MİRAÇ🕌🕋

“Efendim Miraca Rasûlullah Efendimiz nasıl gitti?”
Hala münakaşadadırlar. Hala hocalar, alimler münakaşa ediyor.
“ Efendim acaba uykuda yakaza halinde mi gitti, rüya mıydı, nüma mıydı?”
Böyle birbirine Hacivat gibi: “Yok rüyaydı yok buydu!”
Ben size açıkcasını söyleyim.
Kur’ân-ı Kerimi açıp bakın oğlum.
Bunları mırıldanan herifler Arap da bazen Arapça bilmez. “Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi.”

“Subhanellezi!” Aman Yâ Rabbî.!
Aman Yâ Rabbî bu ne büyüklük. Nasıl benim aklım ermiyor demek.
Subhanellezi esra; kulunu böööööyle götürdü.
Esra, götürmek. Bi abdihi, kul olarak kul, kul!
Kul demek, cesedin içinde ruhu olup konuşan adam demektir. Ölürse insan ruh gider ona ya leş derler, ya cesed derler.
“Bi abdihi leylen” diyor.
Kul olarak, kul olarak demek yiyen, konuşan.
Rasûlullahı demek şöyle almış Cebrail Aleyhisselâm buradan: “Bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi” Götürmüş Kudüse bırakmış. Bir an-ı vahidde.
“Nasıl olur?”
Ulan olur be!
Şimdi şimdi bakıyorlar, diyorlar ki: “Efendim işte bu güneş dönüyor. Güneşin etrafında arz dönüyor. Gece gündüz oluyor. Nebatlar şey ediyor. Güneşden uzaklaşıyoruz, üşüyoruz kış oluyor. Yaklaşıyoruz şey?” “Bunları kim yapıyor diyorsun …, “Allah yapıyor yavv!”
Eeee Allah yapıyor. Eee?
Ulan hayvan, bunu yaptıktan sonra bir adamcağızı alıp şuradan alıp şuraya götüremez mi?
“Efendim değişmez, kâinattaki hadise değişmez!”
Sen mi imzaladın yapılırken bunun şeyini?
Allah istediğini yapar yavvvv!
Ondan sonra: “Efendim ben hristiyanım, ben nasraniyim, ben bilmem neyim!”
Dinlerini şey eder herifler.
Ulan onlar kendi peygamberlerine de inanmıyorlar.
İncilde yazıyor, Tevratta yazıyor diyor ki: “Bir âhir zaman Peygamberi gelecektir!”
İncil’de yazıyor Hz. İsa söylemiş, Hz. Musa söylemiş. Eeeee kitaplarınızda yazıyor. Son peygambere inanın.
“Yo biz ona inanmayız!”
O halde sen peygamberinin dediğine de inanmıyorsun.
Onlar Hristiyan da değildir.
Kendi dinine inansa Son Peygambere de inanacak.
Bunlar bir nev’i serseri oğlum!
Anladın mı? Senin bileceğin bu!
Cebrail (a.s.) geliyor, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimize. Biliyorsunuz Rasûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimizin mübârek vücudunu onun için hazırladılaaar.
Herkes ona tahammül edemez. Kırkpınar Güreşine gidiyorlar. Hadi gitsin Mahalleden Hasan Efendi! Kemiklerini kırarlar adamın.
Yağlanıyorlar adamlar orada. Yahut bir ay evvel bir öküz yiyor herif.
Eski pehlivanlar vardı, bir öküzü keser yermiş. Ondan sonra… Rasûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimizi de böyle büyüttüler.
“Elem neşrah leke sadrek.”
“Elem neşrah lek” Biz onu neşrettik, yardık.
Neşrah Leke, biz yardık. Sadrak, onun göğsünü. Göğsünü yardık.
“Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke.”
Onu ona göre… Efendim artık sen getir oraya Cebrail(a.s.)’i getir.
Başkalarını getir. Bıçak getir. Leğen getir. İstediğin yerden aç- yıka! Hikaye o değil. Nasıl dersen de.
Rasûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellemin kalb-i mübâreki ona tahammül edecek vaziyete getirilmiştir.
Sebebi; kalbin Kur’ân Diline göre, Kur’ân anatomisine göre, biyolojisine göre kalbin iki tarafı vardır.
Birisi, Fuaddır.
Diğeri de denes veyahut denis. Dal, Nun, Sin. Denes denis de okunur Arabçada. Kalbin kirli tarafı demektir. Kirli tarafı. Ötekisi Fuad tarafı.
İşte kul olduğu için denes tarafı da Cenâb-ı Peygamberin Elem neşrah leke Sûresi ile tamamıyla yıkanmıştır.
Şimdi şairler, romancılar, büyük hatipler, vaizler hepisi dahildir bunun içine. Hep denes tarafından konuşurlar.
Kafiye vezninde, o borudan konuşurlar.
Ben burada başka söylerim. Öteki câmide ulan o öyle olmaz böyle der.
Ankara’da başka der. Şurada başka der.
Hepisi denes tarafından konuşurlar.
Hakiki fuad tarafından konuştu mu insan, o taraftan konuş tu mu? Buradaki ne derse aynıdır.
Endülüste dese, Amerika’da dese, nerde dese aynıdır.
Onun için bir Velîyullah Odun Pazarında konuşsa, Amerika’da bir Velîyullah konuşsa hepsinin sözleri aynıdır.
Fuaddan geçmiştir. Süzülmüştür.
Onun için Cenâb-ı Peygamberin vücud-u mübârekleri buna göre hazırlanmış,
Daima Hıra Dağına çıkar gider.
Bir gece orada bütün haşmetiyle bir nur göründü.

Cebrail Aleyhisselâm göründü kendisine kanatlı. “Nasıl kanatlı? Leyleğe mi benziyor?”
Ehh hadi ona benzetin!
Senin aklın ona benzetirse o başka.
Rasûlullah Sallahu aleyhi Vessellem kırk yaşlarında. Kırkiki yaşlarında…
Korktu tabi. Kendisine “Ikra-oku!”
“Lâ yârif!” diyor. Ben bilmem okuma.
“Ikra!”
“Lâ yârif!”
“Ikra! Okuyacaksın!” diyor.
Korktu: “Peki okuyum. İkre’ bismi rabbikelleziy halak!” okuyor Âyet-i kerimeyi.
“Halekal’insane min ‘alak İkre’ ve rabbükel’ekrem Elleziy ‘alleme bilkalem Allemel’insane ma lem ya’lem” bunu okuyor. Bu beş âyet Hira’da okunuyor.
Cenâb-ı Sallallahu Aleyhi Vessellem titriyor mübârek vücudu. Sıcak mevsim, Arabistana giden varsa öyle derini yüzsen yine şey edersin, sıcaktan bunalırsın.
Geliyor Hira’dan aşağıya.
“Yesterunî!” diyor “örtün beni!”
Tesettürden, örtüyor.
Bazı serseriler der ki: “Üşümesinden ediyor bunu!”
Bazı Avrupalılar da güya âlimler, eskiden söylemişler:
“Sara nöbeti varımış Rasûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem de!” de.
“Hububu hububu huu!”
Ulan o değil. O değil, o değil. Vahyin verdiği şiddet.
Hürmet ediyor ona kimseye göstermemesi için ihtizazı örttürüyor Cenâb-ı Peygamber.
Vahyin şiddetinden, Allah’ın hikmetini ihtizazı görmesinler diye.
Onun için bu işler gece oluyor.
Beş âyet orda iniyor.
Dokuz âyet de Mekke-i Mükerreme de iniyor.
İlk inen âyet-i kerimelerdir.
O halde Hıra Dağından “Lâ İlâhe İllallah” Bayrağını eline almış beşeriyet kurumuş odun yığınları gibi bekliyordu.
Bir Şems-i Rahmânî bir alev gibi indi beşeriyetin üzerine Rasûlullahu Sallallahu Aleyhi Vessellem.
Beşeriyet birden alev aldı. Hala alev gidiyor.
Dünyadaki Müslümanları hesap edersen beş yüz milyon. Bunlar beş vakit günde hiçbir… Burada beş dakika evvel, burada üç dakika evvel, burada… heran Ezan-ı Rasûlullah okunuyor.
Dünyada, her tarafta: “Allahuekber! Allahuekber!”

Radyon varısa oğlum dinle!
Radyo o küçücük âlet değil sende radyo var sende, sende. Ayarını yap.
Televizyon da var insanda, bilmem ne de var, hepisi var insanda.
Ayarını yap yalınız.
Onun için hepimiz Rasûlullah’ın rızasına koşuyoruz. Rasûlullah Efendimizi anlamak kolay bir iş değildir. Kolay bir iş değildir…

Dr.Münir Derman(k.s)

Vaaz Ses kaydından alıntı.

Miraç Kandilimiz mübarek olsun🌹

One thought on “MİRAÇ🕌🕋

  1. Miraç kandiliniz mübarek olsun, paylaşım için Allah razı olsun. 🌹

Comments are closed.