Hayırlı Bayramlar..

Allah insan cesedini serbest bırakmıştır.

Resullullah: Benim şefaatim de ruhadır cesede değil… Buyurmuş­ lardır. Onun için HAK temiz olunuz, cesedinizi temiz tutunuz buyu­ rur.

“Hasan-ı Basri” cünup olmuş, rüyada Resul-ü Ekrem ‘i görmüş ve huzura yanaşamamıştır.

Resul-ü Ekrem; Ya Hasan: Çekinme, cünup cesedindir. Ruhun de­ğil .. Temiz vücuttaki ruhla alakamız olabilmesi için nasil camiye ab­ destsiz girmek haram ise;cünup olan vücuttaki ruha hitap ve yanaşmak manevi edep dışı sayılır ve o da haramdır.

Allah ile peygamber arasından ayrılma… Yani emirleri tamamiyle yap demektir bu…

Ben kimseye nasihat verecek bir mertebede değilim. Fakat şunla­ rı söyleyeceğim:..

Kalbin durmadan çarpıyor. Nasıl işliyor. Niçin işliyor, neyi hay­ kırıyor. O et parçası kadar daha olamıyorsun.

Sen ona bağlısın, durursa ne olur onu biliyorsun. Bildiğin zaten o kadar… Bugün kalp vuruşları sahibine küsmüş insanlarla dolu kitleler, dünya…

Kalp hastalıkları şeklinde ortaya çıkar . Zavallı gaflette bulunan­ lar…

Kimseyle manevi bakımdan münakaşa etmeyin. Islah edeceğim derken siz isyan hududuna girersiniz…

Bütün manevi varlığınızı bir dakikada kaybedersiniz.Tekrar elde etmek çok güçtür.

Dünya meşgalesi manevi tarafınıza toz kondurmasın. İnsanın aklı bu hudutta durur.Niçin durur.Onu verene hürmeti vardır da ondan..

Çünkü o huduttan sonra ilahi hudut başlar. Allah’ın hududu… İn­ kar ve bütün yuvarlanmalar bu hudut üzerindedir.

Bu asırda herkesin dilinde, gönlünde bir dert, bir sıkıntı var: Pa­ halılık, geçim derdi, açlık korkusu, endişe… Bir takım arzuların yeri­ ne getirilememesi. Netice sinir buhranı…

Nefes alan her mahlukun rızkını Allah tekellüf etmiştir. Er geç o rızık gelir.. . Rızkı biten göçer gider, amma bu başka bir vesile per­ desi altında cereyan eder…

Hakkın verdiği rızıkdan dolayı başa kaktığı düşüncesi kulda uya­nıp da isyan ve küfre gitmesin diye…

Hastalık, kaza, âfet perdeleri bunların altında gizli rızık mesele­ si… Onun için haramdan kaç… Her türlüsünden. Zira haramlar maddi olsun, ruhi olsun hepsi bir zincirdir yekdiğerine bağlıdırlar…

Hoş tut kendini, hırsa kapılma Sabırlı ol. sinirlenme. Sinir nedir bilir misin?

Kendi aslından haberi olmayanın kendi kendine çifte atmasıdır. Kaderle pençeleşmek, Allah’ın takdir hükmüne isyandır. Dedelerimiz bunu hudutlandırmışlar. İsyana gitmeyelim diye…

Alın yazısı demişler…

Yani Hakkın takdiri ile uğraşma, aklın ile bul da,sükut et… Bu

isyana gitme demektir. Alın yazısı…

Takdirin manası: Nasıl yaratılmış ise onlardaki kanunlar ne ise

ki o (KADER) de yazılı olan Kanunların tecellisi takdirdir. .Tedbir bu Kanunlara dikkat ederek sana verilen düşünce ve iradeye kendi kendine hürmet demektir ki; bunda Hakka inanmak, emirlerine riayet etmek gizlidir.

Dünyaya sessiz geldik…

Sessiz yaşadık…

Namsız, nişansız büyüdük.

Hakkın bir lütfu olur da mağfirete uğrarız. Nişanımızı ötede ta­

karlar. Hak isterse.

Öyle sessiz gösterişsiz fakir kılıklı insanlar vardır. Göçtükleri za­

man halk matem tutar.

Öyle gösterişli, tantanalı Hükümdarlar vardır ki; öldükleri zaman

halk bayram yapar.

Bunların arasında fark yoktur, uçurumlar vardır.

Namsız, nişansız yaşamış bir kişi vaktiyle söylemiş bunları anla-

mıyanlara:

Sureti Rahmanı buldum Sureti rahman benem

Ben bir delû divaneyem

Gör kim ne mamur olmuşem

sözünü hatırlatırız.

Ömrümde kimseye gücenmedim

Bunu bana öğretmediler.

Gücenmek nedir diye.

Kabiliyetim olmadığından öğrenemedim. Kirpi gibi kabuğumuza

çekildik. Kimse ne görür. Gören de dikenli ot sanar geçer gider…

Sırrı söylememek de sırdır.

İncinmek veya incitmek ikisi de birdir bizce…

Kelime halinde bunu biliriz. İçimizde bunlar yoktur. Yalnız in­

cinmemek asıl hünerdir…

Dış giyinişim basit… Bunu zühd için giyiyorum desem nefsimi

öğmüş olurum. Para yetmiyor alamıyorum desem, bu sefer Rabbimi şikayet etmiş olurum.

Kime şikayet edeceğim. Bunu düşünmek küfürdür.

Bu hususu bana sormayın. Ne düşünürsen düşün.

En büyük günah, insanlarla eğlenip, alay etmek olduğunu hatırlatırım

Hakka, kelamına inanıyor. Resul-ü Ekrem’e-gönül bağlamışsanız

sözlerim ayeti kerimenin tefsiridir.

(YA HASRETİN ALEL İBAD)…

Dr.M.Derman(k.s)

Allah Dostu Der ki…

One thought on “Hayırlı Bayramlar..

  1. Buraya kalbimizi bıraktık Efendim…
    Bayramımız sizinle bayram.

    Hacı Bayramı Veli gibi…
    Hamdü senalar olsun.

Bir Cevap Yazın