Mevlid kandilimiz mübarek olsun 🌸

Cenâb-ı Allah insana beş hassa vermiştir.

Bakınız parmaklarımız bir, iki, üç, dört, beş.

Bunların bütün oynayışları, hareketleri Cenâb-ı Allah’ın izniyle olur.

Yalınız Cenâb-ı Allah bu parmakları O’nun izniyle oynatırsın. Yalınız irade-i cüzziye vermiştir hangisini oynatacağını sana bırakmıştır. “Ben bunu oynattım.” Allah buna karışmıyor, buna da karışmıyor.

Hangisini oynatırsan oynat!

İrade-i Cüz’iye verdiği için parmağını biçimsiz oynatırsan kafanı kırar. Onun için haram, cehennem, cennet bunun için yaratılmıştır.

İrade vermiştir ben bunların hepisini ben oynatırım.

Amma arzuladığını sen oynatırsın demiş irade vermiş sana, bir mükellefiyet vermiştir.

O halde bu parmağını biçimsiz oynatırsan kafanı kırarlar.

İşte bu parmağını nasıl oynatacağın, rızaya nasıl gideceğin,Sallallahu Aleyhi Vessellemi göndermiştir kâinata.

Onun için ibadet insanın içinde meknuz olan Nur-u Rasûlullahı ortaya çıkarır.

Kur’ân-ı Kerimde zâten: “ve lakinne ekserahüm la ya’lemun” âyet-i kerimenin birisi bu.

“ve lakinne ekserahüm la ya’lemun”

Fakat onların çoğu bilmezler.

“Kimler onlar?”

Hepimiz. “ve lakinne ekserahüm cahilun”

Bir kısmı da câhildirler, onların ekserisi câhildir. Bir kısmı da gafildir.

“La ya’lemun” olanlar.

“Ekserihum la ya’lemun” fakat onların çoğu bilmezler, bilmemezlikleri doğrudan doğruya kendi kibirlerindendir. Bilmeyen insan kibir içindedir.

“Ekserihum câhilun.” Fakat onların ekserisi de câhildir. Onlarda şirktedirler, câhil adam da şirktetir.

“Ve ekserihum gafilun.” Gafil olan da bir elini o tarafa atmış, bi elini bu tarafa çekip duruyor.

Şu Hoca böyle dedi. Bu Hoca böyle dedi.

Acaba şurada secde lâzım mıdır?

Yok efendim gül kokladım orucum bozuldu mu?

Efendim şuramı kaşıdım.

Bunlar serseri sınıfıdırlar.

Bunlara ahrette hiçbir şey yoktur.

Süpürgeci bile olamazlar.

Hiçbir şey olamazlar.

Süpürgeci bile olamazlar.

İbni Nakkâş vardır. Müfessir. 763 Hicri tarihinde vefat etmiştir.

İbni Nakkâş… cilt cilt kitapları vardır.

Hiçbir yere müracat etmeden Kur’ânı tefsir etmiştir. Bir, tane daha vardır Niğmetullah Nahcivanî denir.

İki ciltlik onunda vardır.

O da hiçbir yere şey etmeden, müracat etmeden Kur’ânın icaz mânâlarını şey etmiştir.

İbni Nakkâş kitabında der ki:

“Kur’ân-ı Kerimde bir, iki, üç, dört kelimelik bir âyet vardır. Bu Âyetin içinde beş tane “Mim” vardır, “Mim”.

Birbirini takip eder. Bunları keşfeden adam bu nura kavuşur!” der.

Mânâsı ama onun o nurlan alakası yok. Derinliğinde var.

“Ala ümemi mimmen meak”

Bir iki, bir iki de onda beş tane “Mim”.

Bu “Mim” leri birbirine eklersen oğlum varyoz olur. Şöyle bir buzdan yapılmış bir sürahi farzedin

Su donmuş buz olmuş.

Güneşe arz ettiğin zaman eriyiverir.

O buz sürahi su oluverir.

İşte “Ala ümemi mimen meak” âyeti senin içine girdiği zaman, o zaman o nur parlarsın.

Kafan bambaşka olur.

Yok olur insan.

Suyu sıcağa tuttuğun zaman bir saat sonra çaydanlığın dibinde su kalmıyor. Hepisi buhar olup gidiyor.

Onun için aziz cemaat bu lakırdıları bir yerde bulamazsınız. Kitap sayfalarında da yoktur.

Âhir zamandayız.

Hepimizin çoğu da kırkı aşmıştır.

Kırk sene daha yaşayacak değiliz.

Âhirette kahveler kurulmuş. Lokantalar, sinemalar, balolalar, câmiler, mescidler hepisi vardır. Hangisini istersen.

“Efendim nasıl varımış?”

Âhiret âlemi bu vücud nesnesi ile görülmez fakat secdeye başını koyanlar buna adam akıllı inanmıştırlar.

Yarın bu toz duman dağılacak kimin atlı, kimin yayan olduğu ortaya çıkacaktır.

Görüşürüz aşağıda. İstediği kadar “vır vır!..” etsinler.

Şurda bir adam vardı geçerken, otomobiller, binalar, elbiseler, mağazada şunlar bunlar.

Geçerken kimi idi bu?

Efendim vefat etti dediler.

Vefat eder, ölür, geberir, çatlar insan. Zıbarır.

Seksen türlü ölüm vardır.

Vefat etmeye çalışalım.

Vefat da etmeyelim, kalıp değiştirelim.

Onun için âlemlere rahmet gelen Rasûlullah Efendimiz şu girdiğimiz Recep Ayını çok methederdi.

Bilirsiniz biz İslâmların bir çok geceleri vardır. Gece, gece!.. Bu geceler; Regaib Gecesi, Mevlüd Gecesi, Ber’at Gecesi, Mi’rac Gecesi, Kadir Gecesi.

Bu geceleri her İslâm bilir bilirsiniz.

Regaib bu içini geçtiğimiz için söylüyorum mevzumuzda değil.

Regaib Arabçada regibe kelimesi vardır regibe.

Bu cem’idir, çoğuludur. Gözlük, gözlükler gibi .

Regibe, regibeler regaib. Rağbet olunan şey demektir regaib. Recebin ilk cuması perşembeyi Cuma’ya bağlayan gecedir değişmez bu…

Şimdi büyük insanlar, mukaddes insanlar…

Allah insanları…, onların kendi hususî kanunlarıyla ifade edilir.

Bazı hocalar çıkar vaaza:

“İşte efendim bilmem ne ettikleri gece, aman aman aman aman maazuallahu Teala!”

Böyle edebsizce lakırdı edilmez.

Regaib kelimesinin Arabçada bir de kevnî mânâsı vardır.

Ben iyi bilirim Arabça haaaa.

Öyle bennen fındık atılmaz.

Öyle gaveleynen güveleynen iş yok.

Regaibin iki mânâsı vardır.

Birisi regibe den gelir; rağbet etmek, kıymet etmek.

İkincisi de gayb mânâsına gelir bir mânâsı da, gayb mânâsına. “Nerdeymiş bu?”

Ben Ahteri de bulamadım.

Bazısı söyler. Ulan Ahteri şu kadar kitap.

Firuz Abadî’ nin altmış ciltlik okyanus diye bir luğatı vardır. Yedi yüz elli bin kelime vardır içinde.

İlk Arap lüğatını yazan insandır. Altmış cilt.

Onu tevhis etmiştir Türkçeye mürkçeye.

Aç onları da bak. Ama nasıl açacaksın.

Nur-u Rasûlullah’ın Nur-u Muhammedinin (Sallallahu Aleyhi Vessellem) Levh-i Mahfuzdan ayrılıp dünyaya indiği gecedir Regaib Gecesi.

Gök ehli bizden aşağıya gitti diye üzüldüler, onlar için gayb. Arz için şevk-i şadumanî Ragbet Gecesidir.

Rasûlullah Efendimizin valide-i muhteremeleri, Allah şefaatine nail Eyleye. Hz. Âmine, mübârek babaları Abdullah bunların evlendikleri gece değildir Regaib Gecesi.

Yanlış anlamayın! Hz. Amine’nin kendisinin hâmile olduğunu hissettiği zamandır. Anlaşıldı mı?

O gece ben hâmile oldum diye hissetti.

Aş görmeye başladı, işte bilmem şunu kesildi, bunu kesildi. Kendisinin hâmile olduğunu anladığı gecedir Regaib gecesi. Yoksa Hz. Abdullah ve Hz. Aminenin evlendikleri gece değildir.

Onun için bunu karıştırmayın.

Büyük insanların, Allah’ı bütün beşeriyete bildirdiği insanların, hayat-ı hususuyilerine parmak atmak, biçimsiz anlamak, şirke sokar insanı şefaatından tekme yemeğe başlar ..

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı…

8 thoughts on “Mevlid kandilimiz mübarek olsun 🌸

  1. Allah razı olsun. Bu geceyi ihya edenlerden eylesin Rabbim.

    1. ALLAH’ım razı olsun. Hizmetlerine nail eylesin.

  2. ALLAH razı olsun cümlemizi selamete çıkarsın Rabbim

  3. Paylaşımınız için teşekkürler. Kandilimiz mübarek, dualarımız kabul,günahlarımız affolsun inşallah

  4. Allah razı olsun inşaallah. Efendimize komşu eylesin inşaallah

    1. Allah bu mübarek geceleri anlamayı nasip etsin

  5. Allahım görderdiğin bu veli kulun için elhamdullahi rabbil alemin.

Comments are closed.