Hayırlı Ramazanlar,Cuma’mız mübarek olsun…

Ya Eyyuhellezine amenu, Ey inananlar demektir. Resulüme inananlar, Allah’a inananlar, Kitaba inananlar, ahiret gününe inananlar demektir. Mallarınıza, evlatlarınıza o kadar sarılmayın Allah’ın zikrini unutursunuz sonra sonunuz… hasirun…helak olursunuz. Onun için Cenab-ı (s.a.v.) Efendimiz bir Hadisinde buyuruyorlar ki, benim korkum ahir zaman ümmetim içindir diyor. Ahir zaman ümmeti biziz işte biz, biz. Amma şu, basit bir ustanın yaptığı şu çamurdan mihrap yok mu?. Oraya dönüp başını yere koyuyor musun, korkma! Korkma. Korkacak hiçbir şey yok, arkada Hazreti Resulü sav var. Allah’ın Habibi, O var. Onun için Ramazan aha geliyor. Ramazanda efendim orucu şu bozardı koklarsan bozulurdu bilmem ben onlardan bahsedecek değilim size. İçerden doğru kalpten doğru orucun manasını onun, güzel İslam’ın duyacağı zevklerden bahsedeceğiz fakat Allah nasip ederse belki Ankara’ya gitmek var… O secdeye başını koyan adam iyi insan namzet’idir. İyi insan namzedi(adayı).

Dünyada iyi insanlar tükenmez efendiler. Her zaman vardır. Evliyayi tahte gıbabi la ya’rifuhum Gayri. Bir hadis i kutsi. Hadisi kutsi demek sözler Resulullah’ın mübarek ağzından dökülen sesler, fikir cenabı Allah tarafından Hz. Resul’ün kalbi mübarek’ine ilham edilen fikir. Ev yapacaksın mesela, emir. Nasıl istersem yaparım demek. Bunlara hadisi kutsi derler. Fikir Cenabı Allah’ın, söz Resulullah’ın. Hadis; fikir ve söz Resulullah’ın olursa Hadisi Şerif. Söz ve lafız fikir Allah’ın olursa o da Kuranı Kerim. Allah’ın Kelamı. Onun için dünyada iyi insan tükenmez, her zaman vardır dedik. Bu hadisi kutside Evliyayi tahte gıbabi la ya’rifuhum Gayri: Benim evliyalarım, Benim iyi insanlarım Benim örtümün altında gizlidirler, onları bir ben bilirim. Esen rüzgârın sesinden böyle insanlar binlerce mana duyarak bu gibi insanlar bunları duyar ve bizlere anlatırlar. Sohbetlerinde birçok ölü gönüller dirilmeğe başlar. Uyuşmuş canlara kuvvet gelir. Hatta

ve hatta bir evliyanın menkıbesini, iyi huylarını, başından geçen hadiseleri bir mecliste anlatılsa -Cenabı Peygamberin Hadisi vardır- o meclise Rahmet iner. Rahmet yağmur değildir. Allah’ın meleklerinin get ve hatta bir evliyanın menkıbesini, iyi huylarını, başından geçen hadiseleri bir mecliste anlatılsa -Cenabı Peygamberin Hadisi vardır- o meclise Rahmet iner. Rahmet yağmur değildir. Allah’ın meleklerinin getirdiği rahmettir. Bizim gözümüz onu görmez….

Vaaz alıntı

Dr.M.Derman(k.s)