Hayırlı Cumalar🌸

Müslüman bahar rüzgarı gibidir bahar rüzgarı.
Bir yerde durmaz. Fırtına yapmaz.
Bütün gülistanı dolaşır.
İslam dâima seferdedir oğlum seferde!. Hicret de budur. Lâkin arkadaşlık, uhuvvet bâkidir.
İşte o kadar daha açıklayamam!
Niçin? diye sorma!.
Bilmiyorsun da söylemiyorsun! deme. Bilmezsem yatıp kalkmam.
Bunları da söyleyemem!.
Neler biliyorum ben ama söyleyemem. Kafamı vursan bile!.
13 küsur asırdır bütün ibadet mekanı, câmilerin, bu mescidlerin, duvarı içinde mihrab isimli bir oyukla yüzlerini kendisine bağladığı milyonlarca mü’minin şimâl, cenüb, şark, garb her taraftan ona göre ayarlanarak istikametinde divan durduğu bu ESRARLI NOKTA nedir?
Bu işte sabah namazı ile güneş doğarken insanın kulağına fısıldanır o NOKTA nedir.
Bütün melek, cin ve mahlukatın SECDE NOKTASI orası. Nur-u İlahînin Esrar Adesesi.
Bütün İlahî feyz ve ışıklarını bir noktada toplayan ve yeryüzü perdesine aksettiren yer, nedir oğlum?

İşte ORAsı!.
Eskilerden birisi demiş ki:

O divanda açılır perdeler ötenin ötesinde
Sûret-i Rahmân görülür o yerin ötesinde! demiş.
Onun için KÂBE’ye dön!.
Kahvede otururken bile Kâbe’ye dön.
Dedelerimiz asırlardır bu divana durduklarından dünyayı fethetmişlerdir.
Bereket içinde ömürlerini sürmüşlerdir.
Dedelerimizin evlerinde helâların yapılışı bile Kâbe’ye arkaları gelmesin diye çok dikkat ederlerdi.
Ben eski evleri bilirim!.
Sizde bilirsiniz, hürmetsizlik olur diye.
Şimdi bunları düşünen olmadığı gibi, Kâbe’ye insanî yüzünü çevirenlerin bile sayısı yok.
Bereket, sıhhat, dirilik, ilim, derece, makam insan bu NOKTA’ya ta’zim ile kazanır.
Bir KITMİR denilen bir köpek vardır hani Kur’ân-ı Kerim’de. Ashab-ı Kehf…
Yemlihâ, Mekselinâ, Mislinâ, Mernuş, Debernuş, Şâzenuş, Kefeştatayyuş, KITMİR…
O KITMİR DENİLEN KÖPEK NE KADAR KOŞARSA KOŞSUN,
Böyle yan durur, böyle yan durur!
Siz kendi kendinize dikkat etmiyorsunuz, köpeğe nerde dikkat edeceksiniz!.
Tarlalarınızı yonan köstebek yuvalarına bakın, ne tarafa doğru?
Şu tarafa doğru!.
git bak ne tarafa doğru!. Hiç farkında değilsin!.
Kâinat bir edeb bir nizam edeb içindedir.
Hiç kimse farkında değildir.
Tazim Hududuna evvela Cesed-i Tazim ile gidilir. Buna, Tazim Hududuna Cesed-i tazim.
Cesed-i Tazim nedir?
Cesedini temiz tut!.
Midene haram lokma sokma!..
Helal yolunda yürü!
Her an abdestli bulun!
Daima abdestli olana şeytan katiyen yanaşamaz.

Dr.M.Derman(k.s)

Bir Cevap Yazın