Cuma’nın feyz ve bereketi üzerimizde olsun…

İnsanın süsü haya duygusudur.

Dil ile öğüt verene uyma,

Fiili ile öğüt verene uy.

Nefsinle hasımlaşma o senin değildir Sahibine bırak.

Halini gizleyen velidir.

Gıpta, haset, tamah hisleri ile, fazilet, doğruluk, adalet, şefkat süslerine toz kondurma.

Dünyada tek bir mabet vardır. O da insan vücudu. Bu vücut bir mekândır. Kendini temiz tut.

Kudret âlemine cehalet ayaği ile vurma. Beyazla olduğun zaman siyahı unutma.

İspata uğraşma inançlarını,

İspat, varlığından şüphe edilen meçhullerin aranma yoludur.

Kireç taştır,

Su da sudur,

Fakat su onu eritir,

Su yumuşaktır,

Taş serttir,

Sen de yumuşak ol.

Sertler, geç de olsa önünde diz çöker. Sabır, hilesi olmayanın hilesidir. Sabırlı ol….

Yaptığımızdan utanırız, elimizde bir ihtiyar olduğunun delilidir. Söze dikkat edin. Gelişi güzel lâkırdı değildir.

Yapıp yapmamada ihtiyarımız varsa, o halde utanma nedir? Bu bir edep meselesidir, cevabı söylenemez.

Duvara dayanma yıkılır.

Ağaca dayanma kurur.

İnsana dayanma ölür.

Allâha dayanan ne yıkılır, ne kurur, ne ölür.

Bu sözleri; noksanlarımızı düzeltmek için söylüyoruz. Bağırmıyoruz. Bağırsak iş değişir.

Bu kubbenin altında bir göz ara. Seni sevsin.

Kör, görenin koluna girerse çabuk yol alır.

Deniz korkunçtur ama balıklar için değil.

Kurt zalimdir ama düzeni, hilesi yoktur.

Resûller Resûlü buyurur: Helâk olacağınızı bilseniz

dahi doğruluktan ayrılmayınız, kurtulmak için tek ümit dahi olsa yalana baş vurmayınız.

Vicdanı ferahlandıran şey sevaptır. İçi kemiren şey günahtır.

Gül kokan bir ceset, semalar kadar temiz bir ruh. Büyük nehirler gibi coşkun iç âlemleri olanlara, başını secdeyi rahmana koyanlara söylüyoruz.

Şişmeyi semizlik sayanlara sözümüz yok.

Bu sözler rasgele kimselerin kulağına girmekten çok yücedir.

İrfan sahibinin makamı yükseldikçe, halk gözünden düşerler. Yıldızlar da böyledir. Kabahat kimsede değil yıldızlarda mı? Hayır. Halkta mı? Hayır. Bütün kabahat tam görmiyen gözlerdedir.

Tek elle alkışlanmaz.

Boş tarafınız varsa onu Allâh ile doldurun. Söz bağladık. Huzur içinde kalın.

M.Derman(k.s)

Allah Dostu Derki…