Cumamız hayırlı olsun

Cenabı ALLAH, Resulullah vasıtasıyla müminler ona muhataptır.

Bu cümleler bu Ayeti Kerimeler her secdeye başı koyana aittir.

Deve. Hikâye hatırıma geldi deve,deve.

Devenin üstüne Mecnun binmiş. Çok dikkat edin. İnce bir hikâye.

Devenin üstüne Mecnun binmiş. Leylaya gidiyor…

Deve ahırdan çıkmış. Teyy dışarısı devenin ahırı. Bu taraftaki de Leyla’nın yeri. Geldik tam ortaya, buraya.

Mecnun Leyla’ya gitmek için uğraşıyor. Deve de geride, ahırdaki yavrusunu düşünüyor.

Çok dikkat edin!

Mecnun ileriye gitmek istiyor. Deve geriye.

Devenin dizginleri Mecnunun elinde. Mecnun daldı mı deve geriye dönüyor.

Çok dikkat buyrun…

Aha bu bana suali soranın, herifin halini anlatıyorum.

Şimdi dizginler elinde. Deveye deh diyor deve gidiyor. Mecnun kendinden geçti mi deve yavrusuna dönüyor. Ve hızlı hızlı o tarafa gidiyor.

İkisi de âşık. Birisi yavrusuna, birisi Leyla’ya. Ama birbirinden ayrı. Arkadaş bir türlü olamıyorlar.

Yol yakın. Fakat bir türlü de gidemiyorlar yerlerine. Bakmış ki Mecnun olacak gibi değil deveden kendini atıyor aşağa.

Ben böyle devenin üstünde daldıkça onu düşündükçe, o bu tarafa gidecek. Kendime geleceğim, Leyla’yı düşünmeyecegim, deveyi sürecem, olduğumuz yerde sayıyoruz. Ya gidemeyecem.

Atıyor kendini şeyden aşağa, deveden.

Ayağı kırılıyor Mecnun’un. Ayağını sarıyor.

Deveden indikten sonra ayağı kırılsa yürümesine bile bu sefer yürümese bile dalgınlık var ya ALLAH çeker onu bi tarafa oğlum

Sen ten devesinden, vücut devesinden kendini at. Korkma! Öyle bir mıknatıs sana takılır ki zırrrtttt diye çeker.

Bana bu sual herif ne devede, deve onun üzerine binmiş oğlum. Deve onun üzerine binmiş.

Öyle çekiliş gidiş deve yardımıylaydı. Bu gidiş başka türlü. Ne oluyor bu?

Ahmed’in lütfuyla meydana geliyorrr. Vesselâm.

Örtünme açıl. Hepisine söyle.

Onun için bu ceset, bu kalıp bir mektuptur oğlum. Ona dikkat et.

Mektup Padişaha layık mı yazılmış, iyi mi yazılmış?

İyi arzuhalci mi yazmış yoksa sapık mı yazılmış?

Aç oku bak içindeki sözleri. Sözler nasıl.

Layık değilse o mektubu yırt oğlum. Başka bir mektup yaz. Ama ten mektubunu açmak çok güç. Kolay olsa herkes gönül sırrını apaçık görürdü.

Bu mektubu açmak güçtür. Herkesin işi değildir.

Çocuk işi de değil. Profesör işi de değil…

Secdeye başını şöyyyyle sürüp de‘simahüm fi

vücuhihim mineserissücud’.

Aynada görünmeyen İslam’daki nuru çıkaranlardır o.

Güzel yemekleri, etli yağlı yiyecekleri iştah ile yiyin. Onların fazlasını (vücudun aldıklarından geriye kalanı) git de – hâşâsümmehâşâ- helada gör. Ne hale geliyor.

Nerede güzellik, nerede lezzet bul bakalım…

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı

One thought on “Cumamız hayırlı olsun

Comments are closed.