Vücuhun yevmeizin naziratun ila Rabbihe nazira…

Aceli isminde bir Veliyullah Bağdat’ta vefat ediyor. Öldüğü zaman Bağdatlılar bunu çok severmişler kabrine götürülmüş. Kabre yanaştıkça bir Reyhan kokusu yayılmış etrafa reyhan kokusu. Cemaat şaşırmışlar ne oluyor diye. Bir güzel bir koku.Devrin sultanına haber vermişler. Abbasiler devrinde böyle biri vefat etti demişler. Sultan gitmiş hakikaten öyle (reyhan kokuyor) o sırada başka birisi ölmüş saraydan o reyhandan istifade etsin diye onun yanına gömmüşler. Koku derhal kaybolmuş. Nasıl kaybolduğunu kimse sezememiş…

Aziz cemaat size bir şey söyleyeyim mi? Allah adı anılmayan bir yuvada hayır yoktur. Allah adı anılmayan bir vücutta da hayır yoktur. Zahiri bilgi ile efendim falan kitabı okudum, şunu okudum, bunu okudum, ben profesörüm, sen bilmem nesin, zahiri bilgiyle kutsi hareme girmeye müsaade katiyen yoktur. Yakınlık âlemine eremez insan. Kıldığımız bu namaz şeriat namazıdır. Şeriat namazı. Kalp namazıyla birleşmezse, noksan olur bu namaz. Ama biz kılıyoruz efendim, kalp namazı nasıl? Huzur, huzur…

Allahu Ekber, bedava… Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrük. Bitti bizim işimiz, imam efendi okuyor hesabımıza. Okudu, okudu, okudu Allahu Ekber bir de bakıyorsun kafa teyyy seylak mahallesine gitmiş. Yahut Odun pazarında iniyorsun Bit pazarında geziyorsun, bazısı trene biner Ankara’ya gider. Bu kıldığınız şeriat namazıdır. Bunu böyle hale soktuğun zaman hakiki namaz olur. E Peki biz beyhude mi kılıyoruz? Ecri sadece derece getirir insana. İlahi varlık âleminde yakınlık bulamaz insan. Vergisini vermiş olur çetelesine işaret olur o kadar. Cenabı Peygamber buyuruyor ki Allah’ın bir cenneti vardır hadistir. Orada köşkler yoktur diyor. Bal (asel) bal lafı edilmez, süt de bulunmaz diyor. Orada yalnız ilahi yüze nazar vardır diyor. Bakılır. Yüzler vardır, tazedir, parlar o günde.

Vücuhun yevmeizin naziratun ila Rabbihe nazira.

Kıyamet suresinde. İşte bu yüz İslam’da vardır ha. Bunları ortaya çıkaranlara biz ,evliya zümresi diyoruz, evliya zümresi. Evliya zümresi Allah’ın gelinleridir, gelin, gelin. Gelinin insan ancak güzel duvağını görür oğlum ancak dış

seyredebilirsiniz, dış süsünü. Belki yüzünde ki nuru, belki hususi kokusunu, işte o kadar. Onlar Allah’ın Reyhanıdırlar buyuruyor Beyazıd ı Bestami Hz. ancak Sıddıklar onları koklayabilirler, kokularını alabilirler diyor. Onlar kendilerini göstermezler çünkü rububiyet sırrının ifşası küfürdür, o kadar. Onun için namaz, niyaz, oruç, şu, bu insanın varlığı vardır, bakırı, bakırı, vücudu. Bakırı Rahmet kimyasıyla karıştı mı altına çevrilir. Bir damla olan ruh insanda ki ruh, vücut sedefinin içinde bir inci olmaya başlar. Onun için bir Ayeti Kerime de;

Fe ulaike Yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. VekenAllahu Ğafurerrahime.

Hakiki müminin seyyiati (kötülüğü) de olsa Allah Gafur, Rahim Esmasıyla onu derhal hasenata (iyiliğe) tebdil eder…

M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı..