Hayırlı Cumalar..

Men sabere zafere

Sabretmek büyük bir zaferdir

Sabrın sonunda birşey bekleme

Sabır, o işi Allah’a bırakmaktır.

Sabrınızı kat’iyyen zorlamayınız. Zedelemeyiniz.

Sabrı sabır ile takviye ediniz.

Sabır hiçbir şeye hilesi olmayanın hilesidir.

Bu ne demektir.

Bunda: Her şeyin Allah’ın ezelde takdir ettiği maddi ve manevi

kanunlara göre cereyan ettiğini tasdik ve iman ederek o ilâhi kanunlara imkân âleminde uymaktır. Bu sözlerin kısa ve hülâsa ifadesi şu demektir; Akşam oldu güneş battı.

Yarın tekrar doğacak. Bunu hiçbir düşünce ve itiraz yapmadan kabul etmek demektir.

Dünyada her hadise aynıdır. Kimi görünür, anlaşılır. Kimi görünmez, anlaşılmaz. Fakat hepsi bir kanun dahilinde cereyan eder. Bu değişmez, değiştirilemez.Her şeyde sabır bu değişmeyen bazen anlaşılan, çok defa anlaşılamayan kanun icabıdır. İşte hilesi olmayanın hilesidir sözü budur.

Allah (Essaburdur). Yani ezelde koyduğu kanunlara sadıktır. Onubozmaz. Bozarsa halk ettiği şeylerde,kanunlarda noksanlık var demektir.

Cenab-ı Allah sabrı belâ ve musibet nisbetinde ihsan eder.

Sabır ile Allah’ın takdir ve inayetine intizar bekleme ibadetdir. Bunlar hadistir.

Sabır bir nevi şahsi kahramanlıktır.

Yoksulluk, acı, keder imkânsızlıklarla doludur.

Dünyada en büyük kuvvet inanmış (insandır).

Cesur bir düşünce ile, tamiri çok çetin ve İmkânsız olan ağır

şartlar altında sabrın en büyük ilâhi bir kuvvet olduğunu unutma­ malıdır.

SABRI CEMİL diye islâmda bir tabir vardır. (Allah cemil ve cemali sever) mübarek sözü sabrın Allah tarafından sevildiğini ilan eder. Zira (Allah sabredenleri sever) Ennallahe yuhibbus sâbirun). Çünki Allah’ın en büyük esmalarının hepsi (Essabur) esmâi ilâhisinde toplanmıştır…

Dr.M.Derman(k.s)

Allah Dostu Der ki…

Bir Cevap Yazın