Hayırlı Cumalar..

Arşın penceresi kalbin gönül kısmındadır. O aralıktan bakmaya çalış…

Lâfların tuhaflığına bakma ve sapıtma…

Kendinde tanımadığın bir dost taşıyorsun. Allah insanın içinde âdemiyet hamulesine sarılmıştır. Fakat bunu bilen çok azdır.

Kader, Allah’ın hiç bir peygambere ve meleğe bildirmediği, ken­ di ilminde gizli ve herşeyi kâinatta içine alan ahenk… Bu ahenge uyan mümindir. Diğerleri hayır.

“Mü’min, “Müminin aynasıdır” hadis.

“Ya habibim: Sana bakıyorlar amma göremiyorlar” Âyet :

Hakiki mümin bir aynadır. Onda .”El Mü’min” esması mütecelli­

dir. Onu görmek mümkündür.

Mü’min, insan şekliyle Allah’ın esma tecellilerinin göründüğü

bir aynadır. Görmek güç. Görmek kolay…

“Vücuhun yevmeizin basıratın ila Rabbiha nazıra” âyet.

İnsanın en mahrem yerinde ALLAH gizlidir.

Bir tohumda bir orman gizlidir. Bunun gibi…

İnsanda, HAK güçleriyle gizlenmiştir. Bu gizlenmeyi yapan

Perdeleri kaldır.. Yırt…

Eğer çıldırmazsan gör Hak’kı o zaman…

Bundan dolayı hakıyki mü’min diğer mü’mini kardeş bilir. Sev- gisi, nebat. hayvan. maden. insan herşeye şamildir.

Herşeyi insan Allah için sevmelidir.

Allah’ın Rahim esmasıyle sevmelidir.

Hak’kın yarattığı her ne var ise azizdir. Çünkü Hak’kın kudret ve

güçleri onda ortaya çıkmıştır. Allah aziz ve hakimdir.

Mü’min başkasını kendine nümune almayacaktır. Başkasına nü­

mune olacaktır. Din, olgun, kamil insanların iç alemindedir. Ancak, doğruluk, adalet, fazilet, yekdiğerine hürmet ve sevgi süsleriyle dışarı­ ya akseder.

Hak murat etti, topraktan bir bedende bütün kudret ve güçleriy­ le, kelâmiyle görünmek arzuladı.

İnsana bir istidat verdi. Kemâle ermesi için de “Kelime-i Şeha­ det” ile kelâmdan kalbe kalbten gönüle oradan da kendisine varma yo­ lunu gizledi.

Kemâle ermek demek: İnsanın mahreminde olan bütün manevi

hünerlerin aslına varmak ve o asıl ile bulunmaktır.

Bunun ismine de “Mü’min” deriz.

“El Mü’min” nın aynası oldu…

Mü’mine tevhid peşinde koş dedi. Tevhid peşinde koşmak Hak’da

erimek demektir. ·

Rızkın benden. Güç ve kuvvetin benden. Herşeyin benden “Va­

hid” de “Ahad”ı bul. “Tek” de kaybol. Bu bire giriş kaybolmak var ya: Deyyan ile buluşmadır. Tam birleşme olmaz. Şirk olur. İnsan Kuldur. Hak olamaz. Böylelikle bana gel dedi… ” Ben bir gizli hazine­ yim görünmek istedim, kendimi seyretmek arzuladım bütün kâinatı halkettim. Vahdetten Kesrete dönerek göründüm. Kendimi gizledim. Namütenahi kalabalıkta kayboldum. Beni bul”…

Sana ip uçları verdim. Usuller bildirdim. Beni bulmak için…

Denize atılan balık ağı gibi. Birgün ağ çekilecek, Hepiniz bir ara­ ya gelip bana çekileceksiniz…

Denizde yaşamayı öğrendiniz, amma karaya çıktığınızda yaşamayı öğrenmediniz.

Ben size dalganın denize yakınlığı gibiyim.

Herşeyi sudan halkettik ayetindeki “Herşey” nedir. Herşeyde su vardır. Bu ne demektir. Herşeyde ben varım. Ben kudretimle tecelli ettim, bütün güçlerimle göründüm.

Her meydana çıkıp zuhur eden Şey’in aslı, sırrı, gücü, kudreti O zuhur eden Şey’in içinde kalandır.

Arş’ım su üzerinde kurulmuştur. Allah’ın Arş’ını kimse bilmez Melekler bile bilmezler. Yaratılanların hiçbiri bilemez. Cebrail’in bilgisi de görmeye ait bir bilgi değildir. Levh-i Mahfuza dayalı bir bilgidir. Meleklerin bilgisi Resulullah’ın bilgisi gibi değildir. Suyun neden halk edildiğini, nasıl halkedildiğini, ne melek ne peygamber hiç kimse bilemez. Hak’kın sırrı bildirilmemiştir. İnsanlar ancak maddi varlıkları incelemeye imkân bulabilirler.

Dr.M.Derman(k.s)

Allah Dostu Der ki…

Su

2 thoughts on “Hayırlı Cumalar..

  1. Allah velisi ipucunu vermiş sırra vakıf bu kulun için Allahım elhamdüllahi rabbil alemin

Bir Cevap Yazın