Hayırlı Cumalar💦

Gariptir dünya yüzme şampiyonu bardakla su içerken boğulmuştur.

Fahrettin-i Razi; kalemine konan bir sineğe su içirdiği için kendisini rüyada cennette görmüştür.

Resulullah Efendimiz; “Hayrennâsimenyenfeunnâse bil ma” insanın hayırlısı insana su veren insandır.

İmru’lKays küçükken, babası şiir söylemiyor diye onu direğe bağlatmış.

Öldürecekmiş.

Eziyet etmişler. 3-4 gün su vermemişler.

Dili, dudağı patlamış 5 yaşındaki çocuğun.

Önünde su dökmüşler yere.

Suya bakmış; “fe ya leyteni kuntu turaba” demiş.

“Keşke toprak olaydım” demiş. Suyun kıymetinin ifadesi…

Su; yağmur halinde yağar, kayaya çarpar. Bin bir pare olur. Kaya suyu kabul etmez, emmez. Toplanır sel olur. Su o zaman felaket şeklinde görülür.

Kayanın istidatsızlığından bu felâket husule gelir.

Yağmur yağar. Toprağa zamanında düşer. Toprak suyu emer. İstidadına göre yağmur feyz olur, bereket olur.

Bir damla su bir şey ifade etmez gibi görülür. Fakat kaya kovuğuna girer donarsa kayayı çatlatır. Buhar olursa bir gemiyi yürütür.

Su; bin şekilde tecelli eder. Meyvelerde tat olur. Nebatlarda renk olur. Vücutta kan olur. Buhar olur, yağmur olur, bereket olur, feyz olur…

Kalıptan kalıba girer, girdiği yerin şeklini alır. Ona yaraşacak şekilde tecelli eder. Bu tecelliler yekdiğerine o kadar bitişiktir ki tekerrür gibi görünürler. Hâlbuki daima yenidir. Tekerrür olsa ALLAH’ ın işinde acz olur.

Tecellide tekerrür yoktur. Nehirden akan su, gözeden çıkan su, daima aynıdır amma başka ve yenisidir.

Buhar, Bulut, Yağmur, Kar, Nehir, Deniz, tekrar Buhar. Bu iki hatt-ı fasıl arasında yani; “buhar, bulut, yağmur, kar ondan sonra nehir, deniz tekrar buhar; bu iki hatt-ı fasıl arasında bulut, yağmur, nehir insandır. Aradan çıkarsan hepsi bir derya olur. Zaten insanlar namütenahi İlahî deryadan bir damladır. Deryaya karıştı mı hepsi bir olur.

“Ve cealnâminelmâi kulleşey’inhayy.” Bunu hisseden Hallaç: “Enel Hak!” demiş, boynunu vurmuşlar.

Suya karıştığı için Dicle yükselmeğe başlamış. Bir damlanın kıymetini gördün mü?

Derisi yüzülen Nesimi : “Ben postu kurtardım onlar düşünsünler!” diye haykırmış!

Suya o halde seyre bak! Manaları anla.

Hayvan gibi emerek su içme!

Aklın ermediği yerde tâzim ile sükût et!

Dünya bir varmış bir yokmuş. Kısa bir duraklama, yağmur, kar, nehir, tekrar deryaya gidilecek.

Temiz geldiğin gibi temiz gitmeğe gayret et! İşte insanlık bu. Onun için dedelerimiz : “Su kadar aziz ol!” demişler. Azizliği kaybetme demektir bu lakırdı.

Sonradan Aziz olacak değilsin…

Zaten insan azizdir. Melekler ondan insana secde ettiler.

Aza kanaat et, kötü huylu olma, her şeye merhamet gözüyle bak. İyilik et!

Onun için huzura girerken bile aziz olan suyla yıkanılır. Azizliği hiçbir kötülük bozamaz.

Suya pislik bulaşmaz!

Güler yüzlü ol. Dünya kimseye kalmamıştır ve kalmayacaktır…

Dr.M Derman(k.s)

Vaaz alıntı