Hayırlı Kandiller

Bir de Mirac gecesi vaar.

Ramazanın 27. gecesi.

Hergün Mi’rac Gecesi oğlum bakma.

İşi gizlemek için yirmi yediye getirmişler onu.

Ötekiler gaflet içinde…

Gaflet içinde şey eder yirmi yedinci gece sabaha kadar oturur oturur, bir yer de açılmaz!

Ötekisi Kadir Gecesi, Kur’ânın Cebrailin tankerine konarak Hz. Rasûlün kalbi mübârekine böyle civatayıp indirildiği gece, Kadir gecesi.

O halde mi’rac Rasûl-i Ekrem için efdaldır.

Kadir gecesi ümmetine efdaldir.

Kadir gecesi bizim, Mi’rac gecesi Rasûlullah Sallallahu Aleyhi Vesselemindir.

“Efendim Miraca Rasûlullah Efendimiz nasıl gitti?”

Hala münakaşadadırlar. Hala hocalar, alimler münakaşa ediyor.

“ Efendim acaba uykuda yakaza halinde mi gitti, rüya mıydı, nüma mıydı?”

Böyle birbirine Hacivat gibi: “Yok rüyaydı yok buydu!”

Ben size açıkcasını söyleyim.

Kur’ân-ı Kerimi açıp bakın oğlum.

Bunları mırıldanan herifler Arap da bazen Arapça bilmez. “Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ile mescidil aksallezi.” “Subhanellezi!” Aman Yâ Rabbî.!

Aman Yâ Rabbî bu ne büyüklük. Nasıl benim aklım ermiyor demek.

Subhanellezi esra; kulunu böööööyle götürdü.

Esra, götürmek. Bi abdihi, kul olarak kul, kul!

Kul demek, cesedin içinde ruhu olup konuşan adam demektir. Ölürse insan ruh gider ona ya leş derler, ya cesed derler.

“Bi abdihi leylen” diyor.

Kul olarak, kul olarak demek yiyen, konuşan.

Rasûlullahı demek şöyle almış Cebrail Aleyhisselâm buradan: “Bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi” Götürmüş Kudüse bırakmış. Bir an-ı vahidde.

“Nasıl olur?”

Ulan olur be!

Şimdi şimdi bakıyorlar, diyorlar ki: “Efendim işte bu güneş dönüyor. Güneşin etrafında arz dönüyor. Gece gündüz oluyor. Nebatlar şey ediyor. Güneşden uzaklaşıyoruz, üşüyoruz kış oluyor. Yaklaşıyoruz şey?” “Bunları kim yapıyor diyorsun …, “Allah yapıyor yavv!”

Eeee Allah yapıyor. Eee? Bunu

yaptıktan sonra bir adamcağızı alıp şuradan alıp şuraya götüremez mi?

“Efendim değişmez, kâinattaki hadise değişmez!”

Sen mi imzaladın yapılırken bunun şeyini?

Allah istediğini yapar yavvvv!

Ondan sonra: “Efendim ben hristiyanım, ben nasraniyim, ben bilmem neyim!”

Dinlerini şey eder herifler.

onlar kendi peygamberlerine de inanmıyorlar.

İncilde yazıyor, Tevratta yazıyor diyor ki: “Bir âhir zaman Peygamberi gelecektir!”

İncil’de yazıyor Hz. İsa söylemiş, Hz. Musa söylemiş. Eeeee kitaplarınızda yazıyor. Son peygambere inanın.

“Yo biz ona inanmayız!”

O halde sen peygamberinin dediğine de inanmıyorsun.

Onlar Hristiyan da değildir.

Kendi dinine inansa Son Peygambere de inanacak.

Bunlar bir nev’i serseri oğlum!

Anladın mı? Senin bileceğin bu…

Vaaz Alıntı….

M.Derman(k.s)

6 thoughts on “Hayırlı Kandiller

  1. Şu vaazın güzelliğine doğruluğuna bir bakın. Maşallah sübhanallah. Allah’a sonsuz hamd olsun ki, Münir Derman hocamız teşrif etti de bunları biz insanlara söyledi. Hâlâ da söylüyor. Çünkü okuyor görüyoruz. Allah makamını nur etsin melek hocamız. Amin.
    Hayırlı idrakli kandiller dilerim.

  2. Hayırlı kandiller. Hocamızın bu vaazı youtube’da hangi videoda acaba?

    1. Size de hayırlı kandiller(kayıt-62)

  3. hocamızın vaazlarını dinlemeyi çok isterdim.Ama yazdıklarını okumakta dinlemek gibi.Onun gibi Alim yok bu zamanda.

Comments are closed.