Hayırlı Cumalar

Resulullah(S.A.S.)’ tan sonra halife olan Ebûbekir (R.A) minbere çıktığı zaman ikinci basamakta oturmuş. Hz. Ömer üçüncü basamakta oturmuş. Osman da birinci basamakta oturmuş. Şimdi, Osman dedi ki; ben eğer ikinci basamakta oturursam Ebûbekir’e benzetiyor kendini derler. Ömer üç’te oturmuş. Eğer üçte oturursam Ömer’ e benzetiyor kendini (kendini). Osman birinci basamakta Ahad’ ın yerine çıktım dedi. Çünkü Peygambere benzememe imkân olmadığından orada oturuyorum buyurmuştur. İslam…dır.

Tabiat denilen şey yoktur. Sadece devamı olmayan bir kaza ve atom silsilesi vardır. Tefekkür kendi içinde dinlenir. Adeta gayb olur. Tabiatı feth etmeye doğru bir çıkış değildir düşünme. Tarihin kaydettiği, coğrafyanın tattığı insan cemiyetleri arasında bir topluluk yoktur ki, ruh ve ruhun nereden geldiğini araştırmış olmasın. Bu araştırmaların sonunda her kavim kendisine göre bir fikre saplanıp kalmıştır. Bu hal devam etmektedir ve edecektir.

Ne demek istediğimi anlıyorsunuz daha açıklayamam. Bu paradoks yani bu karışıklık, tarihin bütün derinliklerinde çalkalana çalkalana gelmiş, insanların kafalarını kemirmiş durmuştur. Dinler, mezhepler, felsefeler hep hayat ölüm esasları üzerine konulmuştur. Bir yakınlık kelimesi vardır. Bunu katiyen yakınlık kelimesini ağza almayın. Zira mesafe işin içine girer. Mesafenin bulunduğu yerde de yakınlık uzaklık olur. Vecd halinde söz söylenemez derler. Zira O ALLAH’ın sırrıdır. Kulun söz ve ifade tasarrufuna girmiş her şey Rabbani esrarını kaybeder.

İsteyen bulur derler. İstemekle bulamazsın, bulamadınsa zaten sen istememişsindir. Amelin karşılığı ister gibi durma, yaptığın amelin. Ulan diyeceksin, şimdi bu Kur-an anlatılırken nerelere gitti. Acele etme be oğlum! Amelin karşılığı ister gibi durma, yaptığın amelin karşılığını bir şey bekleme. Aman dikkat et. Amelin karşılığını bekleyenler, nimet verene bakmayıp nimete nazar edenlerdir ki bunlar hicaptadırlar.

İbadet zevki zaten şirkle beraberdir. Bir insanın ibadetini beğenmesi şirk’tir. Efendim ben namaz kılıyorum da öteki kılmıyor. Gurur duyuyorsun, şirktesin. Tespih vasıtayla gafleti aramaya yarar bilirsiniz. Şu pazar yerine bir baksana. Camiden çıkanlara bak. Hepsi borçlarını ödediklerinden memnun ve neşeli, camiye girmeyenlere de bıyık altından şöyle hırsla bakıyorlar. Acaba ödeyişleri kabul edildi mi, edilmedi mi? Ne soran var, ne düşünen var. Hallerine ben bunların ağlarım.

Buraya kadar ne geldik. Evvellerin ve sonranın ilmini öğrenmeye geldinse, beyhude geldin. Onu ALLAH’ tan başka kimse bilmez. Eğer ALLAH’ ı murat etmeye geldinse, o yola çıkmak üzere ayağını kaldırdığın yerdeydi O. Nereden kaldırdıysan oradaydı. İsyanda olanların kırık ve utangaç hali ibadet edenlerin sert ve dik hallerinden daha sevgilidir ALLAH indinde. ALLAH insanı ibadete düşürür. O ibadet o kimseyi dalalete sürükler, isyana düşürür, o isyan onu tövbeye götürür. Dünyada hiçbir şey günaha hakaret gözüyle bakmaktan beter olamaz.

Gaflet olmasaydı, âşıklar ALLAH’ ı zikretmenin zevkinden kül olurlardı oğlum.

Onun için, gusülden evvel abdest alındıktan sonra, gusülden evvel… cünüp olu da gusülden evvel abdest alındıktan sonra, abdeste lüzum yoktur. Müstahap değildir. Şafiilere göre müstahaptır. Meşhur Tercümeyi Tahtavi vardır. Onun 1. Cilt’inin 157. sayfasında yazar bunu. Vır vır eden varsa oraya bakar. Çünkü bizde insan sözüne her cahil adam inanmaz. Muhakkak bir satırın içinde görecek onu.

Hatta Hz. Hamza ile Hanzala uhud harbinde cünüp iken şehit olmuşlardır. Resulü Ekrem Efendimiz onlar için ‘Gaselul Melaike’ onlar melaike taraflarından gasledilmişlerdir buyurmuştur.

Onun için Kur’an okunduğu zaman ALLAH’ ın kelamını başkasına okuyorsun, başkasına okuduğun zaman ondan para beklemek, okurken acaba ben 20 lira lazım bana, iki günde bitireceğim bugün bitireyim de aman aman aman aman. ..

Benim bildiğim oğlum bu. Amaaa okuyorlar diyeceksin. Herhalde onlarda bir kurtuluş çaresi… Efendim herifin ihtiyacı var. Varsa var. Mesela camiye gelir bi fakirin birisi, çıkacağı zaman……elini öptüklerimiz adam. Aklımız erdiğinde okuduğumuz kitaplarda Kur’an parayla okunmaz.

Ama sen okudun da sana herif para verdi. Öyle de olmaz. Almayacaksın. Efendim herif zorlan veriyor. Sen zaten zorlan vereceğini bildiğin için okudun onu. Yok böyle iş. Ben burada bir Hafız efendiye rica ettim dedim ki; kendisi dedi anamın ruhu için oku, okudu. Dedim ki Hafız efendi ay başında gelirim de anamın ruhuna hediye edersin. Yanımda para yok seni de memnun etmek lazım.

Peki dedi ve hala o adamda kaldı o şey hediye ettim adama. Başkası okusun hediye etsin ondan sonra ben parasını vereyim. Yarın ALLAH sormaz mı bunu? Oğlum parayla Kur’an okunmaz.

Mertcane bu iş. Bu iş hakkında daha çok söylenir ama belki etrafı rencide ederiz. Zaten nerede bir çıplak bir yoksul bir sefil görürsen bil ki bir kâmilden kaçmıştır. Hakikati söyleyen bir adamın sözünden kaçmıştır. Anlaşılmayan sözü söyleyen de anlamıştır. Çocuğun anlayamadığı dersi hocası da anlamamış,ve anlatamamıştır. Anlaşılan anlatılandır. Anlaşılmayan da anlaşılmamıştır…

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz Alıntı…