Cuma’mız hayırlı olsun

… (Resulullah Efendimiz) bir gün otururken demiş ki : “Ya Sahabem!” demiş.

“Sizin için şehid olmaktan ve düşmanları öldürmekten daha hayırlı bir iş, haber vereyim mi?” demiş.

“Aman Yâ Rasûlullah” demiş.

“Allah’ı zikret!” demiş.

İnsanın kıymetini yaradılışındaki değeri ancak Allah ı zikri ile yapılır.

“Allah, kendini zikredinen kimseyle yan yana oturur!” diyor hadiste. Allah…

“Allahümme entel Mennan Bedüüssemavati velard. Zelcelali velîkram.

Ya Hayyum Ya Kayyum. Ya Allahu Celle Celaluhu!”

dedi mi Allah yanında, bizimledir oğlum.

Dizinin yanındadır Allah

Şah damarından daha yakındır. Ama diyebilmek.

“Elleh! Elleh!” değil. “ALLAH!” diyeceksin.

O da yalınız söylenir.

Bir odaya gireceksin kapıları, her tarafı pamukla kapayacaksın. Ondan sonra.

Zikrederken, zikretmek öyle: “Hay huy! Hay huy!” değil. Sokakta bile zikr olur.

Allah’ı zikretmek.

Herkesi Allah’ın mahluku görmek.

Onlara daima hürmet etmek.

Fena gözle bakmamak.

Kardeşçe geçinmek.

Allah’ın mahlukatına hürmet etmek demektir.

Bu bir nevi zikirdir.

Allah’ı zikreder de Hakk’ı yanında göremezsen o zikir değildir.

Allah zikri insanın her tarafına sirâyet eder.

Yanından geçerken, pazar yerine bile gitsen, herifin içi: “Allah! Allah! Allah!” demeye başlar.

Allah zikri böyle olur.

Yoksa bilmem şarkıcılar gibi.

Ağzına mikrofonu alıp “heeehee hey!” demek değil. Gafillerin zikirlerinde hangi uzuv zikir ile meşgul ise o uzuv Hakk’ın huzurundadır.

“Efendim, biz söyleyemiyoruz onu ama, Allahı zikrediyorum!”

Hangi uzuv ile yapıyorsan Allahı, zikreden o uzuvdur.

O yanındadır bütün vücudunan değil.

O uzuvnan yaptırır Allah sana zikri.

Gaflette olan uzuvların zikirle alâkası yoktur.

İnsan tek taraflı değildir insan.

Cenâb-ı Allah tektir.

Çok taraflı tecellîleriyle milyonla şekilde görülür.

Ama nasıl geçeceksin kendinden.

Bir gün Hz. Ali keremullahivech’e ok girmiş harbde.

Bu omzuna.

Burdan Ashab geçiyor.

Aks-i daris asabı.

Müthiş ağrı.

Ubeyd ibni Cerrah gelmiş.

“Yâ Ali dur!” demiş. Tutmuşlar.

“Aman!” demiş. “Dokunmayın!” demiş.

“ Aman!” demiş.

“Çok canım yanıyor, bırakın!” demiş.

“Ben Ayakta bir namaza durayım!” demiş.

Ameliyat masasına yatacak.

Namaz, Ameliyat Masası derler ona.

Şöyle, öyle duruyor.

Bir elini kaldırmış: “Allahhuekber!” demiş.

Oku çekmiş, çıkarmışlar.

Orayı dağlamışlar.

Hz Ali orda değil!.

Biz şurda imamın peşinde namaz kılarken bir pire ısırsa çifte atarız be!..

Allah böyle anılır beyler böyle anılır! “Heeeee heeey!” nen değil.

Bu da işnen olur.

Hareketlen olur.

Bir defa Allah’ı anabilmek için temiz olacaksın.

Cüneydi Bağdadî’nin bir sözü vardır.

“Velî olmak ister misin?” demiş vaazda böyle.

Birisi: “Amaaan efendim söyle de olalım!” demiş.

“Temizlik libası ile, (temizlik elbisesi ile), doğruluk ayağı ile, adalet asası ile, ilim feneriyle, Alın teri azığıyla vücud sahrasını kat’ et senin ismin Velî olur.” demiş.

Üç cümle.

Sokağa çıkınca köpeği göreceksin Allah’ın mahluku…

Taş atarız biz Allah’ın mahlukuna.

Ötede“Ehee! Öhööö!”

Nezle olursun: “Aman nezle oldum.

“Kış geldi, aman odun yok!”

Odun yoksa kışı getirene bırak sana odunu bulur.

Daha biz olduğumuz yerde sabredemiyoruz.

Onun için bu sabırsızlıkta, bu edepsizlik içinde zikir olmaz oğlum! Orada, şurada, burada Şeyh kılıklı bazı züppeler çıktı! Al inada ver inada.

“Şeyh efendi böyle dedi efendim!”

Bunlar saçma işlerdir.

Şeyh efendi!..

Hazreti Rasûlullah’tan başka Şeyh Efendi yoktur efendiler.

Bu koskoca Kur’ân’ı binüçyüz küsür senedir Muhiddinler, Mevlanalar, Cüneydler, Şebelîler, Haldunlar bu kadar Velîyullah geçmiş, yetmiş onlara Kur’ân-ı Kerim ile Sallallahu aleyhi vesellem de, sana onlar az geliyor da bilmem Şeyh efendi, bilmem Hasan efendi, yok bilmem ne!..

Bunları bırakın efendiler.

M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı