Hayırlı Cumalar

İnsanda zahir olduğum gibi hiç bir şeyde zahir olmadım. «Allah»

İnsan, Gönül olduğu için Allah’ın sevgili mahlûku olmuştur…

Kâinat bunun için yaratıldı.

Allah da insan gönlünde, insan sesi şeklinde kelâmı ile tecelli etti.

O halde, bu Beden de mukaddeslerin mukaddesi, İlâhi bir lem’a var… Vücud, beden bu Nûrun muhafazası.. .

Vücudunu temiz tut o halde ..

İçini demiyorum. Allah, insanın Ruhu ile meşguldür. Cesedi ile değil… Ruh, cesedde muvakkat durduğu için cesede temizlik emro­ lunmuştur…

«Benim meşgul olacağım şey, emrimden olan Ruh’ladır …. Onun bulunduğu yeri temiz tut, emri… »

İbadet, insanı bulunduğu halden başka bir hale sokmaz. Değiş- tirmez.. Var olan bir Nûru ortaya çıkarır. ..

Sen içini süsle, sendeki gizli kokular dışarı vurur…

Sana senden yakın olan, [gıpta, hased, gıybet] perdelerinin al- tında gizlidir. Bu perdeleri yırt.. Bu huyları kaldır kendinden …

Vücud bir mâbeddir.

İçinde sana senden yakın olan var …

Nûr-u Resûlullah var. Bunların arasında sen varsın… Ne; ma­ kamda olduğunun farkında mısın ?…

Kıymetini bil… Kendini temiz tut…

Gönül, Allah’ın ucunu tuttuğu bir merdivendir.

İnsan bir mekândır. Hiç aklından çıkarma…

İnsan dünya mekânındadır. Amma, aslı Lâ mekândadır.

Ayna yalnız sûretı gösterir. Gönlün sırrını göstermez. Kâmil in­ sanın yüzüne bak, O Allah aynasıdır.

«Mü’min mü’minin aynasıdır» buyurmuş Resûl-ü Ekrem… Amma hangi mü’min?… İşte söylediğim Mü’min O…

Dr.M.Derman(k.s)

Allah Dostu Der ki….

One thought on “Hayırlı Cumalar

  1. Allah rıza olsun. Hayırlı cumalar dilerim

Comments are closed.