
Bilirsiniz biz İslâmların bir çok geceleri vardır. Gece, gece!.. Bu geceler; Regaib Gecesi, Mevlüd Gecesi, Ber’at Gecesi, Mi’rac Gecesi, Kadir Gecesi.
Bu geceleri her İslâm bilir bilirsiniz.
Regaib bu içini geçtiğimiz için söylüyorum mevzumuzda değil.
Regaib Arabçada regibe kelimesi vardır regibe.
Bu cem’idir, çoğuludur. Gözlük, gözlükler gibi .
Regibe, regibeler regaib. Rağbet olunan şey demektir regaib. Recebin ilk cuması perşembeyi Cuma’ya bağlayan gecedir,değişmez bu.

Allah insanları…, onların kendi hususî kanunlarıyla ifade edilir.
Bazı hocalar çıkar vaaza:
“İşte efendim bilmem ne ettikleri gece, aman aman aman aman maazuallahu Teala!”
Böyle edebsizce lakırdı edilmez.
Regaib kelimesinin Arabçada bir de kevnî mânâsı vardır.
Ben iyi bilirim Arabça haaaa.
Öyle bennen fındık atılmaz.
Öyle gaveleynen güveleynen iş yok.
Regaibin iki mânâsı vardır.
Birisi regibe den gelir; rağbet etmek, kıymet etmek.
İkincisi de gayb mânâsına gelir bir mânâsı da, gayb mânâsına. “Nerdeymiş bu?”
Ben Ahteri de bulamadım.
Bazısı söyler. Ulan Ahteri şu kadar kitap.
Firuz Abadî’ nin altmış ciltlik okyanus diye bir luğatı vardır. Yedi yüz elli bin kelime vardır içinde.
İlk Arap lüğatını yazan insandır. Altmış cilt.
Onu tevhis etmiştir Türkçeye mürkçeye.
Aç onları da bak. Ama nasıl açacaksın.
Nur-u Rasûlullah’ın Nur-u Muhammedinin (Sallallahu Aleyhi Vessellem) Levh-i Mahfuzdan ayrılıp dünyaya indiği gecedir Regaib Gecesi.
Gök ehli bizden aşağıya gitti diye üzüldüler, onlar için gayb. Arz için şevk-i şadumanî Ragbet Gecesidir.
Rasûlullah Efendimizin valide-i muhteremeleri, Allah şefaatine nail Eyleye. Hz. Âmine, mübârek babaları Abdullah bunların evlendikleri gece değildir Regaib Gecesi.
Yanlış anlamayın! Hz. Amine’nin kendisinin hâmile olduğunu hissettiği zamandır. Anlaşıldı mı?
O gece ben hâmile oldum diye hissetti.
Aş görmeye başladı, işte bilmem şunu kesildi, bunu kesildi. Kendisinin hâmile olduğunu anladığı gecedir Regaib gecesi. Yoksa Hz. Abdullah ve Hz. Aminenin evlendikleri gece değildir.
Onun için bunu karıştırmayın.
Büyük insanların, Allah’ı bütün beşeriyete bildirdiği insanların, hayat-ı hususuyilerine parmak atmak, biçimsiz anlamak, şirke sokar insanı şefaatından tekme yemeğe başlar insan.
İkincisi Regaib Gecesinden sonra Mevlüt Gecesi.
Mevlüt Gecesi kâinata nurun indiği gece. Rebuevvelin 12.

Gündüz değil baksana. Hep gece!
O halde gece namazinâ kalk.
Hep geceden bahsediyor, Perşembe gününden bahsetmiyor. Başka bir gece daha var.
Berat Gecesi Şaban’ın 15. gecesi.
Bunun da kâinata rahmetin indiğini biliyoruz. Cebrail(a.s.)’in Hz. Rasûle görülüp Sen Peygambersin tebliğ ettiği gece.
Berat Gecesi.
Bir de Mirac gecesi vaar.
Ramazanın 27. gecesi.
Hergün Mi’rac Gecesi oğlum bakma.
İşi gizlemek için yirmi yediye getirmişler onu.
Ötekiler gaflet içinde…
Gaflet içinde şey eder yirmi yedinci gece sabaha kadar oturur,oturur bir yerde açılmaz…

M.Derman(k.s)

Ses kaydı(61-62)