Hayırlı Cumalar

Rasûlullahın mânevî meziyyetini bahsetmeye kimsenin mecâli yoktur.

Onun büyüklüğünü.. O’nu ALLAH methediyor.

ALLAHın methettiği insanı kul methetmesi gülünç olur.

Onun için orayı hayranlık ve asil bir sükutla geçeceğiz. Rasûlullah Efendimizin sahâbeler tarafından görülen cesed-i mübârekleri, yürüyüşleri, kalıbı ondan biraz bahsedeceğiz ondan sonra yavaş yavaş Ankara’dan Mekke’ye doğru yanaşacağız.

Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş içimizdeki Rasûlullahı göreceğiz.

Rasûlullah Efendimiz Kur’ân âyetlerini ve kenedi mübârek sözlerine göre insanlara ve cinlere peygamber gönderilmiştir. Bütün insanlara “Âlemîn” kelimesi, âlemîn cemî olan bir nevi, kime ma’tufsa kime muhatabsa onlara gönderilmiştir.

Âlemun başka avâlim başka.

Şeriatı kıyâmete kadar bâkidir.

Âyet-i Kerîmeylen: “Sen üzülme Habîbim Kur’ân-ı Kerîm’i Biz toplayacağız kıyâmete kadar Biz devam ettireceğiz.” Kendileri sünnetli doğmuşturlar.

Kokan hiçbir şey vücûd-u mübâreklerinde yoktu.

Ne gâite ne bevl hiç birisi fenâ kokmazdı.

“Efendim olur mu?”

ALLAH öyle istedi öyle oldu oğlum, ister inan ister inanma! Ben Müslümanlarınan konuşuyorum!

Mübârek gölgesi yere düşmezdi, güneş arkadan vururdu düşmezdi yâhu..

Bugün İslâmlar içinde öyle adamlar var ki onların da düşmüyordur.

Önden gördüğü gibi arkadan da görürdü. “Arkada gözleri mi var ıdı?”

Var ıdı hahhh!.. “Var ıdı” diyene “var ıdı” denir..

Mübârek ayağı kumda iz yapmazdı. Taşa basarsa iz yapardı. Hiçbir haşerat ne hiceç ne hümeç..

Hicec, kara sinek. Humec, sivri sinek Arapça. Hicecu’l-Humeci.. Ne kara sinek ne sivri sinek hiçbir haşarat üstlerine konmazlardı.

“Korkar mıydılar?”

Hayıııır!. Edeben, edeb gösterirdiler.. “Rahatsız etmeyelim!” diye..

Ömürlerinde aslâ ihtilam olmamışlardır.

Nereye gitse NÛRu kendinden evvel giderdi..

Yâni bir yere yaklaştığı zaman Rasûlullah geldiğini bir “Bûy-u Reyhan” gelirdi herkesin burnuna..

Her kimin yanında durursa dursun ister uzun olsun boyu Rasûlullah’tan mubârek boyu dâima 4-5 parmak yüksek görünürdü bakana..

Üzerinde dâima bir beyaz BULUT giderdi, ALLAHın şemsiyesi..

Uykuda abdesti bozulmazdı, gözleri uyur kalbi uyumazdı. Teyemmüm, hani su bulunmadığı yerde toprakla abdest alırız, O’nun Şeriatıdır.

Başka Şeriatlarda yoktur. O da uykuda O’nun abdesti bozulmadığındandır.

Bu söylenmez. Ârif isen, biraz kafanı yorarsan Teyemmümün içinde gizli büyüüük sırrı öğrenirsin.

Dr.M.DERMAN(k.s)

Vaaz alıntı