ENNALLAHE RABBE RABBEKÜM

(Ennallahe rabbe rabbeküm) Meali: Ben Allah Rab’bım, Rab’bınızın. Bu ayeti kerimeyi hakiki anlayan Kur ‘anı . Kerim’i tamamıyla anlar. En mühim ayetlerden birisidir.

(Errasihûne fil ilim) ayeti kerimesinde rasih olanlar ancak anlarlar…

RAB: Allah’ın kudretlerinin tecelli ettiği ne ise orada Rabbım. Bu tecellim görünmez. Onun mevcudiyetinin rabbiyim…

Sizin de Rabbınızım… Kâinatta herşey benden tecelli etmiştir. Fakat ben o şey değilim… Bunu idrak ederseniz doğru olduğunu anlarsınız. İşte bu da (HAK) dır.(Enel Hak), bunu idrak eden tasdik için söylemiştir.

Ayeti Kerimede (Enel RAB) denilmemiştir. (Enallah) denilmemiştir. (Görmediğim Allah’a secde etmem) sözü budur. Tecelli eden herşeyde Rab şeklinde kudretleri görüyorum ve o (HAK) dır,diyorum. Ve Allah’a secde ediyorum demektir.

Rabbımı gördüm (Miraç’da),

Rabbıl izzeti gördüm. (Miraç’da),

Rabbımı genç bir insan şeklinde gördüm. (Miraç’da)

Herşey Allah’da hazır ve nazırdır. O olmasa hiçbir şey yoktur.

MUSA: Rab, bana kendini göster dedi.

Allah, bana kendini göster demedi.

Rab, dağda tecelli etti. Halbuki Musa’nın (El basir) olarak rabbın tecellisinin kuvveti fazlalaştı. O kuvvetten dağ eridi

Rabbıssemavat.Rabbıl ard. Rabbıl âlemin. Rabbıl maşrıkeyn. Rabbılmagrıbeyn. Rabbınnas. Rabbilfelak…

Hülâsa: Mutlak hakikat Allah’dır.

Her şey ne varsa ondan… Fakat hiçbir şey o değil…

Kudretini gösterdi (RAB) oldu.

Göründü (HAK) oldu.

Her şeyde ve insanda tecelli eden Allah’ın kudretleri (Rab) dır. Bunların Allah’ın kudreti olduğunu bilmek ve tasdik etmek

(Hak) dır.

Allah: (Kudret ve güçleri ile birşey sarf etmeden) yalnız (OL)

demesi ile yarattığı şeylerin,kâinatın,o güç ve kudretleri dolayısıyla onların (Rab) bıdır.

Güneşin ziya neşri nasıl ise, Allah’ın kudret ve güçleri de kendisinden nebean eder. Esmalar işte böyledir. Bundan dolayı da (Rab) dır.

Güneşin ziya ve hâyât hüzmeleri güneş değildir. Güneşin kudretlerinin görünüşüdür. Her şeye ziya, kudret, hararet veren o hüzmelerdir. Bu, güneş değildir. Ondan çıkan hüzmelerdir.

(Ahadiyet); kesrete, (Allah) Rab. İlâh. Hak lâfzı mübarek­ lerinin tecelli ve manaları ile intikal etmiştir.

(Ben bir gizli hazine idim, görünmek istedim) hadisi kutsisi bunu gizli kapaklı ifade etmektedir.

(Rab) Allah demek değildir. Kudretleri güçleri ile görünmesi (Rab) dır. Allah, ilâh değildir. Tecelli eden güzel esmaları ile (ilâh) dır. Bunu iyi anlamak lâzımdır…

O halde: Ya Allah. Ya Rab. Ya İlâhi, Ya Hak mübarek lâfızları başka başkadır.

Resulü Ekrem’e nail olan ilk ayet:

Seni yaratan (Rabbın) ismi ile oku.

Allah’ın ismi ile oku denmedi…

Burası yukarıda kısaca anlattığımızın hülâsasıdır. Çözmeye

çalış.

Anla. Daha uzun söylemek doğru değildir.

M.Derman(k.s)

Allah Dostu Der ki…

Hayırlı Cumalar

5 thoughts on “ENNALLAHE RABBE RABBEKÜM

  1. Çok düşündürücü ve bir o kadar da aydınlatıcı bir vaaz. Allah Melek hocamızdan razı olsun. Nur içinde olsun daima. Esmalari idrak için, harikulade bir anlatım. Anlamayan daha da anlamaz bu anlatımdan sonra .
    Hayırlı cumalar . Allah’a emanet

  2. “Ben sizin Rabbiniz degilmiyim”? “Kalu bela evet sen bizim Rabbimizsin “dedigimiz Bezmi Elest de ki o gun suna soz vermisiz diye dusunurum.Rab: buyuten egiten gelistiren tekamulun gerceklesmesi icin ,sende ki Esmanin ortaya cikmasi tecelli etmesi ile senin yok olup “Onun isminin “belirmesi hali.Iki de bir bilindi bir de iki silindi..O yuzden herkes kendinde tecelli eden Rabbini tanir.Nacizane idrak firsati veren Rabbima sukurler olsun ..Sevgi slmlar Derman hz’lerime ve siz ulastiranlara..

  3. Rüyalarımda görüyorum Münir hocamı onun yaşadığı döneme rastlamamak ama şimdi onu bulmak da tesadüf değil. Bir gün nasip olursa torunlarını görüp onu daha yakından anlamak isterim, o kadar çok şey var ki yaşantısıyla ilgili öğrenmek istediğim, sesi kulaklarımdan gitmiyor gün içinde, Rabbim şefaatine nail eylesin. Bana Bir pencere açtı yolunda gitmeye azmettim. Hocamın sayesinde Dinimi Rabbimi tanımak yakın olmak için can atmaya başlamama vesile oldu…

Comments are closed.